DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1998 roku » Vasco da Gama, Goa, Indie »

VASSULA w INDIACH – Styczeń 1998 r.

Vasco da Gama, Goa

27 Styczeń, 17:00

Przedostatni pobyt Vassuli w Goa przyciągną publiczność liczącą około 3000 ludzi w Vasco da Gama, mieście portowym Goa.

Pan Edmund Antao, który dołączył do lokalnej grupy charyzmatycznej, pomógł komitetowi organizacyjnemu w przygotowaniach na wizytę Vassuli. Na spotkaniu został odmówiony Różaniec Święty w języku aramejski, jak to zwykle bywa na tych spotkaniach bywa. Modlitwę tą prowadziły wspólnie p. Adelaine Antao i Vassula. Był również chór wielogłosowy prowadzony przez p. Seby Fernnades, który rozentuzjazmował publiczność hymnem konkani.

Było tam obecnych wielu kapłanów, z których dwóch było z pobliskiego seminarium. Obecny był dzisiaj również o. Anastasio Gomes z zakonu Karmelitanów. Ten mądry i pełen wiedzy o Bogu ksiądz wygłosił krótkie przemówienie na sam koniec spotkania

Ks. „X”. dając świadectwo o rozlaniu się Ducha Świętego w Vassuli zachęcał nas do czytania tych orędzi, które są Szkołą Ducha Świętego. „Duch Święty jest jej prawdziwym Pocieszycielem” przyznał pokornie. Wcześniej ks. „X” przypomniał stanowisko kościoła i w obronie Vassuli zacytował fragment z Bobay Examiner, czasopisma Archidiecezji Bombaju.

Trzeba tutaj wspomnieć, że spotkanie w Vasco da Gama miało się odbyć w Szkole Regina Mundo, ale lokalny biskup wziął górę i miejsce spotkania ostatecznie zostało zmienione na wiekowy Marmagoa Port Trust Grounds. Wyglądało no to, że wielu nie przyszło na to spotkanie z powodu stanowiska biskupa.

Przychodzą na myśl słowa Jezusa do Vassuli: „Tak, miej dla nich cierpliwość, bowiem Ja je miłuję. Ulecz je, kochaj je” (18.02.1987)

Vassula, jak zawsze rześka, nawet podczas swojego ostatniego spotkania w Goa, weszła na podium. Modliła się modlitwą o nawrócenie świata daną jej przez Jezusa i Maryję 15 maja 1990 r.

Mistyczka przedstawiła się jako gospodynię domową- zamężną, z dwójką dzieci. Mówiła o darze lokucji, który otrzymała bez żadnych zasług od Jahwe. Vassula mówiła, że Bóg nigdy na nas niczego nie wymusza. Jahwe mówi: „Po prostu przekaż to co tobie dałem i niech ci, którzy chcą słuchać – usłyszą, a ci którzy nie chcą słuchać- nie usłyszą”. Vassula dodała, że odrzucanie Boga, nie otwieranie mu swojego serca bardzo Go zasmuca.

Vassula w tym punkcie podzieliła się orędziem:

„Powiedz im, że to Orędzie nie zostało im dane, aby wywołać sensację, lecz aby im uświadomić pilność, powagę i znaczenie Mojego Wezwania: pilność ich nawrócenia (to znaczy powrotu do Boga) ; powagę stanu ich dusz; znaczenie zmiany ich życia i życia w świętości; Pragnę, aby Moje dzieci słuchały bardzo uważnie wszystkiego, co mam do powiedzenia. Niech prowadzi was Mój Duch Prawdy i doprowadzi was z powrotem do Prawdy. Niech Mój Duch Poznania przypomina wam Jedną i Jedyną Prawdziwą Wiedzę, którą Ja Sam wam dałem.”

Vassula powiedziała: ”Zbliżcie się więc do Boga. On prosi nas, żebyśmy mówili naszymi sercami”:

„Przyjdź Mnie szukać w prostocie serca, nie trwaj w długu swego grzechu. Proś o przebaczenie, a Ja ci przebaczę. Proś Ducha Bojaźni, aby cię ćwiczył w zachowywaniu Świętości Mojego Imienia. Naucz się nisko pochylać głowę, abym Ja mógł być widziany. Naucz się ściszać swój głos, abyś zaczął słyszeć Mój Głos i abyś odkrył Moje zamiary, Moje pragnienia i Moją Wolę. Naucz się wznosić głos jedynie dla uwielbiania Mojej Obecności pełnej Chwały. Bojaźń Pana jest początkiem Mądrości; Bojaźń Pana jest koroną Mądrości.”

Vassula wyjaśniła później znaczenie „nieustannej modlitwy”. Czy jest to dla nas wykonalne? Czy Jezus nie wie? „nieustanne modlitwa nie oznacza, że chcę żebyście spędzali 24 godziny na kolanach”. Nieustanna modlitwa oznacza, że „musicie pragnąć Mnie, waszego Boga, przez cały dzień”. To właśnie to oznacza nieustanną modlitwę. Jest to modlitwa bez użycia słów. Nie można tego zrobić jeśli najpierw nie pokocha się Boga z całych swoich myśli, z całej swojej duszy. Kiedy to się może stać? Trzeba najpierw nawiązać zażyłą relację z Bogiem.

Odnośnie nauczania Kościoła Jezus zapytał Vassulę: ”który dom jest ważniejszy, twój dom czy mój Dom?”. „Twój Dom Panie” odpowiedziała Vassula, a Jezus powiedział jej: „Zjednocz Mój Dom, ożywiaj Mój Dom, upiększaj Mój Dom”. I ona powiedziała „Panie, jak mogę to wszystko uczynić, nic nie umiem”. Wtedy powiedział: „Pozostań niczym, potrzebuje niczego. W twojej nicości pokażę Moją wielkości i że Ja Jestem.”

Vassula powiedziała później o cudzie jej podróży do Indii, kiedy poprosiła Matkę Teresę, żeby pomogła jej przyjechać do tego wielkiego narodu. Natychmiast był potop listów i telefonów z Bombaju, Karelii i Goa ponaglających do odwiedzenia tych miejsc. Te grupy modlitewne działające w różnych miejscach mają w sobie Ducha Świętego, który w nich pracuje, że osiągnąć jeden wspólny cel- uczynić orędzia TLIG znanymi w Indiach. Mówiąc o znaczeniu Eucharystii Jezus jeszcze raz zapytał Vassulę: „który chleb jest ważniejszy, twój czy Mój?” Vassula odpowiedział, że obydwa, chociaż wiedziała, że Jezus mówił o Eucharystii. „Mój Chleb trwa na wieki, twój nie” przypomniał Jezus o tej prawdzie. Opowiadając o Błogosławionej Maryi Pannie – dużo więcej niż na innych spotkaniach – Vassula przypomniała nam, że powinniśmy uhonorować Ją i cześć jako Matkę Boga.

„Wstyd i hańba są udziałem tego, kto przestał Ją czcić. Nie sprawiają Mi żadnej przyjemności wasze komentarze połączone z szyderstwami odnoszącymi się do Niewiasty tak przeze Mnie wysoko wyniesionej. Każdemu dam za to odpłatę. Ukórzcie waszego ducha. Jeszcze bardziej go teraz uniżcie i powstrzymajcie się od grymasów, kiedy chodzi o błaganie Ją o wstawiennictwo. Kto wam powiedział, że Jej nie wysłucham? Niewiasta obleczona w słońce – przyozdobiona Moim Świętym Duchem Trzykroć Świętym, który napełnia świat – posiada godność Matki Boga..

Spójrz! Ja nie tylko wyznaczyłem Ją na Królową Moich Aniołów i Moich stworzeń.........Ja, Pan Wszystkiego dałem Jej pierwsze miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Zrodzona, by być Koroną Mojej Wspaniałości; zrodzona, by być Naczyniem Światłości Prawdziwej, która stała się ciałem w potomstwie Dawida;

zrodzona, by być Moją chlubą i Moją dumą. Sam Sobie wystarczam – jak wiecie – a jednak to przez Dziewicze Serce Maryi rozpoczęła się realizacja Mojego Odkupieńczego Planu i również przez to Święte Serce wypełnię Mój Plan do końca. Czcij więc Jej Serce, ty, który wpadasz we wściekłość na dźwięk Jej Imienia. Pojmij, że Ona jest radością Mojego Najświętszego Serca, Radością Moich Niebieskich Dziedzińców."

26 stycznia 1998 r. Vassula otrzymała drugie orędzie dla Indii podczas jej wizyty w tym kraju.

„Ja daję wam Mój Pokój... Niech Mój Pokój, który wam przekazuję, pozostanie z wami i ogarnie was. Nie bójcie się i nie mówcie: “Co mam czynić, Panie?” Indie, o, Indie! Ofiarujcie Mi swe serce i proście swego Zbawiciela szczerze, sercem. Wasze modlitwy uświęcą waszą duszę i dusze innych. Módlcie się bez przerwy, a sprawicie, że demon ucieknie... Bądźcie zjednoczeni ze Mną i zakorzenieni we Mnie. Wtedy nic ani nikt na tym świecie nie stanie pomiędzy wami a Mną. Mój wielki Powrót jest bardzo bliski. Przyszedłem do was z Moim Sercem w Dłoni.

Weźcie Je, [mieszkańcy] Indii, i umieśćcie Moje Serce w waszych sercach. Przyszedłem z Moim Orędziem. Wzywam wasz naród do zwrócenia serc ku Bogu i do świętego życia. Ja jestem Bogiem i Panem. Rozszerzajcie Mój Hymn Miłości i szczepcie winnice wszędzie, dokąd idziecie. Uprawiajcie wasz kraj i nie wahajcie się. Nie lękajcie się burz, które mogą się tu i tam pojawić. Ja Jestem jest z wami...Moje Najświętsze Serce jest waszym schronieniem, zatem przyjdźcie się poświęcić – wy oraz wasze rodziny – Mnie i Niepokalanemu Sercu waszej Matki.”

Ja, Jezus, zamierzam pozostać w waszym kraju i uświęcić go. Dlatego proszę was wszystkich o poświęcenie waszego kraju Naszym Dwom Sercom. Bądźcie Mi wierni i bądźcie jedno w Moje Imię. Błogosławię was wszystkich, o! Małe dzieci.”

Z godnie z życzeniem Jezusa, Vassula poświęciła nasze rodziny i nasz kraj „Dwóm Sercom

„Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski. Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom. Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny. Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym Dwom Kochającym Sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwardziałość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło.

We believe that Your Two Holy Hearts will not resist our sighs and our needs, but in their loving plan will hear us and come to us, to heal our deep wounds and bring us peace. O Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, blow on us a spark from Your Two Hearts, to flare up our heart. Make out of our Nation a perfect dwelling place of your holiness. Abide in us and we in You so that though the love of Your Two Hearts we may find peace, unity and conversion. Amen"

Po poświęceniu naszego narodu została odmówiona modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie przez wzywanie Ducha Świętego. Wcześniej Vassula odpowiedziała na pytanie postawione jej wcześniej, odnoszące się do znaku: (tutaj obrazek) wyjaśniając jego znaczenie: „Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel”. To wieczorne spotkanie zakończyło się błogosławieństwem krzyżem zawierającym relikwie z prawdziwego Krzyża Świętego.

Po spotkaniu modlitewnym wygłaszane były liczne świadectwa. O. Anastasio pogratulował komitetowi organizacyjnemu za zorganizowanie wizyty Vassuli pomimo „niespodziewanej wiadomości” o zmianie miejsca spotkania. Powiedział, że Vassula gdy przyszła, została dostrzeżona i przygarnięta przez nich. Vassula wielokrotnie powtarzała o mocy Różańca Świętego a potem nadmieniła w języku konkani: „Jednam Saibinn Mai bhitor sorta, devsar bhair sorta” (co oznacza: „kiedy Nasza Pani się pojawia, diabły uciekają”). Później Edmund Antao poprosił nas aby włączyć się do pełnej mocy modlitwy do Ducha Świętego przez wyciągnięcie naszych rąk nad Vassulę: „napełnij ją i posłuż się nią”..

Edmund Antao i p. Levin Rodrigues świadczyli o innych, nadzwyczajnych znakach zmieniającej się twarzy Jezusa i o wirującym słońcu. Widział także jak twarz Vassuli zmieniła się w twarz Jezusa z wyraźnymi wąsami i brodą. Włosy zmieniły swój kolor na ciemno brązowy i towarzyszyła tam aura czegoś nadnaturalnego, jak gdyby nic innego nie istniało – tylko ona i Jezus.

Relacja z Panjim mówi także o p. John Sheppard, nawróconym hindusie, który także twierdzi, ze widział twarz Jezusa kiedy Vassula dawała swoje orędzie. Inna pani z Margao twierdzi, że została na tym spotkaniu modlitewnym uzdrowiona z przepukliny. Zostało to potwierdzone przez lekarza. Vassula przypomina, że największymi znakami są powroty naszych serc do Boga.

Adieu! Vassulo, ks. ”X”, Georgio i Erwinie. Zostaliście nam wysłani przez Boga! Jesteśmy wdzięczni Bogu! „ tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Iz 55:11)

(relacja napisana przez pana Joe Alfonso, dr Christopher Dias i panią Arlinda Rodrigues )

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
    Relacje z 1998 roku
        Wenezuela
        Stany Zjednoczone i Kanada (część II)
        Stany Zjednoczone i Kanada
        Niemcy
        Pielgrzymka do Ziemi Świętej, maj 1998
        Australia
        Papua Nowa Gwinea
        Tajlandia
        Tajlandia, Świadectwo Edgara Dante
        Tajlandia, świadectwo Lilita Pacudan
        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część II

        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część III

        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część IV

        Vasco da Gama, Goa, Indie
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

May 16, 2011
 
April 24, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message