DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Beth Myriam » Introduktion »

Introduktion

Hur Beth Myriam-projektet startade

1998 blev Vassula, genom en vision, inspirerad att starta ett projekt med att hjälpa de fattigaste i det Heliga Landet. I visionen såg hon en ”trång” dörröppning där den Heliga Jungfrun stod med Jesusbarnet i sina armar. Kort därefter inträffade ett antal, till synes oberoende, händelser som tillsammans gav henne kraft att förverkliga ett första Beth Myriam – ett Marias Hus.

För att söka vägledning och bekräftelse på Herrens vilja öppnade Vassula Bibeln på måfå. Tillsammans med en vän slog hon upp avsnitt som passade in på Vassulas vision, bl.a: ”Kom till Marias Hus”.

Vassula hade förutsagt att hon skulle få ta emot en ikon som föreställde Jungfru Maria så som hon hade sett dem för sitt inre öga, vilket också så småningom hände. En rumänsk dam som bodde i Canada målade en bild av Maria med Jesusbarnet på armen. Utan att känna till Vassulas vision kände hon sig manad att sända ikonen till henne. Vassula blev mycket förvånad, eftersom det var samma bild av Jesus och Maria som hon sett i sin vision.

Vassula kanske inspirerades av den Helige Ande när hon såg inför sig hur Jesus föddes och den Heliga familjen behövde en skyddad plats. Hon tolkade bilden av Maria i den trånga öppningen med Jesus på armen som att den trånga ingången ledde in till deras hem innan de flydde till Egypten. Visionen och inspirationen att hjälpa de hungrande tolkade Vassula som en ingivelse från Maria att återgälda den barmhärtighet som den Heliga Familjen fått ta emot när de gavs skydd efter att ha lämnat stallet och krubban.

Nu har många Beth Myriams öppnats världen över – i Asien, Syd- och Nordamerika, Afrika. Det allra viktigaste som de fattiga får i dessa Maria Hus är kärlek... Jesu kärlek som vi förmedlar när vi tjänar varandra... men också ett varmt mål mat och kanske lite kläder, medicin eller undervisning. Alla har inte kallats till att handfast hjälpa till med dessa projekt, men Jesus visar oss olika sätt att vara generösa på och visa vår kärlek. Den 23 maj 1986 sa Vassulas skyddsängel Daniel till henne: "Samla pengar och ge det till de fattiga... var generösa"

Om någon, som tar emot gåvor genom Marias Hus, frågar var gåvorna kommer ifrån har Vassula sagt att medhjälparna ska svara: Jesus och Maria, Hans Mor, ger dig dessa gåvor.

Beth Myriam är beroende av gåvor för att kunna fortsätta sin verksamhet. Detaljer för hur du kan ge ditt bidrag hittar du här.

 
Beth Myriam
Introduktion
Beth Myriam runtom i världen
Andra "kärlekens gärningar'
Sätt att bidra
Kontakta oss

Introduktion
Hur Beth Myriam-projektet startade
 

Beth Myriam runtom i världen
Rapporter och bilder från Beth Myriam runtom i världen
 

Andra "kärlekens gärningar'
Andra vitala projekt som inte formellt är "Beth Myriam"
 

Sätt att bidra
Olika vägar att ge ekonomiskt stöd åt Beth Myriam
 

Kontakta oss
Känner du dig inspirerad att starta ett Beth Myriam? Eller vill du ha mer information?
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

11 Januari 2013
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag skall visa dem vad Sant Liv i Gud innebär
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message