ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH PORTUGUESE GREEK BULGARIAN RUSSIAN ARABIC CHINESE JAPANESE CZECH CROATIAN HUNGARIAN POLISH ROMANIAN DANISH DUTCH SWEDISH FILIPPINO INDONESIAN
Info:
ro@tlig.org

 Pe această pagină WEB, veți găsi informaţii despre mesajele primite de Vassula Rydén de la Dumnezeu, pe care ea le transmite omenirii începând din anul 1986.

MESAJELE

 
"Vassula Mea, Cuvântul Meu este ca o lampă care luminează şi străluceşte, astfel încât fiecare suflet să Mă poată vedea, să Mă poată simţi și să se întoarcă înapoi la Mine; vezi? Eu doresc să înlătur această obscuritate care apasă greu peste lumea aceasta. Vă dau Lampa Mea, pentru a o pune pe un lampadar şi nu sub paturi." (Iisus - 28 august 1989)


Cardinalul RATZINGER
"Puteţi continua să-i promovați scrierile"

TREI RUGACIUNI
Iisus i-a cerut Vassulei să se roage zilnic următoarele trei rugăciuni

           
PAPA şi PATRIARHUL
Vassula dă mărturie despre o întâlnire specială

DISTRIBUITORI
ale mesajelor, cărţilor şi revistelor

FOTOGRAFII

           
VASSULA şi CDF
Corespondenţa dintre Vassula şi Congregaţia pentru Doctrina Credinţei

ASEMĂNĂRI EBRAICE
Sora Seraphim comentează AVD din perspectiva studiilor sale ebraice

Pr DIMITRI MOTIER
cu o mărturie deosebit de puternică

 

Vassula Ryden s-a născut în Egipt, într-o familie de religie creştină grec-ortodoxă, la 18 ianuarie 1942. Ambii săi părinţi sunt originari din Grecia. În copilărie, Vassula a avut câteva viziuni, în vis, cu Iisus, iar uneori, a văzut sufletele unor oameni, care muriseră, stând în salonul casei în care locuia, într-o atitudine de aşteptare. În afara acestor experiențe ieşite din comun, precum majoritatea oamenilor de astăzi, ea nu s-a preocupat nici de Dumnezeu şi nici de viaţa sa spirituală. Niciodată nu şi-a imaginat că, într-o zi, ar putea deveni mesagerul lui Dumnezeu, până în momentul în care El Însuși i-a apărut pe neașteptate, în 1985, în timp ce Vassula trăia în Bangladesh, împreună cu soţul ei de origine suedeză şi cu cei doi copii ai săi.

De fapt, mai întâi, i s-a manifestat Îngerul său păzitor, Daniel, pentru a o ajuta să se purifice şi pentru a o aduce înaintea lui Dumnezeu. De atunci, mesajele Vassulei, a căror scriere diferă, în mod constant, de scrisul său de mână (vezi caligrafia), au devenit cunoscute în lumea întreagă.

Începând din 1988, Vassula a fost invitată să vorbească în peste 70 de ţări. Pentru activitatea sa, ea nu primeşte nici un fel de drepturi de autor, remuneraţii sau alte tipuri de avantaje materiale. În prezentările și conferinţele sale, Vassula relatează istoria ei personală, vorbește despre întâlnirea cu Îngerul său păzitor, despre procesul intens de purificare prin care a trecut şi despre întâlnirea ei cu Dumnezeu. În aceste întâlniri publice, Vassula citeşte din Mesajele pe care Dumnezeu continuă, până în prezent, să i le dicteze. Dumnezeu Însuşi a numit aceste Mesaje "Adevărata Viaţă în Dumnezeu".

Oriunde este invitată, fie în Asia, America sau Australia, Africa sau Europa, Vassula este întâmpinată de mulţimi de oameni de toate vârstele, din diverse stări sociale și economice, de creştini, precum şi de necreştini. Printre cei care vin să-i asculte mărturia, pot fi întâlniţi Protestanţi, Ortodocşi sau Catolici, laici, dar și foarte mulți lideri spirituali: preoţi, predicatori, călugări, călugăriţe, episcopi, cardinali, mitropoliţi, arhimandriţi, chiar și patriarhi.

Chemarea plină de Îndurare a lui Dumnezeu, pe care o regăsim în aceste mesaje, este o chemare la pocăință, reconciliere și Unitate. El ne cheamă, pe ficare dintre noi, să ne bucurăm de o relaţie intimă cu El, în timp ce ne reaminteşte să nu uităm niciodată că El este Sfânt. Misunea Vassulei este, adesea, însoţită de semne, precum vindecările fizice sau spirituale, în timp ce multe persoane au dat mărturia unor experienţe personale de natură supranaturală. De exemplu, apariţia Chipului lui Iisus, suprapus peste fața Vassulei, este o experiență mărturisită de mulți. Atmosfera întrunirilor este de comuniune fraternă, bucurie, vindecare spirituală şi pace interioară. Majoritatea participanţilor sunt atinşi în mod adânc şi subtil, devenind conştienţi de prezenţa invizibilă, dar, în același timp, reală a lui Dumnezeu.

O citire atentă a cărţilorAdevărata Viață în Dumnezeu - traduse de voluntari în peste 40 de limbi- confirmă caracterul universal al acestor mesaje. Ele sunt scrise într-un limbaj atât de direct şi de clar, încât oricine este capabil de a citi, le poate înţelege. În acelaşi timp, conţinutul lor este atât de bogat şi de profund, încât teologi străluciţi au fost inspiraţi în a scrie cărţi despre spiritualitatea Mesajelor. Într-adevăr, oamenii, care meditează în mod constant asupra Mesajelor şi iau parte în mod regulat la întrunirile grupurilor de rugăciuneAdevărata Viaţă în Dumnezeu, au parte de o transformare interioară. Ei încep să realizeze că Dumnezeu este într-adevăr viu şi foarte aproape de ei. Aceasta este ceea ce un teolog Ortodox a numit "transfigurarea spirituală" care-l conduce pe om la Iubirea de Dumnezeu, autentică și necondiționată. Odată uniţi mistic cu Dumnezeu, vom dori cu ardoare să-L preamărim şi să creştem tot mai mult în iubire față de El.