DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Herren, vill inte ha någon oenighet i Min Kyrka

19 mars 1988

Jesus, till Dig kommer jag.

o Vassula, tröttna inte att skriva;

idag mättar Jag Mina hungrande lamm; i morgon skall Jag förena er och undervisa er i Mina Mysterier; fyll Mig med glädje och sprid den Heliga Rosenkransens bön till alla som älskar Mig och vittnar om Mig;

betyder det till alla kristna?

ja, Min älskade; ni bör ära Min Moder så som Jag ärar henne; du skall föra vidare och visa hur man går Korsvägens Stationer så som det behagar er Herre, till alla dem som vittnar om Mig;

till alla kristna, Herre?

ja, till alla dem som älskar Mig; Jag, Herren, vill inte ha någon oenighet i Min Kyrka; ni skall, för Min skull, enas och under Mitt Namn älska Mig, följa Mig och vittna om Mig; ni skall älska varandra så som Jag älskar er; ni skall förenas och bli till en flock under en Herde;1 Jag har, som ni alla vet, utvalt Petrus, och gett honom auktoriteten; Jag har, som ni alla vet, givit honom himmelrikets nycklar; Jag har bett Petrus att föda Mina lamm och får, och ta hand om dem;2denna auktoritet blev given av Mig; Jag ville inte att ni skulle förändra Mina önskningar;

församlas, Mina älskade, och stärk Min Kyrka; sök hos Mig vad Jag längtar efter; sök Mina intressen och inte era; sök efter att Förhärliga Mig, Förhärliga Mig genom att förenas, skapelse; återuppliva Min Kropp; Jag älskar er alla; öppna era öron och hör Mitt rop från Mitt Kors!

Vassula, kommer du ihåg var ditt hem är? ja, i Mitt Heliga Hjärta; kom, kom älskade; Jag väntar, Jag älskar dig gränslöst;

Jag älskar Dig Herre och Frälsare,
jag ber Dig, lär mig att behaga Dig
så att jag kan vara med Dig,
så att jag kan användas av Dig.

Jag undervisar dig, var följsam och sök endast Mina intressen; vi, oss, varje stund, Jag för dig, du för Mig; Jag Är vid din sida; Vassula, be för själarnas frälsning; Jag har skapat dig för detta Budskap;

Tack, Jesus.


1 Påven.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message