Roma, 30.03.03

 

Dragi cititori ai AVD,

 

Din anul 2002 am avut onoarea de a fi în legătură cu Eminența Sa Cardinalul Joseph Ratzinger, Prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței. La 6 iulie 2000 i-am prezentat umila rugăminte ca scrierile mele să fie supuse unor studii suplimentare de către aceeași Congregație și ca să mi se acorde ocazia de a răspunde rezervelor exprimate în Notificarea de pe 4 octombrie 1995. Eminența Sa mi-a acordat cu bunăvoință această ocazie și prin mâna Pr. Prospero Grech mi-a trimis o scrisoare în 4 aprilie 2002, conținând cinci întrebări la care să răspund. Răspunsurile mele la aceste întrebări au fost apoi supuse Congregației pentru Doctrina Credinței pe data de 26 iunie 2002. Cardinalul Ratzinger mi-a cerut acum să public întrebările, cu răspunsurile mele, și sunt fericită să le împărtășesc cu voi, ca o exprimare a punctului meu de vedere oficial.

 

Mă rog ca publicarea acestui document să slujească dialogului adevărului și iubirii, atât de important nu numai pentru ecumenism, ci și pentru a face harurile lui Dumnezeu roditoare în biserică.

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze,

 

Vassula

 

 

Collegio Sta Monica,

Rome

4 aprilie 2002

 

Stimată doamnă Ryden,

 

Pe 6 iulie 2000 i-ați adresat o scrisoare Eminenței sale Cardinalul Ratzinger privind “Notificarea” Congregației pentru Doctrina Credinței în legătură cu scrierile dumneavoastră. Eminența Sa a luat notă de scrisoarea dumneavoastră și, împreună cu colaboratorii săi, a luat hotărârea să vă ofere prilejul de a clarifica înțelesul unora dintre afirmațiile conținute în publicațiile dumneavoastră. În acest scop am fost delegat să vă contactez personal, atât prin conversație, cât și prin scris, astfel încât Congregația pentru Doctrina Credinței să poată avea o idee mai clară despre intrerpretarea exactă a acestor afirmații. Doresc să fac clar de la bun început că nefiind romano-catolică, dumneavoastră nu intrați în jurisdicția Congregației și că pentru dumneavoastră nu este o cenzură personală. Totuși, deoarece mulți catolici urmeaz㠓Adevărata Viață în Dumnezeu,” au și ei dreptul să știe cum stau cu privire la problemele de doctrină și practică insuflate de scrierile dumneavoastră. Suntem de asemenea la curent cu operele dumneavoastra de caritate, cu eforturile dumneavoastră de a-i călăuzi pe toți creștinii către unitate cu Episcopul Romei, de marea dumneavoastră devoțiune către Binecuvântata Fecioară Maria, de faptul că Îl prezentați pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul Iubirii până și necreștinilor, și de opoziția dumneavoastră față de raționalism și corupție în rândul creștinilor. Ultimele dumneavoastră cărți de asemenea par a fi lăsat la o parte unele expresii ambigue conținute în cărțile dumneavoastră precedente. Cu toate acestea, v-aș fi recunoscător dacă ați putea răspunde, cât mai clar cu putință, la câteva întrebări, pentru a ajuta Congregația să aibă o idee mai clară despre ceea ce faceți.

 

1.   Știți foarte bine că, atât pentru catolici cât și pentru ortodocși, există o singură Revelație, cea a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, care este cuprinsă în Sfintele Scripturi și în Tradiție. În interiorul Bisericii catolice, chiar revelațiile “private” acceptate, precum cele de la Lourdes și Fatima, deși luate în serios, nu constituie obiect de credință. Prin urmare, în ce sens considerați scrierile dumneavoastră drept revelații și cum trebuie ele să fie primite de ascultătorii și cititorii dumneavoastră?

 

2.   Dumneavoastră aparțineți Bisericii ortodoxe și îi îndemnați adesea pe preoții și episcopii de această confesiune să îl recunoască pe Papa și să facă pace cu Biserica Romană. Din păcate, din această pricină, nu sunteți bine primită în unele țări de aceeași confesiune cu a dvs. Pentru ce vă asumați această misiune? Care este ideea dumneavoastră despre Episcopul Romei și cum anticipați viitorul unității creștine? Uneori, cine citește scrierile dumneavoastră, are totuși impresia că vă situați deasupra ambelor Biserici, nefiind devotată nici uneia. De exemplu, se pare că dumneavoastră primiți împărtășania atât în Biserica catolică, cât și în cea ortodoxă, dar din punct de vedere al stării civile, urmați obiceiul de oikonomea. După cum am mai spus, aceste observații nu înseamnă o cenzură personală, deoarece nu avem absolut nici un drept să vă judecăm conștiința, dar înțelegeți preocuparea noastră pentru adepții catolici, care ar putea interpreta aceste atitudini într-o manieră relativistă și sunt tentați să ignore rânduielile propriei lor Biserici.

 

3.   În scrierile dumneavoastră de început, precum se observă în “Notificare” exista o confuzie de terminologie privind Persoanele Sfintei Treimi. Suntem siguri că dumneavoastră vă supuneți învățăturilor Bisericii dumneavoastră. Credeți că ne puteți ajuta să clarificăm acești termeni? Când aveți de-a face cu probleme de credință, nu ar fi folositor să urmați terminologia oficiala a catehismelor standard pentru a evita confuzia în mințile cititorilor “Adevăratei Vieți în Dumnezeu”?

 

4.   Există de asemenea unele probleme privind protologia și eshatologia. În ce sens are sufletul o “viziune a lui Dumnezeu” înainte de a fi insuflat în trup? Și cum vedeți locul Noilor Rusalii în cadrul istoriei mânturii în legătură cu parusia și învierea morților?

 

5.   Care e identitatea reală a mișcării “Adevărata Viață în Dumnezeu” și ce se cere de la adepții ei? Cum e structurată?

 

Stimată doamnă Ryden, regretăm că vă solicităm cu aceste întrebări și puteți fi sigură că noi apreciem faptele dumneavoastră bune și bunele intenții. Totuși, ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră către Cardinalul Ratzinger, am simțit că era de datoria noastră să clarificăm unele ambiguități din scrierile dumneavoastră care ar fi putut să vă scape. Datorăm aceasta cititorilor dumneavoastră catolici care, urmându-vă scrierile, ar putea trece printr-un conflict de conștiință. Vă rog, acordați-vă timpul necesar pentru formularea răspunsurilor; ar fi mai bine dacă dumneavoastră și cu mine ne-am putea întâlni pentru a avea câteva convorbiri neoficiale înainte de a așterne ceva în scris. Rugați-vă Duhului Sfânt pentru a vă lumina și consultați orice îndrumător spiritual sau teolog în care aveți încredere. Suntem siguri că întrebările noastre vă vor ajuta să înțelegeți și implicațiile mai adânci ale scrierilor dumneavoastră pentru a le face mai acceptabile atât catolicilor, cât și ortodocșilor. Pentru a elucida sensul lor, mă voi pune personal la dispoziția dumneavoastră.

 

Eminența Sa vă trimite complimentele sale și are încrederea că veți da un răspuns satisfăcător, ca să îi ușurați sarcina de a împlini cererile din scrisoarea dumneavoastră.

 

Al dumneavoastră sincer în Hristos,

 

Pr. Prosper Grech, OSA

Consultor al Congregației

 

 

Vassula Ryden

23.03.2003

 

Înalt Prea Sfințitului Pr. Prospero Grech

Collegio Sta Monica,

Rome

 

Răspuns al Vassulei Ryden la scrisoarea Pr. Prospero Grech scrisă în numele Eminenței sale Cardinalul Joseph Ratzinger, Prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței, datată 4 aprilie 2002

 

Stimate Pr. Prospero Grech

 

Mai întâi de toate, doresc să vă mulțumesc pentru ca mi-ați acordat ocazia de a răspunde întrebărilor pe care le aveți în legătură cu scrierile și activitatea mea, exprimate în modul cel mai respectuos în scrisoarea dumneavoastră din 4 aprilie 2002 și care repetă punctele critice conținute în “Notificația” din 1995.

 

Îmi dau seama de sarcina și răspunderea încredințată prea sfintei dumneavoastră congregații de a “încerca duhurile.” (1 Ioan 4:1)  De-a lungul acestor ani, am realizat întrucâtva complexitatea acestei sarcini a discernământului și cât de delicată este, întrucât eu însămi am întâlnit în calea mea mulți oameni care m-au abordat, pretinzând că au și ei experiențe divine, pe care doreau să le amestece cu ale mele. Din prudență și din motive de responsabilitate, mi-am făcut un principiu din a nu lua în seamă pe vreunul dintre aceștia. Prin urmare, apreciez într-adevăr importanța strădaniei dumneavoastră de a proteja pe credincioși de orice vătămare și de a păstra credința curată de experiențe neautentice, dar în aceeași măsură de a proteja carismele autentice care ar putea fi în folosul bisericii.

 

Vă sunt de asemenea recunoscătoare pentru că îmi oferiți ocazia de a clarifica și de a face lumină asupra unor expresii care pot apărea neclare deoarece sunt scrise în imagini figurate și într-un stil poetic sau simbolic. Sunt în aceeași măsură conștientă că maniera  mea de adresare către creștinii catolici, fiind totuși grec-ortodoxă, e ceva neobișnuit, dar decât să fie văzută ca o neregulă, doresc cu umilință ca aceasta să fie considerată ca mica mea contribuție la vindecarea disensiunilor dintre frații creștini. Și astfel voi răspunde cât pot de bine la întrebările pe care ați binevoit să mi le prezentați cu o onestitate și luciditate deplină, fiind în aceeași măsură asigurată de generozitatea, bunăvoința și înțelegerea dumneavoastră față de limitele mele în a exprima întreaga perspectivă existentă în cele 12 volume ale cărților intitulate Adevărata Viață în Dumnezeu. (AVD)

 

Întrebarea no. 1: Relația dintre AVD și Revelație

 

Știți foarte bine că, atât pentru catolici cât și pentru ortodocși, există o singură Revelație, cea a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, care este cuprinsă în Sfintele Scripturi și în Tradiție. În interiorul Bisericii catolice, chiar revelațiile “private” acceptate, precum cele de la Lourdes și Fatima, deși luate în serios, nu constituie obiect de credință. Prin urmare, în ce sens considerați scrierile dumneavoastră drept revelații și cum trebuie ele să fie primite de ascultătorii și cititorii dumneavoastră?

 

Nu am luat niciodată vreo lecție de catehism, cu atât mai puțin de teologie, și nici nu am avut cunoștință despre nici un fel de nuanțe teologice precum cele menționate mai sus la începutul chemării și convertirii mele. Am fost învățată despre aceste diferențe treptat, după cum înainta călăuzirea blândă a Duhului Sfânt. Chiar la începutul acestei chemări, eram foarte confuză și la început, în timpul manifestării îngerului meu, iată ce i-am spus: “Dar nu pot înțelege. Avem deja Biblia, așa că de ce ne mai trebuie mesaje?” Îngerul meu a răspuns: “Deci crezi că totul a fost dat în Biblie?” Am răspuns “Da. De aceea nu văd de loc motivul pentru toate acestea. Adică nimic nu e nou”. Atunci îngerul a spus: “Dumnezeu vrea ca aceste mesaje să se transmită”. Am spus: “  Să fie vreun motiv special pentru care să fiu eu (aceea care să le transmită) ?” Îngerul a răspuns: “Nu. Dumnezeu vă iubește pe toți la fel. Aceste mesaje sunt doar o rememorare, spre a vă reaminti cum au început temeliile voastre” (07.08.1986)

 

Un preot protestant mi-a spus odată că nu există nici un motiv pentru care Dumnezeu să vrea să ne vorbească, acum, când avem Sfânta Biblie. Încurcată, i-am spus lui Hristos: “Doamne, sunt unii preoți care refuză să asculte sau să creadă că Tu Te poți manifesta în felul acesta prim mine; ei spun că Tu, Iisuse, ne-ai adus tot adevărul și că nu au nevoie de nimic altceva decât de Sfânta Biblie, cu alte cuvinte, toate aceste lucrări sunt mincinoase”. Răspunsul lui Hristos a fost următorul:

 

“V-am spus tuturor că Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe careTatăl îl va trimite în Numele Meu, vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus Eu. Nu vă aduc nici o învățătură nouă, ci doar vă aduc aminte de adevăr și îi aduc înapoi la adevărul deplin pe cei care s-au rătăcit. Eu, Domnul, voi continua să vă stimulez cu rememorări și Duhul Meu Sfânt, Mângâietorul, va fi pururea printre voi ca Aducător Aminte al Cuvântului Meu. Asadar, nu fiți uimiți când Duhul Meu cel Sfânt vă vorbește – aceste rememorări sunt date prin Harul Meu ca să vă convertească și să vă aducă aminte de Căile Mele.” (20.12.1988)

 

            Unsprezece ani după aceea, într-un alt pasaj, Domnul nostru mi-a cerut să scriu următoarele:

 

            “Toate aceste mesaje vin din înălțime și sunt inspirate de Mine. Ele pot fi întrebuintate cu folos pentru învățătură și pentru a respinge greșelile ca fiind neîntemeiate. Ele pot fi folosite pentru a călăuzi biserica spre unitate și pentru a călăuzi viețile oamenilor și a-i învăța să fie sfinți. Ele vă sunt date spre o mai bună lămurire[1] a Revelației[2] care vă este dată. Ele sunt o sursă nesecată de uimitor har pentru voi toți, ca să vă reînnoiasc㔠(30.07.1999)

 

            Cred că nu există decât o singură Revelație și niciodată nu am spus contrariul, nici nu veți găsi aceasta în scrieri. Nu aștept de la cititorii AVD să considere mesajele mai mult decât Sfânta Scriptură și sunt sigură că nimic din cărțile AVD nu poate să convingă pe toți aceia care mă ascultă sau care mă citesc să gândească altfel. De fapt, în mărturiile mele citez mereu nenumărate pasaje din Scriptură, uneori mai multe chiar decât mesajele înseși. În inima mesajelor există o stăruință vizibil permanentă pentru concentarea atenției asupra Sfintei Scripturi și pentru traiul conform cu adevărul ei. Scrierile sunt o actualizare și o aducere aminte a unicei și singurei Revelații în Hristos, păstrată de Scriptură și de Tradiție, transmisă prin biserică; ele nu sunt decât o recurgere la această Revelație. De fapt, cititorii n-au fost niciodată influențați de aceste scrieri ca să le considere mai presus de Scripturi, ci mărturiile au arătat că scrierile i-au ajutat să înțeleagă mult mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, noi știm că Dumnezeu poate să ne aducă aminte de Cuvântul Său binecuvântat atunci când crede El de cuviință spre folosul bisericii. Asemenea haruri, căci haruri sunt, deslușesc sau scot în evidență un adevăr deja cunoscut, oferind o mai bună înțelegere a lui.

 

            Atunci s-ar putea pune întrebarea de ce Dumnezeu a făcut apel la o persoană atât de limitată și de nevrednică, total ignorantă și dezinteresată în materie de biserică, care niciodată nu a tins către Dumnezeu, pentru a primi o “rememorare a Cuvântului Său.” Oare preoții și teologii nu sunt chemați să facă același lucru? Da, eu cred că ei sunt chemați, iar eu în nici un chip nu am intenționat vreodată să concurez cu preoții și teologii pe care Dumnezeu i-a chemat ca să-și facă datoria; cred însă că Dumnezeu m-a chemat pe neașteptate printr-o acțiune directă din partea Lui.

 

            Am aflat de curând că al doilea Conciliu al Vaticanului a subliniat cât este de important ca laicatul să contribuie la răspândirea Veștii celei Bune prin feluritele daruri pe care Dumnezeu le acordă Bisericii sale. În Lumen Gentium, Conciliul afirmă limpede că laicatul participă la slujba profetică a lui Hristos și că Hristos ”își împlinește misiunea... nu numai prin ierarhie...ci și prin laici, pe care i-a constituit de asemenea ca martori, înzestrându-i cu simțul credinței și cu harul cuvântului..." (LG, 35). Fiecare persoană laică, prin urmare, are un rol de îndeplinit în această slujire a Evangheliei, după carisma pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, iar prin aceste daruri persoana este în același timp martorul și instrumentul viu al misiunii bisericii înseși, “după măsura darului lui Hristos’.

 

            În majoritatea lucrărilor clasice de teologie catolică fundamentală se face o distincție între Revelație ca și concept al reflecției (Revelația cu “R” mare) și revelația ca și concept al experienței  (revelația cu “r” mic, adesea revelații la plural). Când vorbesc despre umila mea experiență ca “revelație”, vorbesc despre revelație cu “r” mic, din punctul de vedere al experienței ei.

 

            Nu vorbesc despre experiența mea ca fiind revelație dintr-un punct de vedere doctrinal, dorind să concurez în vreun fel cu Revelația. Ca și în cazul altor “revelații private” sau “revelații profetice” scrierea mea nu adaugă nimic la Depozitul Credinței. Dimpotrivă, chemarea lui Dumnezeu adresată mie urmărește să arate plinătatea adevărului Depozitului  Credinței, spre a-l pătrunde mai mult și a trăi după acest adevăr.

 

            Constituția Dei Verbum a Concilului Vatican II a arătat clar că Revelația Publică este completă și desăvârșită și c㠓...nu mai este de așteptat nici o nouă revelație publică înainte de arătarea în glorie a Domnului nostru Iisus Hristos”. (Dei Verbum 4). Pe de altă parte, Dei Verbum arată limpede de asemenea că poporul lui Dumnezeu are nevoie permanent să aprofundeze înțelegerea acestui adevăr:

            "Această tradiție, care vine de la Apostoli, se dezvoltă în biserică sub asistența Duhului Sfânt: înțelegerea lucrurilor și cuvintelor transmise crește prin meditarea și studierea lor de către credincioși, care le păstrează în inimă (cf. Lc. 2,19.51), prin pătrunderea adâncă ce decurge din experiența spirituală și prin propăvăduirea acelora care, o dată cu succesiunea episcopală, au primit o carismă sigură a adevărului. Biserica, pe măsura trecerii veacurilor, tinde mereu către plinătatea adevărului divin, până când se vor împlini în ea cuvintele lui Dumnezeu." ( Dei Verbum, 8 )

 

            Eminența Sa, Cardinalul Joseph Ratzinger a afirmat foarte explicit cu privire la relația dintre profeția creștină și Revelație că teza care susține că profeția va lua sfârșit o dată cu săvârșirea Revelației în Hristos conține interpretări greșite. Poziția lui despre acest lucru a exprimat-o cu ocazia unui interviu despre profeția creștină și iarăși într-un comentariu cu privire la revelarea celui de-al Treilea Secret de la Fatima. Îmi permit să citez direct din interviu:

 

“Revelația e în fond Dumnezeu care se dă nouă, care zidește istoria cu noi și care ne reunește, adunându-ne pe toți laolaltă. Este dezvăluirea unei întâlniri care comportă și o dimensiune sociabilă, inerent comunicativă, și o structură cognitivă. Aceasta are implicații și în cunoașterea adevărului Revelației. Înțeleasă în mod corect, Revelația și-a atins scopul Ei cu Hristos pentru că – după cum spune atât de frumos Sf. Ioan al Crucii – când Dumnezeu vorbește personal nu mai e nimic de adăugat. Nimic nu se mai poate spune despre Cuvânt. El este pe deplin în mijlocul nostru și Dumnezeu nu are nimic mai sublim să ne dea sau să ne spună decât pe El Însuși. Dar această plinătate a lui Dumnezeu dăruindu-se pe Sine –adică faptul că El, Cuvântul, este prezent în trup – mai înseamnă că trebuie să continuăm să pătrundem această Taină. Aceasta ne face să ne ducem înapoi la natura speranței. Venirea lui Hristos e începutul a unei cunoașteri care se adâncește necontenit și a unei descoperiri treptate a ceea ce ni se dă prin Cuvânt. Astfel, se inuagurează o nouă cale în cârmuirea omului la adevărul deplin, după cum a arătat Iisus în Evanghelia după Ioan atunci când spune că Duhul Sfânt se va pogorî. Cred că hristologia pneumatologică a discursului de rămas bun al lui Iisus e foarte importantă pentru tema noastră, dat fiind faptul că Hristos spune limpede că venirea lui în trup a fost numai o primă etapă. Venirea adevărată se va petrece atunci când Hristos nu mai este constrâns de un loc sau de un trup mărginit, ci atunci când El vine la toți în Duh ca Cel Înviat, ca astfel intrarea în adevăr să capete din ce în ce mai multă profunzime. Mie îmi pare limpede că – ținând cont de faptul că timpul bisericii, adică timpul când Hristos vine la noi în Duh, este determinat de însăși această hristologie pneumatologică  – elementul profetic ca element de speranță și de chemare nu poate bineînțeles să lipsească sau nu i se poate îngădui să dispară.” (30 ian. 1999)

 

În aceeași manieră, nu pretind în nici un fel ca scrierile mele să aibă un statut sau o autoritate care să le apropie de cele ale Sfintei Scripturi. Sfânta Biblie este inspirată într-un mod infailibil. Eu cred cu umilință că Domnul, printr-o acțiune directă în sufletul meu, m-a înrâurit spre a călători cu El, ajutându-mă atunci când sunt chemată să scriu, dar nu este o inspirație în același sens după cum este Scriptura, și rezultatul nu este infailibitatea, dar aceasta nici nu înseamnă că există erori doctrinale în scrierile mele, lucru de care sunt sigură că nu există.

 

În cartea pr. Marie-Eugène “Eu sunt o fiică a Bisericii” el ne amintește despre modul în care Dumnezeu se poate adapta unui suflet:

 

“Acțiunea directă a lui Dumnezeu, fiind astfel fundamentată în omul de care se folosește, se adaptează în chip minunat vieții psihologice a sufletului. Această adaptare a lui Dumnezeu trebuie subliniată ca o importantă caracteristică a intervențiilor Lui. Dumnezeu, care consimte să grăiască în limbajul semnelor omenești pentru a ne da Lumina Lui, duce condescendența până la punctul de se adapta El Însuși la temperamentele noastre și la nevoile noastre particulare în alegerea acestor semne, ca astfel să să ajungă la noi și mai sigur. Pentru o credință care și-a păstrat puritatea și simplitatea, El va vorbi într-un limbaj de semne exterioare strălucitoare, care va face credința să vibreze. Pentru o credință pe care raționalismul a făcut-o prudentă și critică, El va avea un limbaj mult mai intelectual.”[3]

 

Cardinalul Ratzinger a afirmat că  “acea ființă capabilă de a se manifesta pe sine ca și cuvânt și chip al unui contact interior cu Dumnezeu, chiar și în cazul misticismului autentic, depinde pururea de posibilitățile sufletului omenesc și de limitele lui.” Astfel, trăiesc Cuvântul lui Dumnezeu fără efort, cu alte cuvinte, fără a forța ceva, vine pur și simplu. Aceste comunicări (cuvinte interioare) mi se transmit sub două forme anume. Vă rog să notați că, în nici un caz, nu internționez să spun aici că eu știu foarte bine să exprim acest fenomen și cum poate Dumnezeu să facă asemenea lucruri, dar explicația de mai jos este cea mai bună pe care pot să o dau:

1.   Prin mijlocirea cuvintelor interioare, adică locuțiuni. Cuvintele pe care le percep sunt cuvinte reale, mult mai limpezi decât dacă le-aș auzi cu urechile mele. Un singur cuvânt poate conține o lume de sensuri, încât înțelegerea de una singură n-ar fi capabilă niciodată să le exprime repede în limbaj omenesc. Orice cuvânt dumnezeiesc sau învățătură, date mie spre a mă învăța, nu-mi vor fi date în maniera predării la școală; probabil din cauza timpului limitat nu se poate explica totul dintr-o dată pe deplin sau, poate că din pricina slăbiciunii omenești acestea ar putea să fie uitate sau chiar să nu se înțeleagă. Dar învățătura dumnezeiască sau cuvântul dat vor fi date într-un așa răstimp și înscrise în minte în așa chip încât vor fi greu de uitat. Lumina care o împrăștie e atât de cuprinzătoare, ca o lumină strălucitoare care se difuzează departe și în tot locul și care te umple pe loc din belșug cu cunoștințe care depășesc cu mult cuvântul în sine. Cuvântul transmis e ca un râu larg care se desface în alte râulețe, conducându-te peste tot și în diverse locuri, dar venind pururea de la unicul râu. Într-o școală normală, orice învățătură mi-ar fi luat luni de zile ca s-o asimilez. În timp ce trăiesc cuvintele atât de puternic, îmi dau seama în egală măsură de faptul că forma scrisă și felul în care voi exprima cuvintele depind întotdeauna de capacitățile mele mărginite de limbă și expresie. 

2.   Al doilea mod în care primesc Cuvintele lui Dumnezeu e cel printr-o lumină a înțelegerii în intelectul meu, fără nici un fel de grăire. Este ca și cum Dumnezeu și-ar transmite Gândul Lui într-al meu. Voi ști pe loc ceea ce voiește Dumnezeu sau ceea ce dorește să spună. Atunci, trebuie să scriu acest “mesaj neexprimat” cât pot de bine, alegându-mi cuvintele.

 

Am aflat mai târziu aici la Roma că Sf. Brigitta din Suedia își scria mesajele într-o manieră similară.

 

Care e motivul pentru care Domnul a ales această formă specială de scriere a mesajelor Sale, călăuzindu-mi mâna? Cu adevărat nu știu.  Când L-am întrebat care e motivul, Domnul numai mi-a spus: “Pentru că Îmi place așa”. Deci nu știu cum se întâmplă aceasta. Aș dori să subliniez totuși că teologii care sunt și experți grafologi și care au investigat scrierile le-au numit “hieratice”, prezentând o mulțime de diferențe de necontestat între felul meu de a scrie și așa-numita scriere automată. Mai târziu am ajuns să aflu că mistici cunoscuți, precum Tereza de Avila, au trăit răpiri ale trupului lor sau uneori, parte din trupul lor. Cred că aceasta e o formă mai moderată de răpire a mâinii mele și am încrederea că Domnul are propriile lui scopuri când face acest lucru.

 

Întrebarea no. 2: Relația mea ca ortodoxă cu Biserica romano-catolică.

 

Dumneavoastră aparțineți Bisericii ortodoxe și îi îndemnați adesea pe preoții și episcopii de această confesiune să îl recunoască pe Papa și să facă pace cu Biserica Romană. Din păcate, din această pricină, nu sunteți bine primită în unele țări de aceeași confesiune cu a dvs. Pentru ce vă asumați această misiune? Care este ideea dumneavoastră despre Episcopul Romei și cum anticipați viitorul unității creștine? Uneori, cine citește scrierile dumneavoastră, are totuși impresia că vă situați deasupra ambelor Biserici nefiind devotată nici uneia. De exemplu, se pare că dumneavoastră primiți împărtășania atât în Biserica catolică, cât și în cea ortodoxă, dar din punct de vedere al stării civile, urmați obiceiul de oikonomea. După cum am mai spus, aceste observații nu înseamnă o cenzură personală, deoarece nu avem absolut nici un drept să vă judecăm conștiința, dar înțelegeți preocuparea noastră pentru adepții catolici, care ar putea interpreta aceste atitudini într-o manieră relativistă și sunt tentați să ignore rânduielile propriei lor Biserici.

 

 

Motivele care mă îndeamnă să mă dedic acestei lucrări pentru unitate.

 

Nu cred că aș fi avut vreodată curajul sau râvna să mă înfățișez Ortodoxiei pentru a o aduce să înțeleagă împăcarea pe care Domnul nostru o dorește de la ei, dacă nu aș fi trăit prezența Domnului nostru, nici nu aș fi putut răbda împotrivirile, criticile și prigonirile făcute mie de către ei. La primele începuturi ale intervenției lui Dumnezeu, am fost totalmente confuză și m-am temut să nu fiu amăgită; această incertitudine a fost de fapt cea mai mare cruce, din moment ce niciodată în viața mea n-am auzit că în timpurile noastre este într-adevăr cu putință ca Dumnezeu să grăiască El Însuși oamenilor și nici nu am avut pe cine să consult despre acest lucru. Din pricina aceasta, am încercat să mă împotrivesc, dar experiența nu a încetat și mai târziu, încetul cu încetul, în timp, am căpătat asigurări și încredințări că toate acestea erau numai lucrarea lui Dumnezeu, deoarece începeam să văd Mâna lui Dumnezeu în ea. De aceea am încetat să mă mai tem să fac față opoziției și criticii și am început să am încredere totală în Domnul nostru, știind că ceea ce îmi lipsește, El totdeauna va suplini, în ciuda insuficienței mele și că Lucrările Lui se vor termina pururi în slavă.

 

A discuta cu preoți, călugări și episcopi ortodocși ca să-l accepte pe Papă și să se împace sincer cu Biserica romano-catolică nu este o sarcină ușoară, după cum spune și Domnul nostru într-unul din mesajele Sale; este ca și cum ai încerca să înoți în direcția opusă unui curent puternic, dar după ce am văzut cât suferă Domnul nostru de pe urma diviziunii noastre, n-am putut să refuz cererea Domnului nostru de a purta această cruce, așa că am acceptat această misiune, totuși nu fără a trece (și mai trec încă) prin multe focuri.

 

Ați întrebat: “De ce vă asumați această misiune?” Răspunsul meu este: pentru că am fost chemată de Dumnezeu, pentru că am crezut și pentru că I-am răspuns; așa că doresc să fac Voia lui Dumnezeu. Unul din primele cuvinte ale lui Hristos a fost: “Care casă e mai importantă, casa ta sau Casa Mea?” și am răspuns “Casa Ta, Doamne.” Apoi El a grăit: “Reînviază Casa Mea, înfrumusețează Casa Mea și unește-o.”

 

Unii dintre ierarhii ortodocși greci mă resping total, mai întâi, pentru că nu mă cred, [4] în al doilea rând, pentru că sunt femeie, și în al treilea rând, pentru că o femeie n-ar trebui să vorbească.  Unii călugări sunt suspicioși cu privire la mine, spunând că sunt probabil un cal troian trimis și plătit de Papă, sau că sunt o uniată. O mulțime nu vor să audă despre împăcare sau ecumenism. Ei gândesc că e o erezie din partea mea faptul că mă rog cu romano-catolicii. Din acest motiv, ei cred că stau deasupra celor două biserici, și că nu mă devotez nici uneia. Sunt întru totul și pe deplin devotată bisericii mele, dar nu este nici erezie, nici păcat faptul că trăiesc ecumenic și mă rog  înpreună cu ceilalți creștini, spre promovarea unității. Cheia unității totuși, precum spune Domnul nostru în scrieri, e umilința și iubirea. Mulți din oamenii bisericii nu au încă această cheie. Mulți dintre laicii ortodocși greci, dar tot atât de bine oameni de la simplul preot din colț până la călugărul dintr-o mânăstire îndepărtată ar numi și în ziua de azi Biserica romano-catolică eretică și periculoasă; au fost învățați să creadă aceasta de la nașterea lor și acest lucru este greșit. Totuși, cred că rigiditatea lor poate fi schimbată prin metanoia și prin puterea Duhului Sfânt care îi va face să se plece, și prin rugăciunile credincioșilor. În adunările noastre, noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru această schimbare a inimii.

 

Cu toate acestea, nu înseamnă că numai ei trebuie să se plece. Fiecare trebuie să se plece, cu umilință și cu iubire. Oamenii fiecărei biserici trebuie să dorească să moară eului și rigidității lor și apoi, prin acest act de umilință și de supunere față de adevăr, prezența lui Hristos va străluci în ei. Cred că prin acest act de umilință eșecurile trecute și prezente ale bisericilor vor fi șterse și unitatea va fi săvârșită. Niciodată nu pierd speranța de a discuta cu ortodocșii și de aceea mă întorc mereu la ei ca să le dau mărturia mea. Mărturia mea e dată în spiritul aducerii aminte de cuvintele Domnului nostru: “ca să fie și ei una în noi, precum tu ești în mine și Eu în tine, ca lumea să poată să creadă că Tu ești Cel care m-a trimis.” (Ioan, 17: 21) Așa că, deși s-au ivit tot felul de împotriviri, s-au format totuși câteva grupuri de rugăciune ecumenice în Atena și în Rhodos la care participă și preoți ortodocși. În aceste grupuri, rugăciunea de început este cea a Rozariului, apoi se continuă cu alte rugăciuni. Așadar nu primesc, din motivele menționate mai sus, numai refuzuri de la ierarhii ortodocși, ci Domnul nostru mi-a trimis și un număr considerabil de prieteni dintre clericii ortodocși.

 

Episcopul Romei

Domnul nostru mi-a dat o viziune interioară a trei bare de fier, simbolizând cele trei comunități creștine majore, catolicii, ortodocșii și protestanții, chemând capetele lor să se plece ca să se întâlnească. Însă ca să se întâlnească, trebuie să se plece. În acest pasaj este vorba despre atitudinea care se cere pentru a se ajunge la unitatea după care tânjește Domnul  încă de când S-a rugat Tatălui “ca toți să fie una.” Acest pasaj din mesajele AVD nu pretinde a vorbi despre unitate la un nivel ontologic, arătând că nu ar exista diferențe în ceea ce privește proporția în care diferitele comunități creștine au reținut adevărul pe care Hristos l-a dăruit bisericii Lui. Și nu e adevărat că pretind ca această chemare la umilință între frații creștini în vederea unității va trebui să implice o abordare pan-creștină și că unitatea va trebui să fie promovată printr-o negociere a adevărului (ca un negustor, vânzând și cumpărând) conducând la o nivelare și la o relativizare a adevărului.. Din contră, deseori am vorbit despre importanța de a rămâne cu statornicie fideli adevărului, și mai mult decât elocvența mea, mesajul nu este altceva decât o chemare de a trăi conform adevărului Evangheliei, prin unica Revelație a lui Hristos, după cum a fost exprimată mai sus. Scrierile conțin multe avertismente împotriva unei atitudini contrarii, până la punctul de a zugrăvi un “fals ecumenism,” precum calul troian, introducând un chip al unui Hristos fără viață:

 

“Chipul mascat cu culori asortate, acest chip pe care acești negustori încearcă să vă facă să-l venerați și să-l urmați, nu este Al Meu – aceasta este o născocire a îndeletnicirii omenești stricate, depravate, ca să degradeze conceptul Sfințeniei și al Dumnezeirii Mele; este un fals ecumenism, este o sfidare a tot ce este sfânt. Sufăr din pricina păcatelor acestor negustori.” (22.10.1990)

 

Multe mesaje despre unitate păstrează lalolaltă aceste două aspecte vitale ale ecumensimului: atitutinea spirituală ce implică umilință și iubire față de ceilalți creștini, alături de căutarea fără compromisuri a adevărului lui Hristos. Un exemplu este un fragment în care Fecioara Maria vorbește despre structura unității:

 

“Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă doar vorbe, Împărăția lui Dumnezeu este iubire, pace, unitate și credință în inimă. Este Biserica Domnului unită într-Una înăuntrul inimii voastre. Cheile Unității sunt Iubirea și Umilința. Iisus nu v-a îndemnat niciodată să vă dezbinați între voi; această dezbinare în Biserică nu a fost deloc dorința Lui”.(23.09. 1998)

 

În același fragment, mai jos, Iisus vorbește despre adevăr: “Apără pururea adevărul până la moarte. Vei fi rănită uneori, dar o voi îngădui numai cât e nevoie pentru a păstra sufletul tău curat și ascultător” (reluat la 05.06.1992, 25.09.1997, 22.06.1998 etc)

 

Am avut câteva întâlniri cu clerici catolici în Statele Unite, Olanda și Elveția mai ales cu cei care sunt foarte liberali și foarte mult împotriva Papei. A trebuit să apăr Scaunul lui Petru și să le explic cât de bine am putut prin mesaje puternice care veneau de la Hristos, arătându-le câtă confuzie era în mințile lor. La sfârșit, mulți dintre acești preoți au venit să-mi spună cât de mult au apreciat acele clarificări. Totuși, unul sau doi nu au fost de acord, spunându-mi că sunt mai catolică decât catolicii… Deși există multe pasaje despre unitate cu privire la unitatea dintre biserici, există un număr apreciabil de pasaje care sunt scrise special pentru o mulțime din clericii catolici care se răzvrătesc împotriva Papei, pentru a-i aduce înapoi la fidelitatea față de el. Iată un exemplu din primele mesaje:

 

            “Eu, Domnul, nu vreau nici un fel de dezbinare în Biserica Mea. De dragul Meu, vă veți uni și sub Numele Meu, Mă veți iubi, Mă veți urma și veți da mărturie pentru Mine. Vă veți iubi unii pe alții precum vă iubesc Eu; vă veți uni și veți deveni o singură turmă sub un singur Păstor [5]. După cum știți cu toții, l-am ales pe Petru, dându-i lui autoritatea. După cum știți cu toții, i-am dat lui cheile împărăției cerurilor. I-am cerut lui Petru să hrănească mieii Mei și oile Mele și să le poarte de grijă. [6]Această autoritate a fost dată de Mine. Nu am dorit ca voi să schimbați dorința Mea 19.03.1988)

 

Un alt mesaj care vorbește despre viitorul unității arată aceasta și mai limpede:

 

            “Voi pune atunci în mâna lui Petru un sceptru de fier cu care Îmi va păzi oile, și pentru cei care nu știu și încă se mai întreab㠓de ce trebuie să avem o călăuză?” vă spun acestea: “ați văzut sau ați aflat vreodată de vreo turmă de oi fără păstor? Eu sunt Păstorul vostru ceresc și Eu l-am ales pe Petru ca să-Mi păzească oile până la întoarcerea Mea.  Lui i-am dat responsabilitatea, atunci pentru ce toate aceste dispute, de ce toate aceste argumente zadarnice? Și pentru toți aceia care încă nu cunosc cuvintele Mele, vă zic să le citiți în Scripturi –ele se găsesc în mărturia lui Ioan, ucenicul Meu.[7] Voi uni apoi Biserica Mea și vă voi înconjura cu Brațele Mele într-o singură turmă pentru astăzi; așa cum este situația acum, sunteți toți risipiți, dezvoltând prea multe comunități, părți rupte. Ați sfârtecat Trupul Meu și acest lucru NU SE POATE. Vă voi uni pe toți. (16.5. 1988)

 

Alte mesaje spun că Papa este Vicar al lui Hristos sau Vicar al Bisericii. Iată un exemplu:

 

 “Roagă-te pentru întreaga Biserică. Fii tămâia Bisericii Mele și, prin aceasta, voiesc să spun să te rogi pentru toți cei ce proclamă Cuvântul Meu, de la Vicarul care Mă reprezintă pe Mine până la apostolii și profeții din zilele voastre, de la sufletele cinului preoțesc și călugăresc până la laici, încât ei să fie gata să înțeleagă că toți pe care i-am menționat sunt membre ale Unui Singur Trup, Trupul Meu.” (10. 01. 1990; mai multe menționări în mesajele din 01. 06. 1989, 02. 03. 1990, 18. 03. 1991, 20. 04. 1993, 20. 12. 1993, 15. 04. 1996, 22. 10. 1996, 22. 12. 1996)

 

Scrierile nu pomenesc nimic despre modul în care misiunea lui Petru va fi legată de misiunea diverselor scaune patriarhale așa că nu pot să vorbesc despre aceasta. Dar sunt la curent cu faptul că Papa în enciclica “Ut Unum sint” a deschis o discuție pe această temă:

 

“Este totuși semnificativ și încurajator faptul că problema primatului Episcopului Romei a devenit actualmente un obiect de studii, în curs sau în proiect și este de asemenea semnificativ  și încurajator că această problemă este prezentă ca o temă esențială nu numai în dialogurile teologice pe care Biserica Catolică le întreține cu celelalte biserici și Comunități ecleziale, ci și mai general, în ansamblul mișcării ecumenice. Recent participanții la a cincea Adunare mondială a Comisiei  "Credință și Constituție" a Consiliului ecumenic al Bisericilor, ținută la Santiago de Compostella, au recomandat  “să întreprindă un nou studiu asupra problemei unei slujiri universale al unității creștine.” După secole de aprige polemici, celelalte Biserici și Comunități ecleziale examinează tot mai mult și cu o privire nouă această slujire a unității.”[8]

 

Aceeași circulară confirmă necesitatea reunirii Răsăritului cu Apusul, îngăduind diferențele dintre cele două confesiuni cât timp sunt în comuniune deplină:

 

“În această perspectivă, Biserica Catolică nu dorește altceva decât deplina comuniune dintre Orient și Occident.  Pentru aceasta se inspiră din experiența primul mileniu. În acea perioadă, într-adevăr, “dezvoltarea diferitelor experiențe de viață eclezială nu constituia un obstacol ca, prin intermediul relațiilor reciproce, creștinii să poată avea siguranța de a fi acasă în oricare Biserică, pentru că din toate se ridica, într-o minunată varietate de limbi și modulații, lauda către unicul Tată, prin Hristos în Duhul Sfânt; toate erau adunate pentru a celebra Euharistia, inima și modelul pentru comunitate  nu doar în ce privește spiritualitatea și viața morală, ci  pentru însăși structura Bisericii, în varietatea slujirii și serviciilor sub  conducerea Episcopului, urmaș al Apostolilor. Primele Concilii sunt o mărturie elocventă a aceastei unitati  în diversitate.” [9]

 

Cu toate că Mesajele nu spun nimic despre problemele structurale cu privire la Răsărit și Apus, în mesaje se găsesc o mulțime de menționări despre importanța Bisericii de Răsărit. Astfel, sublinierea fără compromis a importanței rolului lui Petru își găsește perechea în mesajele ulterioare printr-o viziune că reînnoirea spirituală ar putea foarte bine să fie inspirată de  Biserica din Răsărit. Prin urmare, devine tot mai evident din ce pricină Trupul lui Hristos are nevoie de amândoi plămânii pentru a respira –acela al înfățișării apusene și răsăritene a Bisericii:

 

“Casă din Apus, ți-ai dat seama, prin Lumina Duhului Meu, că un trup are nevoie de amândoi plămânii pentru a respira în voie, și că Trupul Meu este nedesăvârșit numai cu un plămân; roagă-te ca Duhul Meu dătător de viață să vă unească, dar cât trebuie să mai îndur înainte de aceasta! [10]” (27.11. 1996)

 

Și într-un alt pasaj similar:

“Roagă-te pentru casa de răsărit și de apus ca să se unească, precum două mâini când se unesc în rugăciune; o pereche de mâini asemenea și frumoase când, alături una de cealaltă, înălțate către cer, se roagă. Fie ca aceste două mâini, aparținând aceluiași trup, să conlucreze și să-și împărtășească una alteia capacitatea și resursele lor … fie ca aceste două mâini să Mă ridice împreunㅔ (15.06. 1995)

 

Într-un alt mesaj, se vorbește despre rolul Răsăritului în aducerea împreună a celor două case, unind Trupul lui Hristos:

 

“Ascultă și scrie: slava va răsări de pe malul răsăritean –de aceea spun Casei Apusene: întoarce-ți ochii către Răsărit. Nu plânge cu amar din pricina Apostaziei și a distrugerii Casei tale; nu te tulbura, deoarece mâine vei mânca și vei bea împreună cu vlăstarul de pe malul răsăritean – Duhul Meu vă va împreuna. Oare n-ați auzit că Răsăritul și Apusul vor fi

o singură împărăție? Oare n-ați auzit că Mă voi mulțumi cu o singură dată?[11]Sunt pe cale să întind Mâna Mea și să înscriu pe un toiag cuvintele: Malul Apusean, Casa lui Petru și toți aceia care îi sunt lui credincioși; apoi, pe un alt toiag, voi înscrie: Malul Răsăritean, Casa lui Pavel, cu toți aceia care îi sunt lui credincioși. Și când membrii celor două Case vor zice: “Doamne, spune-ne ce vrei să faci acum,” le voi spune: “Voi lua toiagul pe care am înscris numele lui Pavel cu toți cei credincioși lui și-l voi alipi de toiagul lui Petru cu toți cei credincioși lui, ca pe unul singur; voi face un singur toiag din amândouă și le voi ține ca pe unul singur; le voi lega pe amândouă cu Noul Meu Nume; acesta va fi podul dintre Apus și Răsărit. Sfântul Meu Nume va lega podul, astfel încât voi să vă schimbați avuțiile trecând pe acest pod  - ei nu vor mai practica de unii singuri, ci împreună, și Eu voi domni asupra tuturor.

Ceea ce am rânduit, se va împlini, și dacă oamenii îți voi spune că aceste semne nu sunt de la Mine, spune-le fiică așa: ‘nu vă temeți – oare n-ați auzit că El este Sanctuarul, dar și piatra de poticnire?’Piatra care poate să zdrobească cele două Case, dar și să le ridice iarăși ca pe o singură Casă?” (24.10. 1994)

 

Iarăși, acest mesaj nu scoate nimic din rolul și autoritatea lui Petru, ci subliniază importanța necesității de a avea cele două părți din apus și răsărit ale Trupului lui Hristos unite, ca lumea să poată să creadă.

 

Viitorul unității creștine

Cu toate că mesajul confirmă primatul lui Petru, episcopul Romei, cunoscut de amândouă tradițiile, ortodoxă și catolică, nu se vorbește nimic în el despre probleme de jurisdicție. Cred că nu am fost chemată să vorbesc despre această chestiune, așa că mă abțin să mă pronunț în vreun fel.

 

Chemarea mea constă în a confirma importanța Papei și în a apăra Scaunul lui împotriva tuturor acelora care tind să nu i se supună și care se răzvrătesc împotriva lui, în timp ce el inspiră zidirea și întărirea structurii interioare a unității. Abordarea mea principală în materie de unitate este aceea a unității prin spiritualitate. Mesajul este o chemare la unitate intra nos și extra nos – o chemare de a întări dinamica spirituală a unității, atât în interiorul anumitor biserici, cât și între ele.

 

Nu am idee cum vor fi viitoarele structuri ale bisericii unite, atâta vreme cât Domnul a decis să nu-mi vorbească despre aceasta, nici să binevoiască să mă lumineze în vreun fel despre acest lucru, dar cred că se va săvârși prin spiritualitate; și mai cred că mi s-a dat deja să am o pregustare a  harului viitoarei unități în diferite întâlniri ecumenice.

 

În martie 2000, spre exemplu, Domnul a îngăduit ca grupurile noastre de rugăciune să se adune la locul Lui de naștere, Bethleem. 450 de persoane au venit din lung și lat: da, din peste 55 de țări și 12 biserici diferite, la o reuniune internațională de rugăciune pentru pace și unitate. Am fost ca o familie. Cu noi au fost 75 de fețe bisericești, de asemenea venite din 12 biserici diferite, dar și alți preoți și călugări și călugărițe din Țara Sfântă, care, auzind despre această reuniune de rugăciune, ni s-au alăturat. Acest eveniment ecumenic a fost coordonat de câțiva evrei și palestinieni care au fost mișcați de scrierile “Adevărata viață în Dumnezeu.” Ei au crezut în răscumpărare și în planul salvator al lui Hristos din zilele noastre și au lucrat benevol la organizarea acestei întâlniri. Când știm cât se luptă palestinienii și evreii unii contra altora în zilele noastre, împăcarea lor e semn al puterii Duhului Sfânt care s-a unit cu aceste două națiuni ca să lucreze pentru întâlnirea pentru pace între creștinii divizați. Precum spun Scripturile: “Și roada dreptății întru pace li se seamănă celor ce fac pace” (Iacob, 3,18) Aceasta este o lecție pentru noi toți.

 

Am trăit și am pregustat ceea ce va fi unitatea dintre creștini într-o zi. Au fost cuvântări despre unitate rostite de preoți din diverse biserici. Cuvântările lor au fost rostite ca un singur glas și dintr-un singur cuget. În tot timpul discursului lor, am simțit marea dorință a noastră a tuturor de a fi una. Am văzut și am contemplat setea laicilor și a fețelor bisericești ce o au pentru unitate. Dar am simțit în același timp și  profundele răni exterioare pe care diviziunea noastră le-a făcut Trupului Mistic al lui Hristos.

Majoritatea dintre noi am obosit de atâta diviziune, pentru că diviziunea nu corespunde legii iubirii Domnului. Hristos este și mai obosit decât noi, văzându-ne divizați. Voia bună și ovațiile de bucurie ale tuturor acestor națiuni care erau legate împreună, chemând la o completă unitate între creștini, au dat pe față că această diviziune nu este numai un păcat, dar și o contra-mărturie. Totuși, cel mai mare păcat contra unității e de a avea date de Paști separate. Cât de bine o să fie când o să strigăm toți împreună: “Hristos a înviat!” toți, într-un singur glas și în aceeași zi. Noi spunem toți “Facă-se Voia Ta, precum în cer așa și pe pământ…” Prin Sângele Lui, Iisus Hristos ne-a unit pe toți laolaltă; atunci sub ce motiv tăgăduim această unitate? “Căci El este pacea noastră, El, Care-n trupul Său a făcut din cele două una, adică a surpat peretele din mijloc al despărțirii, ura, desființând legea poruncilor în opreliștile ei, pentru ca să-i clădească întru Sine pe cei doi într-un singur om nou, făcând pace” (Efeseni 2: 14-15). Cum putem spune “nu” lui Dumnezeu dacă El vrea ca noi să ne unim? Deoarece inimile noastre s-au împietrit, e cu putință să se întâmple una ca asta? Să fi uitat oare cuvintele Sf. Părinte, care a zis: “Elementele care ne unesc sunt cu mult mai mari decât cele care ne despart?” Așadar, trebuie să luăm aceste elemente și să le folosim spre a netezi calea spre o unitate deplină.

 

Sfânta Euharistie și împărtășirea euharistică

În Catehismul Bisercii Catolice s-a spus, cu trimitere la Sf. Augustin referitor la Împărtășanie:

 

 În măreției acestui mister (Sf. Împărtășanie), Sf. Augustin exclamă:"O sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum caritatis! - O, sacrament al pietății! O, semn al unității! O, legătură a carității!” Cu cât mai dureros se fac resimțite dezbinările din Biserică ce împiedică participarea  comună la masa Domnului, cu atât mai stăruitoare sînt rugăciunile  către Domnul  ca să se întoarcă zilele unității depline a tuturor acelora care cred în El. (CBC, 1398)

 

 Domnul ne îndeamnă să ne împăcăm și să ne reunim. Așa cum de curând a spus un renumit cardinal catolic unui preot ortodox, prieten de-al meu din New York, care a luat parte la liturghia ținută de cardinal în Roma, tot astfel este și convingerea mea că trebuie să fie cu putință să obținem iarăși uniunea în jurul mesei Domnului dintre catolici și ortodocși, pentru că împărtășim aceleași taine și avem de fapt aceeași credință, deși îmbrăcată în diferite manifestări de credință și de slujire. Am ajuns să trăiesc, din iubirea aprinsă a Domnului nostru, profunzimea dorinței Lui pentru unirea desăvârșită a Trupului Lui și să cred că El suferă din pricina lipsei noastre de iubire și de comuniune. Prin urmare, nu am mai mare dorință decât să văd Trupul Lui reunit și am convingerea că noi, creștinii, dacă într-adevăr Îl iubim pe Iisus Hristos, vom face tot ce ne stă în putere ca să lucrăm pentru împăcarea mădularelor despărțite ale Trupului lui Hristos.

 

Până atunci, știu că această uniune nu se va face ușor, ci numai printr-o minune a Domnului nostru. Deși noi trebuie să facem tot ce putem ca să facem să înainteze unitatea, El a făgăduit să ne dea această uniune, care va fi lucrarea Sfântului Duh, căci, așa după cum am spus odată, în 1992, ea va veni tot atât de iute precum căderea zidului Berlinului: “ Milostivirea și Dreptatea lucrează așemenea minuni, cum nu s-au mai întâmplat nicicând în multe generații, și Unitatea va veni peste voi ca Zorile și atât de iute ca și căderea comunismului –va veni de la Dumnezeu și națiunile voastre o vor numi Marea Minune, Ziua Binecuvântată din istoria voastră.” (10.01. 1990)

 

Biserica lui Hristos e una singură în sensul că Hristos e Unul singur și are un Singur Sfânt Trup. Oamenii bisericii sunt cei care sunt divizați. Dacă sunt creștinii capabili să treacă dincolo de obstacolele negative care îi separă, obstacole care, conform Scripturii, sunt împotriva împlinirii unității de credință, de iubire și de slujire între noi, Tatăl va auzi rugăciunea rostită deja de către Dumnezeiescul Său Fiu, când Acesta a spus: “ca toți să fie una, așa cum Tu, Părinte ești întru Mine și Eu întru Tine, tot astfel și ei să fie una întru Noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan, 17: 22)

 

În așteptarea acestui har, urmez pe cât pot de bine principiile adecvate situației actuale și sunt convinsă că nu încalc conștiința membrilor nici unei biserici.  În întrebare, se spun următoarele: “câteodată, cel care citește lucrările dvs. capătă totuși impresia că vă situați deasupra celor două biserici, nefiind devotată nici uneia…” Din scrierile mele nu reiese că stau deasupra ambelor biserici. După cum ați scris, se pare că problema se pune mai degrabă la nivel practic.

 

Cât despre felul în care îmi practic credința, sunt ortodoxă și sunt în totalitate devotată bisericii mele. Dacă se găsește prin apropiere o biserică ortodoxă, niciodată nu lipsesc de la liturghia de duminică, numai dacă, bineînțeles, nu se află nici una, ca în Dhaka, Bangladesh, unde am locuit. Înainte de a veni la Roma, unde locuiesc acum, am trăit 11 ani în Elveția, unde în fiecare duminică, mergeam la biserica noastră ortodoxă și preotul grec din Lausanne, păr. Alexandru Iossifides este martorul meu, cât și credincioșii care erau în biserică și mă vedeau cu regularitate, cu excepția, bineînțeles, a dăților când eram plecată în călătorie. Oriunde, în timpul călătoriilor mele, când a trebuit să urmez un program stabilit pentru mine și să prezint mărturia mea, uneori -și aș zice, mai degrabă rar -  s-a întâmplat ca preoții catolici sau episcopii locului, care m-au invitat să vorbesc, să programeze o Sfântă Liturghie publică, în același loc unde am vorbit; atunci, am rămas cu oamenii la Liturghie, după cum era în program, și am luat tot acolo Sf. Împărtășanie.

 

Aici în Roma, trăiesc departe de centru, unde este Biserica greacă ortodoxă. În schimb, este o biserică ortodoxă slavă la Tre Fontane, unde de altfel m-am dus, dar nu înțeleg limba. Ca atare, îmi iau îngăduința, din când în când, din moment ce jumătate din timp îl petrec în călătorii, să primesc Sf. Împărtășanie în Sanctuarul “Madonei Iubirii Divine,” care se află la 3 km. de unde locuiesc.

 

Cred că și Conciliul Sinodal Vatican II îmi îngăduie să fac acest lucru, când, după cum se repetă în Catehismul Bisericii catolice, se spune: “o anumită comunicare în cele sfinte", și deci în Euharistie, “este nu numai posibilă, ci și de dorit, atunci când există împrejurări favorabile și cu aprobarea autorității bisericești .” (CBC, 1399)

 

În decretul Orientarium Ecclesiarum al Conciliului Vatican II, se declară: “Fiind stabilite principiile amintite, orientalilor care se află în bună credință despărțiți de Biserica Catolică, dacă cer din proprie inițiativă și se află în dispoziția cuvenită, li se pot administra sacramentele Pocăinței, Euharistiei și Ungerii bolnavilor…” 

 

Codul de Drept Canonic catolic stabilește:

“Slujitorii sacri catolici administrează în mod licit sacramentele Pocăinței, Euharistiei și Ungerii bolnavilor membrilor Bisericilor orientale care nu sunt în comuniune deplină cu Biserica Catolică, dacă aceștia le cer de bunăvoie și sunt dispuși cum se cuvine; același lucru este valabil și pentru membrii altor biserici care, după aprecierea Scaunului Apostolic, se află cu privire la sacramentele respective în aceeași situație ca și Bisericile orientale menționate mai sus.” (Canon 844.3)

 

Enciclica Papei Ioan Paul al II-lea “Ut Unum sint” continuă aceste afirmații cu privire la Orientalium Ecclesiarum:

"Pe baza foarte strânselor legături sacramentale existente între Biserica Catolică și Bisericile ortodoxe, Decretul Orientalium Ecclesiarum a relevat că  "practica pastorală arată, privitor la frații orientali, că pot și trebuie luate în considerare anumite situații ale diferitelor persoane, în care nu se lezează unitatea Bisericii și nici nu există primejdii de evitat, ci se manifestă în mod presant necesitatea mântuirii și binele spiritual al sufletelor. De aceea, Biserica Catolică, în funcție de condițiile de timp, loc și persoane, a avut adesea și are un mod de a acționa mai blând, oferind tuturor mijloacele de mântuire și mărturia iubirii dintre creștini,  prin participarea la sacramente și la alte celebrări și lucruri sacre”[12]

 

În ce privește relația cu bisericile reformate, lucrurile sunt un pic mai complexe.  Mulți oameni, crescuți protestanți, care au citit Adevărata Viață în Dumnezeu, au devenit catolici din libera lor alegere, mai ales datorită chestiunii controversate a Euharistiei. Iisus nu vorbește despre validitatea tainelor lor, ci îi îndeamnă încă o dată pe protestanți să iubească pe Maica lui Iisus și să recunoască rolul lui Petru:

 

“Vassula, vremea a venit să se unească Biserica Mea. Veniți iarăși împreună, preaiubiților, veniți și reclădiți aceste vechi ruine; reclădiți vechea Mea temelie, o temelie întemeiată de propria Mea Mână. Cinstiți-O pe Mama Mea precum Eu, Care sunt Cuvântul și sunt mai presus de toate, O cinstesc. Atunci, n-aș dori Eu oare ca voi, care sunteți praf și cenușă, s-O recunoașteți ca Regină a Cerului – cinstind-O? Durerea Mea de astăzi este aceea de a vedea cât de puțin știe zidirea Mea despre importanța Ei. Majoritatea cuvioșilor Mei, care sunt sub numele lui Luther și care s-au izolat pe deplin singuri, trebuie să se întoarcă la Petru.” (22. 12. 1987)

 

Într-un alt mesaj, Hristos îi mustră pe acei creștini care nu reușesc să vadă măreția tainei Euharistiei și Divina Prezență a lui Hristos în Ea:

 

“…în acest fel grăiesc bisericilor al căror cler nu a acceptat Taina Mea: “Veniți-vă în simțiri și căutați-Mă sincer. Înfrângeți resentimentele pe care le aveți împotriva Maicii Mele. Fiecare rasă să afle că Sângele și Carnea Mea le am de la Maica Mea. Da, Trupul Meu s-a format din Prea Sfânta Fecioară, din sânge curat, fie Numele Ei binecuvântat! Spre a salva pe toți cei umili de pe pământ care Mă primesc și spre a le da lor viață nepieritoare M-am făcut Pâine, spre a Mă da Eu vouă; și prin această Împărtășanie sfințesc pe toți cei care Mă primesc, îndumnezeindu-i, spre a deveni carne din Carnea Mea, oase din oasele Mele (…) prin Dumnezeirea Mea, îi îndumnezeiesc pe oameni (…) Eu sunt acum judecat de oameni; Veșmântul[13] care poate să vă acopere, împodobindu-vă cu măreție, aducându-vă o metamorfoză, îndumnezeindu-vă, este respins de acele biserici care nu pot înțelege Taina Mea … astăzi, strig iarăși din cer: “Fraților, de ce Îmi discreditați Dumnezeirea Mea? Dacă pretindeți că voi sunteți cei care știți ce e drept, atunci de ce duhul vostru jefuiește Biserica Mea? (…) Vă invit să celebrați Liturghia și să vă împărtășiți din Taina Mea după felul în care Eu am instituit-o într-adevăr . (…) Ei afirmă Atotputernicia Mea, proclamând puterea Mea de temut, cântându-Mi laudele lor, recunoscând Atotputernicia Mea și puternicile Mele minuni, dar devin piatră de poticnire când e vorba să aprecieze  măreția Dumnezeirii Mele și a Prezenței Mele în Euharistie.” (16. 10. 2000)

 

Starea matrimonială

 

Mai jos, în întrebarea dvs., vorbiți despre faptul că eu primesc uneori Sfânta Împărtășanie în Biserica Romano-catolică: „preocuparea noastră pentru adepții catolici, care ar putea interpreta aceste atitudini într-o manieră relativistă și sunt tentați să ignore rânduielile propriei lor Biserici”. Dacă Legea canonică pe care am citat-o mai sus dovedește că sunt în totală concordanță cu Codul de Drept Canonic al Bisericii catolice, nu văd nici un motiv pentru care catolicii ar putea să reacționeze de o manieră relativistă.

 

Eu nu sunt în favoarea divorțului și nu încerc să promovez în sânul catolicilor doctrina că recăsătorirea oamenilor divorțați ar trebui să fie îngăduită. Eu am divorțat și m-am recăsătorit civil înaintea convertirii mele. După convertirea mea, cu lumina mesajelor AVD, am descoperit că starea mea matrimonială nu era în regulă. Totuși, nimeni nu ar fi știut despre această situație dacă eu nu aș fi deplorat-o public. Dându-mi seama de greșeala mea, m-am dus la autoritățile bisericii mele din Lausanne și am început procedura de clarificare a situației mele matrimoniale în conformitate cu rânduielile ortodoxe despre căsătorie. Așadar, sunt o creștină ortodoxă împăcată cu Biserica mea și rânduielile ei, ca oricare altă creștină ortodoxă și ca atare, mi se îngăduie să primesc Euharistia în biserica mea și în cea catolică, conform principiilor menționate mai sus. Cu nici un chip eu nu disprețuiesc rânduielile despre căsătorie ale Bisericii catolice. Alăturat este certificatul meu de căsătorie. (Anexa 2)

 

Întrebarea no. 3: Confuzie în terminologie cu privire la persoanele din Sfânta Treime.

 

În scrierile dumneavoastră de început, precum se observă în “Notificare” exista o confuzie de terminologie privind Persoanele Sfintei Treimi. Suntem siguri că dumneavoastră vă supuneți învățăturilor Bisericii dumneavoastră. Credeți că ne puteți ajuta să clarificăm acești termeni? Când aveți de-a face cu probleme de credință, nu ar fi folositor să urmați terminologia oficiala a catehismelor standard pentru a evita confuzia în mințile cititorilor “Adevăratei Vieți în Dumnezeu”?

 

Având în vedere toate acestea, voi încerca să explic dilema de limbaj după puterile mele, amintindu-vă că nu sunt un teolog care ar putea să se exprime în mod tehnic sau să primească de sus cuvinte în terminologie oficială.  Este limpede că Domnul nostru S-a exprimat într-o manieră încât să pot să-L înțeleg, adaptându-Se mie pentru a mă atinge. El nu-mi vorbește nici într-o formă teologică scolastică, dar nu a făcut acest lucru nici când a fost pe pământ, atunci când a spus: “Eu și Tatăl Meu Una suntem,” (Ioan, 10: 30) nici în epistola Sf. Pavel când a scris: “Domnul este Duhul.” (II Co. 3: 17).  Bernadettei din Lourdes, Maria i-a vorbit în dialectul locului, care nu era o franceză bună. Chiar și în scrierile inspirate din Scriptură, am aflat că e o diferență remarcabilă între greaca literară a Sf. Luca și limbajul simplu al Sf. Marcu. Sf. Caterina de Siena, în “Dialogul” ei, a explicat odată: “Tu ești Creatorul meu, Treime Veșnică, și eu sunt făptura Ta. Ai făcut din mine o nouă zidire prin sângele Fiului Tău.[14]” A-L numi pe Hristos Fiul Treimii sună eterodox, dar luăm această parte, pe cât posibil, în sensul ei bun…

 

Așadar, este perfect normal ca Hristos să folosească la început mai degrabă nivelul meu de vocabular decât limbajul unui teolog. Uneori, am folosit cuvinte luate din experiența mea personală cu Dumnezeu, și am exprimat ceea ce am simțit în termenii care mi-au venit atunci, pe moment, fără prea multă gândire critică despre cum vor suna acestea celorlalți, sau despre faptul că s-ar putea să fie greșit înțelese. A fost pentru mine destul de greu să articulez taine dumnezeiești și, încă mai greu, cum să se exprime aceste taine divine cu limbajul tradițional. Teologii, din contră, folosesc un vocabular care s-a cultivat cu mare grijă de-a lungul a sute de ani de discuții.   

 

Nu știu exact la care părți din scrierile mele de început se referă întrebarea, dar îmi imaginez că are de-a face cu faptul că I-am zis lui Hristos “Tată.” Hristos este Fiul Tatălui. În aceste părți ale revelației, scrierile nu se referă la persoana lui Hristos într-o manieră ontologică sau doctrinală. Este mai degrabă un limbaj afectuos și patern, același limbaj pe care l-a folosit Iisus cu ucenicii Lui: “Copiii Mei …” (Ioan, 13:33) Isaia îl descrie deja pe Mesia ca  “Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn păcii, Părinte al veacului ce va să fie”(Isaia. 9:5)

 

Încă de la începutul începutului, eu n-am amestecat niciodată pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Prezența (atitudinea) lui Hristos față de mine era de afecțiune paternă. Când L-am numit într-un paragraf pe Iisus “Tat㔠am făcut-o datorită felului patern în care îmi vorbea. Eu asemănam acele momente cu momentele în care tații explică răbdători copiilor lor și-i învață anumite lucruri cu dragoste pentru creșterea și dezvoltarea lor. Iată ca exemplu cuvintele lui Hristos: “Crește în Duh, Vassula, crește, pentru că sarcina ta este să binevestești toate mesajele date de Mine și de Tatăl Meu. Înțelepciunea te va învăța.“ Eu am răspuns apoi: “Da, Tată!” Iisus îmi răspunde: “Ce frumos să aud că Mă chemi “Tată!” Am tânjit să aud de pe buzele tale acest cuvânt: “Tată.” (16. 02. 1987) În litania Preasfântului Nume al lui Iisus, Iisus e numit: “Părinte al lumii ce va să vină.” În secvența din Liturghia de la Rusalii, Duhul Sfânt e numit “Părinte al săracilor.”

 

 L-am ales pe Sf. Simeon, un teolog și un sfânt foarte drag și foarte important pentru tradiția mea ortodoxă, spre a vă da mai multe exemple asemănătoare. Iată ce ne spune: “Pentru cei care au fost tămăduiți, El (Hristos) joacă rolul unui Tată iubitor care veghează asupra creșterii și dezvoltării copiilor Lui.” (Discursuri teologice și etice 4. 269-270)

 

 Critica se poate referi de asemenea și la un anumit mesaj de la începuturi, când Domnul a vrut să mă învețe despre unitatea Sf. Treimi. Mesajul care ar putea fi chestionat ar mai fi: “Eu sunt Tatăl și Fiul. Acum înțelegi? Eu sunt Unul, Eu sunt Toți în Unul. (2.03. 1987) Aici, Domnul nostru a vrut să mă facă să înțeleg unitatea desăvârșită și ontologică a Prea Sfintei Treimi; cum cele trei Persoane dumnezeiești sunt nedespărțite și atât de deplin una în esență. După cum a spus  Sf. Simeon în Imnul său 45. 7-21: “Trei într-Una și Una în Trei … Cum aș fi putut să știu, Doamne, că am avut un astfel de Dumnezeu, Stăpân și Ocrotitor, Tată, Frate și Rege …?” Treptat, treptat, toată terminologia neoficială s-a cristalizat cu timpul, astfel încât dacă cineva a avut vreo confuzie, s-a clarificat mai târziu.

 

Să ne aducem aminte că papa Benedict al XIV-lea, cu mult timp în urmă, a menționat despre pasajele chestionabile din scrierile părinților Bisericii și ale sfinților, și a îndemnat ca:

 

“ceea ce au spus aceștia să se ia pe cât posibil în sensul bun … punctele obscure dintr-un text trebuie să fie altcumva explicate prin texte mai clare …căutați cugetul autorului, nu într-o anumită frază, ci în întreg contextul lucrării; bunăvoința trebuie să fie  împreunată cu severitatea; judecata asupra punctelor de vedere cu care cineva nu e de acord va fi făcută nu pe baza vederilor cuiva, ci în conformitate cu probabilitatea doctrinei. (Constituția de introducere a Indexului)       

   

În unul din mesajele de început spun cum Iisus mi-a cerut “să descriu cum este Sfânta Treime.” Descriu viziunea unei lumini pe care am avut-o. Mai întâi a ieșit o lumină, apoi alta, în total, trei. Apoi am comentat: “Când Fiul este în Tatăl, atunci ei sunt una. Sfânta Treime e UNA și Aceeași. Ei pot fi trei, dar toți trei pot fi una. Rezultatul, Un singur Dumnezeu.” Această descriere folosește, am aflat, o metaforă care ne trimite la Crezul de la Niceea, care declară că Fiul purcede de la Tatăl ca “lumină din lumină.” Această imagine a devenit apoi clasică în gândirea creștină.  Spre exemplu, Simeon Teologul, scrie despre “Cel ce era întru început mai înainte-de-veci împreună cu Tatăl și cu Duhul, Fiu, Dumnezeu și Cuvânt, Lumină Întreită în Una și Una în Trei.” (Imn 12:14-18)

 

Uneori, Dumnezeu Tatăl vorbește și este evident pentru fiecare cititor care cunoaște Scripturile că este într-adevăr Tatăl cel care glăsuiește dim moment ce menționează cuvinte de felul: ”Fiul Meu, Iisus” etc. Apoi, se poate întâmpla ca, mai târziu, în aceeași zi, Hristos să mă cheme să continui mesajul și El să vorbească.  Iarăși, cititorul care cunoaște Scripturile va înțelege că glăsuiește Hristos pentru că El vorbește despre Rănile sau despre Crucea Sa. Cât despre mesajele care încep spre exemplu cu Tatăl, ca mai târziu să se continue cu Fiul, de obicei conțin o referință explicând “mai târziu”. Dacă nu am pus nici o referință pentru a veni în ajutorul celui care citește, se datorează faptului că mi s-a părut atât de evident din cuvintele spuse cine vorbește, încât le-am lăsat așa cum erau. Din miile de cititori, n-am primit niciodată vreo scrisoare prin care să mi se fi cerut vreo lămurire despre un subiect și nimeni nu a venit să-mi spună că e nelămurit. Numai două fețe bisericești din Statele Unite au citit mesajul în mod greșit, publicând iarăși și iarăși opiniile lor în buletine, fără ca să mă întâlnească vreodată.

 

În unul din pasajele din Adevărata Viață în Dumnezeu, Hristos spune: “Eu sunt Treimea.” Aici Hristos se identifică cu natura divină a Treimii care este Una singură. Hristos este Unul din Treime. Hristos vorbește ca divinitate, din moment ce este una în esență, comunicată de fiecare din cele trei persoane.

 

În unul din pasajele din Adevărata Viață în Dumnezeu, a fost Hristos cel care mi-a zis: “Fii binecuvântată, copilă, Eu, Tatăl tău, te iubesc. Eu sunt Sfânta Treime,” și apoi a adăugat “Ai discernut bine.” Discerneam în timp ce Iisus spunea, “Eu sunt Sfântul tău Tată,” un Iisus “triplu,” ca acele fotografii ciudate ale unei singure persoane, dar făcută ca și cum ar fi fost trei, una ieșind din cealaltă, toate similare și toate trei identice: “Eu sunt Sfânta Treime toată într-Una.” (11.04. 1988) (Una și nedespărțită, de-o ființă, de-o esență.) Dacă cineva se uită numai la afirmația de la început atribuită lui Iisus, s-ar putea să se întrebe dacă nu cumva El se identifică cu Tatăl, și apoi cu întreaga Treime. Dar pe măsură ce continuă lectura, își dă seama limpede că nu e așa.

 

 Hristos încerca să mă învețe unitatea Sfintei Treimi, cum cele Trei Persoane sunt nedespărțite și atât de desăvârșit una. Unitatea Sfintei Treimi nu reiese în mod esențial din faptul că cele trei persoane sunt nedespărțite, (ca niște prieteni nedespărțiți!) ci din faptul că fiecare dintre ele posedă aceeași ființă unică dumnezeiască și se deosebesc numai din punct de vedere al relației lor reciproce.

 

Într-un alt pasaj din Adevărata Viață în Dumnezeu, Hristos ne învață cum Sfânta Treime este recunoscută în fiecare dintre ei ca Una singură și de aceeași ființă: “… au nu sunt Eu Mărinimos? Nu sunt Cel Prea Înalt? Așa că ai încredere, fiindcă ești în Brațele Tatălui tău. Eu, Sfânta Treime sunt Una și Aceeași (substanță)…” (25.07. 1989)

 

Pentru a transpune aceasta în modul de gândire al tradiției Bisericii ortodoxe, s-ar putea să fie folositor să ne întoarcem la cartea lui Basil Krivoshein despre Sf. Simeon. Aici, cuvintele sunt exprimate mult mai bine decât aș putea s-o fac eu. “Dumnezeu este dincolo de nume. El e Treime, totuși Una și Unitatea Ei nu poate fi exprimată.” (p. 284). Și de la însuși Sf. Simeon:

 

“Căci deși ești numit cu multe nume și diferite, ești însă Unul… Acest Unul e fire tri-ipostatică, o Dumnezeire, un Dumnezeu e o Treime, nu trei, deși cele Trei sunt Una după Ipostasuri. Ele sunt de-aceeași-fire între ele prin fire, de-aceeași-putere, de-aceeași-ființă, unite în chip necontopit mai presus de minte și divizate iarăși în chip nedivizat, Trei într-Una și Una în Trei.” (Imn 45. 7-21)

 

Și în alt pasaj din A.V.D., Hristos insistă asupra Unității Lor Dumnezeiești: “Eu-Sunt-Cel-Care-Salvează, Eu sunt Mântuitorul tău, Eu Sunt Sfânta Treime toată într-Una, Eu Sunt Duhul Harului” (28.07. 1989)

 

Aici, Iisus îmi spune că El este în Tatăl cu Duhul, tot astfel Tatăl și El sunt în Duh. El, Fiul, este și rămâne co-etern în Tatăl, cu Sfântul Duh. Ne putem aminti cuvintele lui Hristos: “Duh este Dumnezeu, și cei ce I se închină trebuie ca-n duh și-n adevăr să I se închine” (Ioan, 4:24) De importanță vitală sunt și cuvintele Sf. Pavel: “Domnul însă este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.” (2 Cor. 3:17)

 

Nimeni nu va găsi vreodată pe Tatăl despărțit de Fiul sau de Duhul, nici Fiul despărțit de Tatăl și de Duhul, nici Duhul exclus din uniunea cu Cel de la Care El purcede. Tot la fel expresia: “Eu Sunt Sfânta Treime toată într-Una” și alte expresii din scriere care sunt asemănătoare cu aceasta. Tot astfel, în alt pasaj din A.V.D, se specifică: “Fiul este în Tatăl; Ei sunt una. Sfânta Treime este Una și aceeași: trei Persoane, dar un singur Dumnezeu: unul în trei.” (23.11. 1987)

 

Aș dori să explic mai ales aceste două expresii care se întâlnesc des în scrierile din Adevărata Viață în Dumnezeu. Hristos spune: “… fiți una precum Sfânta Treime este Una și aceeași.” (10.10. 1989) Sau cealaltă expresie: “Roagă-te ca Turma Mea să fie una, precum Eu și Tatăl suntem Una și aceeași.” (29.03. 1989)

 

Aici se găsește un factor foarte important. Cuvântul “aceeași” folosit de Hristos în engleză este diferit, spre exemplu, de cel tradus în italiană sau în franceză, traducerea schimbându-i sensul, și aș dori să subliniez că au fost slăbiciuni în traduceri, dar nu se poate să fiu considerată responsabilă pentru acest lucru.  În engleză, (care este limba originală a acestor scrieri) nu înseamn㠓aceeași persoană,” după cum s-a tradus, ci înseamn㠓egal” în sensul “unității ființei,” “substanței.

 

Apoi, mai sunt pasajele unde Prea Sfânta Treime vorbește  ca un singur glas. Dar și așa, este foarte limpede. Iată un pasaj spre exemplificare: “Strigătele tale înspăimântate au străpuns cerurile, ajungând la urechile Sfintei Treimi … Copila Mea!” Glasul Tatălui, plin de bucurie, a răsunat în tot Cerul. Apoi, Fiul a zis: “Ah… acum o voi face să pătrundă în Rănile Mele și o voi lăsa să mănânce Trupul Meu și să bea Sângele Meu. O voi lua în căsătorie  și ea va fi A Mea pe vecie. Îi voi arăta iubirea ce o am pentru ea și buzele ei de-acum încolo vor înseta după Mine și inima ei va fi Odihna Capului Meu.” Duhul Sfânt a  zis imediat după aceea: “Și Eu, Duhul Sfânt, Mă voi pogorî asupra ei ca să-i descopăr adevărul și adâncurile Noastre. Prin ea, voi aminti lumii că cel mai mare dintre toate darurile este iubirea.” Și apoi, Sfânta Treime a vorbit într-un glas: “Să sărbătorim dar! Tot Cerul să sărbătorească!” (22. 12. 1990)

 

Taina Prea Sfintei Treimi, unitatea Ei în combinație cu trăsăturile distincte ale fiecăreia dintre cele trei persoane și relația dintre ele este una din cele mai mari taine ale credinței creștine. Cu toate acestea, faptul că Treimea este un mister infinit nu trebuie să ne facă să dăm înapoi de a lăuda minunile Ei și să ocolim a vorbi despre Ea, deși limbajul omenesc nu va fi în veci capabil să exprime frumusețea și imensitatea Unuia întreit Dumnezeu. Căci misterul Prea Sfintei Treimi este atât de central pentru credința noastră, încât stă deasupra celorlalte mistere ale credinței, răspândind lumină asupra lor. Acest lucru a fost arătat iarăși cel mai limpede în Catehismul Bisericii catolice: “Misterul Preasfintei Treimi este misterul central al credinței și vieții creștine. Este misterul lui Dumnezeu în sine însuși. El este deci izvorul tuturor celorlalte mistere ale credinței, lumina care le luminează. Este învățătura fundamentală și esențială în "iererhia adevărurilor de credință". "Întreaga istorie a mântuirii nu este altceva decât istoria căii și mijloacelor prin care Dumnezeu cel adevărat și unic, Tată, Fiu și Duh Sfânt, se revelează, împacă și unește pe sine oamenii care se îndepărtează de păcat." (CBC, 234)

 

Întrebarea no 4: Protologie și eshatologie.

 

Există de asemenea unele probleme privind protologia și eshatologia. În ce sens are sufletul o “viziune a lui Dumnezeu” înainte de a fi insuflat în trup? Și cum vedeți locul Noilor Rusalii în cadrul istoriei mânturii în legătură cu parusia și învierea morților?

 

Protologia: Nu cred în nici o formă de reincarnare. Din contră, scrierile mele vorbesc împotriva reincarnării și a Noii Ere: “Aceste doctrine ale Satanei te învață să crezi în reîncarnare, când nu există nici o reincarnare; ei păstrează pe dinafară aparența de religie, dar au respins puterea înnăscută a ei – Duhul Sfânt și Sfânta Împărtășanie.” (19.04. 1992) Fragmentul la care vă referiți s-ar putea să fie următorul:

“… apoi, în mijlocul acestei Lumini orbitoare, sufletul vostru va vedea ceea ce ați văzut odată în acea fracțiune de secundă, chiar în acel moment al creării voastre … vor vedea pe Cel care v-a ținut mai întâi în Mâinile Lui, Ochii care v-au văzut întâi, vor vedea Mâinile Aceluia care v-a format și v-a binecuvântat … vor vedea pe Cel Mai Bun Tată, Creatorul vostru…(15.09. 1991) 

 

Fragmentul ține de un limbaj poetic și mistic. Ceea ce se spune aici nu înseamnă în nici un chip pre-existența sufletului. Mai degrabă se vorbește despre cum binecuvântează și iubește Dumnezeu fiecare suflet din chiar primul moment al creării lui.  Cred că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și purtăm pecetea Lui în adâncul sufletelor noastre, pentru care motiv oamenii au o nostalgie naturală după Creatorul lor, pe care numai El o poate satisface, așa  cum spune Sf. Augustin: „Inima a fost făcută pentru Dumnezeu; nici nu se poate odihni până când nu se odihnește în Dumnezeu”. Lucrul important pe care am intenționat să-l comunic prin acea frază este că noi purtăm chipul lui Dumnezeu în adâncul ființei noastre din momentul zămislirii noastre.

 

Eshatologia: S-a spus că promovez un fel de fals milenarism, voind să stabilesc o nouă ordine, un „Cer Nou și un Pământ Nou” material, înainte de cea de-a Doua Venire a lui Hristos. Aceasta este fals și nu poate fi găsit nicăieri așa ceva în mesajele mele.  Sunt la curent că Biserica catolică a condamnat acest fel de milenarism după cum stă scris în Catehismul Bisericii catolice: "Acastă impostură anticristică se conturează deja în lume ori de câte ori apare pretenția de a împlini în istorie speranța mesianică ce nu poate fi îndeplinită decât dincolo de ea prin judecata eshatologică: Biserica a respins această falsificare a Împărăției care va veni, chiar sub forma ei atenuată, cu numele de milenarism, mai ales sub forma politică a unui mesianism secularizat, "pervers în mod intrinsec" (CBC, 676)

 

Sunt multe pasaje cu termeni precum Noi Ceruri și un Nou Pământ cât și Noi Rusalii în scrierile din Adevărata Viață în Dumnezeu, dar ele trebuie să fie înțelese în sens metaforic. Realizarea acestor cuvinte nu trebuie să fie găsită într-o ruptură cu istoria  noastră obișnuită înainte de a Doua Venire,  care va stabili o a doua iconomie a istoriei. Cuvintele exprimă suprema speranță că Hristos ne va reînnoi din interior cu puterea Duhului Sfânt. Este o revigorare a credinței și o reînnoire a bisericii după care tânjim atât. Și roada acestei reînnoiri în care nădăjduim este tămăduirea schismei Trupului lui Hristos. Papa Ioan al XXIII-lea întrevăzuse deja  o astfel de reînnoire când s-a rugat pentru Noile Rusalii : “O, Duhule Sfinte, …reînnoiește în zilele noastre minunile Tale ca o reînnoire a Rusaliilor.” Și actualul papă, Ioan Paul al II-lea, a folosit acest termen în mai multe ocazii, precum în scrisoarea către Prea Sfințitul Părinte Joseph Chalmers, Priorul General al Congregației Fraților Prea Binecuvântatei Fecioare Maria a Muntelui Carmel, (08.09. 2001): “…Invoc un belșug de har divin peste voi. Întocmai ca noi Rusalii, Duhul Sfânt să se pogoare peste voi și să vă lumineze, ca să puteți descoperi voia cerescului și milostivului vostru Tată. În acest fel, veți fi în stare să vorbiți bărbaților și femeilor în feluri care lor să le fie cunoscute și eficiente.” (cf. Fapte 2:1-13)

 

Tot într-un astfel de limbaj metaforic vorbesc și scrierile mele despre o reînviere a credinței, încât Domnul nostru să poată să ridice Tronul Lui și să zidească Împărăția Lui în sufletele noastre. “Vino și învață: Noile Ceruri și Noul Pământ vor fi când Eu Îmi voi așeza Tronul Meu în voi, căci voi da apă din fântâna Vieții oricui este însetat.” (03.04. 1995, ref. la Ap. 21: 6)

 

Cred că reînnoirea făgăduită nouă a început deja și numai prin har Milostivirea lui Dumnezeu este asupra noastră spre a vărsa Duhul Său peste întreaga omenire ca niciodată până acum în istorie, iar harul sporit va continua în zilele noastre să strălucească peste noi ca razele soarelui pentru a ne tămădui.

 

 Domnul a binevoit să-mi arate starea credinței creștinilor din timpurile noastre. Era deplorabilă și acesta este cel mai puțin lucru care s-ar putea spune. Nenumărate mesaje sunt pline de durere, descriind apostazia ce a cuprins lumea creștină. Dar Domnul ne dă speranță, împărtășind cu noi faptul că va avea loc (de fapt are loc) o reînnoire, o schimbare la față și o reînviere prin acțiunea Duhului Sfânt. O sete de Dumnezeu va fi dată de har prin Duhul Sfânt.  Iată câteva citate: “Duhul Meu Sfânt vă va ridica din marea voastră apostazie, pentru a vă lua în căsătorie; răutatea erei voastre va fi curățată, deoarece Eu, cu Propria Mea Mână, voi smulge lințoliul morții de pe voi pentru a vă îmbrăca în veșmintele nunții voastre …” (20.10. 1990) “Voi face nouă întreaga zidire, vă voi reînnoi pe toți cu Duhul Meu Sfânt.” (27.06. 1991)

 

Scrierile mele  nu vorbesc despre momentul când acest lucru se va întâmpla sau în ce măsură va putea Domnul să construiască împărăția Lui, după cum sperăm cu toții și ne rugăm atunci când ne rugăm Rugăciunea Domnească.: “Vie Împărăția Ta.” Cred că a și început în lăuntrul nostru, și creșterea ei va include întotdeauna colaborarea și bunăvoința noastră.  Cred că un început de reînnoire se petrece deja, dar vine încet ca mareea mării, și nimeni nu poate s-o oprească.

 

Noile Rusalii sau a doua venire a Rusaliilor  sunt nădejdea reînnoirii noastre. Este o revărsare a Duhului Sfânt care va reînnoi creația. În Adevărata Viață în Dumnezeu, ele se compară cu Ap. 21. Iată un extras:

 

“Vino și învață: noile ceruri și noul pământ vor fi când Eu Îmi voi așeza Tronul în voi, căci voi da apă din fântâna vieții în dar oricui este însetat. Îngăduiți dară Duhului Meu Sfânt să vă atragă în Împărăția Mea și în viața veșnică. Răul să nu mai câștige putere asupra voastră ca să muriți… Îngăduiți Duhului Meu Sfânt să vă cultive solul și să facă un Eden terestru în voi. Lăsați Duhul Meu Sfânt să facă să prospere în solul vostru un nou pământ, așa încât primul vostru pământ, care era moșia diavolului, să dispară. Și-atunci, încă o dată, slava Mea va străluci în voi și toate semințele dumnezeiești semănate în voi de Duhul Meu Sfânt vor răsări și vor crește în Lumina Mea dumnezeiască (…) așadar îngăduiți Duhului Meu Sfânt să prefacă pământul vostru într-un alt paradis, un nou pământ, unde Noi (Sfânta Treime) Ne vom face casa în voi…”

 

(Întrebarea mea) Și Noile Ceruri?

 

“Noile Ceruri? Vor fi și ele în lăuntrul vostru când Duhul Meu Sfânt vă va ocârmui în sfințenie. Duhul Meu Sfânt va străluci în întunecimea voastră ca un soare splendid pe cer, deoarece Cuvântul vă va fi dat pentru a exprima gânduri și convorbiri așa după cum doresc Eu ca voi să gândiți și să vorbiți.Tot ce veți grăi va fi în concordanță cu Chipul și gândirea Mea, tot ceea ce veți face va fi făcut după asemănarea Noastră, pentru că Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Și noul vostru univers va mărșălui cu Duhul Meu Sfânt spre a cuceri restul stelelor (simbol pentru oameni) pentru Slava Mea și pe aceia care nu au ținut cont de Legea Mea și au fost total atrași de întuneric ca o umbră trecătoare, necunoscând niciodată speranța și sfințenia pe ca o rezervasem pentru timpurile voastre.

Noile ceruri vor fi când Duhul Meu Sfânt se va revărsa peste voi toți de sus, din înaltul cerului. Da, voi trimite Duhul Meu Sfânt în voi ca să facă un cer din sufletul vostru, astfel încât în acest nou cer să fiu slăvit întreit ...  cât despre cărările acelora care au primit Duhul Meu Sfânt, ele vor fi îndreptate, tot așa și întunericul și întunecimea lor vor fi luminate și refăcute ca stele sclipitoare, luminând întunericul lor în vecii vecilor. Curând, acest pământ și cer vor dispare, pentru că slava radioasă a Tronului Meu va străluci în voi toți.” (3.04. 1995)

 

După cum vedeți, e folosit un limbaj întru totul simbolic, pictural și poetic pentru a descrie o reînnoire sau Noile Rusalii. Am tot explicat oamenilor că nu trebuie să așteptăm niciodată evenimente senzaționale din partea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu lucrează mai degrabă într-un chip discret, cu toate că limbajul Lui este expresiv și puternic. Multe evenimente, precum noile Rusalii, nu trebuie să ne închipuim că vor fi ca niște flăcări vizibile deasupra capetelor noastre sau ceva asemănător. Când Dumnezeu făptuiește ceva, El o face într-un mod atât de blând și discret că mulți care s-au așteptat la evenimente senzaționale nici măcar nu le vor remarca imediat.

 

Întrebarea no 5: AVD ca mișcare?   

 

Care e identitatea reală a mișcării “Adevărata Viață în Dumnezeu” și ce se cere de la adepții ei? Cum e structurată?

 

“Adevărata Viață în Dumnezeu” nu este o mișcare, ci o chemare apostolică.

 

 “Adevărata Viață în Dumnezeu” nu este o mișcare, nici nu are vreun sediu. Este pur și simplu o chemare la împăcare și unitate pentru toți oamenii, indiferent cine sunt ei. Această chemare nu este valabilă numai pentru creștini, dar a atras în lăuntrul ei și pe necreștini, aceștia devenind creștini.  După citirea scrierilor inspirate ale “Adevăratei Vieți în Dumnezeu”, mai mulți evrei, musulmani, budiști și hinduși s-au botezat, chiar dacă spiritualitatea acestor scrieri este o spiritualitate contemplativă treimică și complet îmbibată de creștinism. Pentru aceasta s-a rugat Hristos Tatălui și a spus: “Dar nu numai pentru ei Mă rog, ci și pentru cei ce prin cuvântul lor vor crede în Mine” (Ioan 17, 20). Deci, prin har, Dumnezeu deschide nenumărate uși. De pildă, chiar de la început mi s-a spus că această lucrare apostolică o să aibă loc:

 

“Dumnezeu îți va da pacea Lui și tăria Lui când va veni vremea să arăți mesajele. Dumnezeu va voi ca tu să transmiți mesajele tuturor ... (Îngerul îmi vorbea, în 6. 08. 1986) “Nu trebuie să te temi.  Tu o să lucrezi pentru Iisus Hristos. Tu îi vei ajuta pe alții să crească spiritual...” (Îngerul meu, 7.08. 1986) “Când te vei umple de Duhul Meu Sfânt, vei fi în stare să-i călăuzești pe alții la Mine și vă veți înmulți…” (Iisus, 5.09. 1986) “Chemându-te pe tine pe această cale, înseamnă că și pe ceilalți îi călăuzesc… pe toți aceia care M-au părăsit  și care nu Mă aud; din aceste motive această chemare este în formă scrisㅔ (Tatăl, 18.11. 1986)

 

Călugării budiști de la Hiroșima au aflat de mesaje și m-au invitat să le vorbesc în templul lor. Episcopul catolic era și el acolo. Era în ziua comemorării căderii bombei atomice.  Li s-a înfățisat un mesaj în întregime creștin; apoi, le-am oferit un rozariu uriaș pe care l-au agățat de zid spre meditație și statuia Doamnei Noastre de la Fatima pe care au așezat-o în curtea lor.  Evrei care au citit “Adevărata Viață în Dumnezeu” au cerut să fie botezați și unul dintre ei a tradus primul volum în ebraică. Acum cartea este în curs de publicare. Ei toți trăiesc în Israel.

 

De curând, Bangladeshul mi-a cerut să vorbesc oamenilor din Dhaka în câmp deschis. Pentru deschiderea reuniunii, au invitat imamul de la moschee care, acceptând invitația lor, a făcut o rugăciune; acolo se aflau o mulțime de musulmani, și hinduși și budiști, precum și preoți catolici.  Mesajul iarăși a fost în întregime creștin (luat din scrierile inspirate “Adevărata Viață în Dumnezeu”) Mesajul central și esențial pe care l-am transmis era descoperirea lui Dumnezeu ca Iubire, împăcarea cu Dumnezeu și cu semenul; să ne împăcăm și să învățăm să ne respectăm unul pe altul. La sfârșitul reuniunii, doi musulmani au vrut să devină creștini și s-au botezat. “Voiesc ca toate națiunile să audă Cuvintele Mele. Te voi învăța și-ți voi spune calea pe unde să mergi…” (10.01. 1987)

 

Învățături contemplative

Scrierile inspirate îi învață pe cititori să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L înțeleagă. Mulți oameni cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, așa că ele încurajează cultivarea unei relații de intimitate cu Dumnezeu, care ne va conduce la o viață în unire cu El.  Uniți deci în Hristos prin Duhul Sfânt, creștinii sunt chemați să trăiască una și aceeași viață, viața-Hristos.

 

Scripturile spun: “ Înțeleptul să nu se laude întru a sa înțelepciune, puternicul să nu se laude întru a sa putere, iar bogatul să nu se laude întru bogăția lui. Ci-ntru aceasta să se laude cel ce se laudă: întru înțelegerea și cunoașterea că Eu sunt Domnul” (Ier. 9:22-23)

 

Formarea de grupuri de rugăciune

 

Scrierile “Adevărata Viață în Dumnezeu” ne învață practica rugăciunii simple cu inima și transformarea vieții noastre în rugăciune neîncetată, care este trăirea permanentă în Dumnezeu și a lui Dumnezeu în noi. Dar AVD are o chemare puternică și pentru formarea de grupuri de rugăciune, de jur împrejurul lumii. Ca urmare a faptului că oameni din peste 60 de țări au organizat reuniuni unde eu am dat mărturie, în toate aceste țări s-au format acum grupuri de rugăciune.  În fiecare țară sunt câteva.  Spre exemplu, în Franța, sunt 48 de grupuri ecumenice de rugăciune inspirate de spiritualitatea din Adevărata Viață în Dumnezeu. În Brazilia, care este o țară mai mare, există mai mult de 300 de grupuri ecumenice de rugăciune.  În fiecare grup de rugăciune, fie că sunt creștini ortodocși, sau luterani, sau anglicani, sau baptiști, se încep împreună rugăciunile cu Rozariul.

“Cât tânjesc după această zi! După ziua când te voi trimite la întreaga omenire, după ziua când vor învăța să Mă iubească și să Mă înțeleagă mai mult. Înțelepciunea va împărtăși resursele Ei cu întreaga omenire… (Iisus - 25.01. 1987)

 

Credincioșia stimulată față de învățăturile bisericii

 

Citind scrierile, învățăm cum să rămânem credincioși bisericii. Spun oamenilor: “ și de vă aruncă afară din biserică, intrați pe fereastră, dar nu părăsiți biserica în veac.” Ele ne învață să vizităm Prea Sfânta Taină și să fim în adorație împreună cu Iisus. Ne învață să urmăm Tainele bisericii și să păstrăm Tradiția, ne învață lepădarea de sine, pocăința, postul și îndeosebi, practica Tainei spovedaniei. Ele ne fac să fim dornici să participăm la Sfânta Liturghie, dacă se poate, zilnic. În ele ni se explică importanța Euharistiei.

“Prin această Împărtășanie, sfințesc pe toți cei care Mă primesc, îndumnezeindu-i, spre a deveni carne din Carnea Mea, oase din Oasele Mele. Împărtășindu-vă cu Mine, Eu care sunt divin, Eu și voi devenim un singur trup, uniți în mod spiritual; noi devenim rude, căci Eu pot să vă schimb în dumnezei prin participare. Prin dumnezeirea Mea, îi îndumnezeiesc pe oameni… (Iisus, 16.10. 2000)

 

Case de binefacere conduse de către cititori

 

În 1997, după ce mi s-a dat prin har o viziune a Binecuvântatei Noastre Maici, în timp ce stăteam la Betleem afară, la Locul Nașterii, am auzit-o spunând că hrana spirituală nu este de-ajuns, dar că trebuie să ne gândim și la cei săraci și să-i hrănim. De îndată ce am anunțat acest lucru grupurilor noastre de rugăciune, mulți s-au oferit benevol să mă ajute la înființarea de case de binefacere pentru a-i hrăni pe cei sărmani. Ele poarta numele de “Beth Myriams.” (Casa Mariei) Este una în Bangladesh, patru în Venezuela, trei în Brazilia, două în Filipine, un orfelinat în Kenia și în curând vom deschide una în Puerto Rico, una în India, una în România și un orfelinat în Ucraina. Atașez câteva informații despre acest subiect (Anexa 2). Toată munca depusă are la bază voluntariatul. Sistemul de funcționare al Beth Myriam-urilor are la bază strict donațiile. Ele sunt toate pornite din inițiativă locală, case locale care nu sunt legate între ele. Ele sunt de sine stătătoare și aceiași oameni (grupurile de rugăciune) sunt și cei care le conduc și care se angajează ei înșiși la slujirea celor sărmani. Ei fac pași înainte, nu se opresc numai la hrănirea celor sărmani, ci le acordă și ajutor medical, se îngrijesc de haine și de educația copiilor. În sfârșit, ele sunt conduse cu un spirit constant de rugăciune și ele sunt ecumenice ca structură.

“ Întemeiaz㠓Casa Mariei” a noastră oriunde poți. Ridică pe cei oropsiți și ajută pe orfani, ocrotește-Mă, scoate-Mă din canale, adăpostește-Mă și Mă hrănește, ia-Mi greutatea și oboseala, ajută-Mă și încurajează-Mă; tot ce faci celui mai mic din frații Mei, Mie Îmi faci … Binecuvântez pe susținătorii Vieții Mele, fie ca să rămână virtuoși și a toate iubitori, Eu sunt cu voi …” (Iisus, 22.04. 2002)

 

Chemarea la evanghelizare

 

Unii din cititorii “Adevăratei Vieți în Dumnezeu” care au fost atinși simt că pot deveni mărturisitori prin lume pentru a contribui la răspândirea Veștii celei Bune. Devenind instrumentele ascultătoare ale Duhului Sfânt, Care le dă harul cuvântului și spiritul credinței, ei sunt în stare acum să meargă și să dea mărturie acum de jur împrejurul lumii, invitându-i pe oameni la o viață de rugăciune și învățându-i să formeze grupuri de rugăciune. Țelul lor este să-i facă să-și schimbe viețile și să-și trăiească viața ca o rugăciune neîncetată. Câțiva din grupul de rugăciune de la Dhaka merg prin sate (la musulmani) și le citesc mesajele. Mulți cred și vor să se creștineze.

 

“Vreau să fac din fiecare o Torță Vie a Focarului Iubirii. Cinstiți-Mă acum și evanghelizați cu iubire pentru Iubire.” (Iisus, 27.01. 1989) 

 

Cinstirea Fecioarei Maria

 

Adevărata Viață în Dumnezeu ne face să devenim copiii Maicii lui Dumnezeu, deoarece Inima Ei Neprihănită este nu numai nedespărțită de Inima Preasfântă a lui Iisus, dar și în uniune desăvârșită cu a Lui. Maica Noastră este ajutorul nostru și noi știm acest lucru. Oricine  se alătură grupurilor de rugăciune, fie că sunt protestanți, calvini sau altceva, toți învață să o cinstească pe Doamna noastră, pe sfinții noștri și să se roage lor.  “Oare nu v-ați dat seama că Inima Mea se topește și acordă întotdeauna favoare Inimii Ei? Cum ar fi cu putință ca acestei Inimi, care M-a purtat pe Mine, Regele vostru, să I se refuze orice Îmi cere? Toți credincioșii, binecuvântați Inima Ei, căci binecuvântând Inima Ei, voi Mă binecuvântați pe Mine. (Iisus, 25.03. 1996)

 

Asociațiile “Adevărata Viață în Dumnezeu”

 

Dacă în anumite țări s-au înființat asociații AVD, acest lucru s-a făcut numai din motive de respectare a legilor țărilor respective, pentru a veni în sprijinul acestei munci de evanghelizare și de publicare a cărților. Dacă am înființat asociații în anumite țări, a fost numai din spirit de supunere față de legile locului; menționez de pildă aceasta: deschiderea unei cutii poștale cu numele AVD. Dar nu m-am gândit niciodată să înființez o mișcare. Aceste cărți sunt traduse în 38 de limbi și nu accept onorarii, cu excepția editurii Parvis, al cărei editor a spus că acest lucru face parte din regulile lor. Acești bani merg la lucrările de binefacere, la acoperirea costului cărților și al cheltuielilor de călătorie pentru a mărturisi în țări din lumea a treia care nu au mijloacele necesare.

 

Alte activități

 

La fiecare doi ani, voluntari din grupurile de rugăciune mă ajută la organizarea unui simpozion internațional despre ecumenism. Acesta este totodată organizat sub formă de pelerinaj. Până în prezent, am făcut patru de acest fel. Cel mai mare pe care l-am avut a fost cel din anul 2000 în Țara Sfântă (în timp ce Sfântul Părinte era acolo) unde au venit 450 de oameni din 58 de țări. 75 de prelați au fost cu noi, din 12 biserici diferite. În acest an, încercăm să mergem în Egipt.

 

Ca o concluzie, iubesc Casa Domnului și, mai presus de toate, Îl iubesc pe Dumnezeu. Îi sunt datoare pentru harurile pe care mi le-a dat. Mi-a zis odată: “Ți-am dat în dar, așadar, să dai în dar.” Așa că aceasta încerc să și fac. Transmit Cuvintele Lui în dar oricui vrea să asculte.

 

Vă mulțumesc iarăși pentru că mi-ați îngăduit să clarific întrebările despre scrierile și activitățile mele. Pe situl web: http://www.tlig.org veți găsi mai multe informații. Vă rog să salutați din partea mea pe Eminența Sa, Cardinalul Joseph Ratzinger, pe Eminența Sa, Mons. Tarcisio Bertone și Mons. Giafranco Girotti, cât și pe Excelențele Lor din Consulta Congregației pentru Doctrina Credinței, mulțumindu-le din nou pentru că mi-au acordat prilejul să explic lucrarea mea. Sper să fi făcut-o în felul așteptat. Sunt gata și doresc să răspund pe cale orală sau în scris la orice altă întrebare ce s-ar ivi. Și sunt gata să accept orice sugestie pe care ați face-o spre a clarifica anumite expresii ce se găsesc în cărțile AVD. Dacă trebuie, pot să adaug aceste clarificări în noile ediții ale cărților mele.

 

Cu acestea, vă trimit complimente din inimă și cele mai cordiale urări și salutări,

Sinceră în Hristos, a dumneavoastră,

 Vassula Ryden           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Am auzit în același timp cuvântul „înțelegere”

[2] Sfânta Biblie

[3] Pr. Marie-Eugène, O.C.D.. I am a daughter of the Church, Vol. II, Chicago, 1955. p. 283

[4] Cu toate că în cartea noastră despre doctrina Bisericii Ortodoxe, publicată în 1997 de dl. Trembelas (Cartea I)scrie „Revelațiile se definesc ca o acțiune întreprinsă de Dumnezeu prin care El aduce la cunoștința creaturilor Lui raționale tainele existentei, ale naturii și voinței Sale, ținând seama de capacitatea lor intelectuală limitat㔠– traducere din limba engleză, p.79 în ediția engleză.

[5] Papa

[6] Ioan 21:15-17

[7] Ioan 21:15-17

[8] Enciclica Ut Unum Sint a Sf Părinte Papa Ioan Paul al II-lea despre angajamentul ecumenic 89

[9] Enciclica Ut Unum Sint a Sf Părinte Papa Ioan Paul al II-lea despre angajamentul ecumenic 61, cu referire la Scrisoarea Apostolică Orientale Lumen (2 mai 1995), 24

[10] Am înțeles în același timp „cât mai avem noi de îndurat înainte de aceasta!” Acest „noi” se referea la Papa Ioan Paul al II-lea, împreună cu Iisus.

[11] Am înțeles că Hristos vorbea despre toate mesajele Lui despre unitate, chemându-ne să unim datele Paștelui. Acest simplu lucru pare să-L „mulțumeasc㔠și să potolească setea Lui de unitate. Hristos ne-a promis că dacă noi vom uni datele Paștelui, El va face restul.

[12] Enciclica Ut Unum Sint a Sf Părinte Papa Ioan Paul al II-lea despre angajamentul ecumenic, 58

[13] Un nume simbolic al lui Hristos

[14] Sf Caterina din Siena, Dialogo della Divina Providenza. Acest pasaj este citat în Breviarul roman în a doua lectură pentru ziua de 29 aprilie – traducere din limba engleză