DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1998 roku » Australia »

Australia, 9-16 marzec 1998

Vassula odwiedziła Australie przedtem, żeby przedstawić tam orędzia TLIG. To nie oznacza, jakkolwiek, że dokładnie ta sama rzecz się wydarzy ponownie. Całkiem przeciwnie. Druga wizyta Vassuli w Australii jest tak bogata w wydarzenia i zapoznawanie, że to sprawozdanie opowiada głównie o nowych faktach dotyczących orędzi TLIG i ich rozpowszechniania.

W czasie ich przybycia do Sydney po południu 9 marca, i jej towarzysz podróży zostali przywitani na lotnisku przez dwóch zagranicznych korespondentów Sydney, młodą parę Armeńską, Avo i Suzy Vardanian. Oni teraz mieszkają w Australii, służąc Armeńskiemu Kościołowi Apostolskiemu tak bardzo jak służą dobru orędzi TLIG. To oni także towarzyszyli Vassuli w czasie jej drugiej wizyty w Australii. Więcej, to poprzez nich Vassula mogła przekazać orędzie Jezusa dużej liczbie Armeńskich Chrześcijan na jej spotkaniu w Sydney, po osobistej i owocnej konwersacji pomiędzy nią i Armeńskim Prymasem w Australii, Arcybiskupem Aghan Baliozian.

Sydney, 10 marzec 1998

Po dojściu do siebie po zmęczeniu spowodowanym zmianą strefy czasowej, Vassula miała dwa ważne umówione spotkania w dzień po jej przybyciu: rano, wywiad z ABC, program Radio w Australii; wieczorem, umówione spotkanie z Armeńskim Prymasem.

Wywiad z ABC miał miejsce w pokoju Vassuli w hotelu. Przeprowadzała z nią wywiad pni, która nazywała się Rige;, wywiad miał być nadany dopiero kilka dni później, prawdopodobnie po tym jak Vassula wróciła do Szwajcarii.

Odnośnie umówionego spotkania z Prymasem Armeńskim, którego Avo i Suzy znali bardzo dobrze, poprzez ich mediację, obydwoje Vassula i Armeński Biskup słyszeli o sobie. Konsekwentnie, mimo to, to był pierwszy raz, kiedy oni spotkali się osobiście, Vassula z łatwością mogła podjąć najważniejsze orędzia, które są skierowane szczególnie do przywódców Kościoła i rozwinąć je swobodnie: jedność pomiędzy Kościołem katolickim a Prawosławnym, co oznacza jedność pomiędzy przywódcami Kościoła Prawosławnego na całym świecie, jakiej jedności Jezus oczekuje, dokładnie jedności opartej na pokorze i miłości w sercu, jak urzeczywistnić tą jedność, tj. poprzez ujednolicenie daty Wielkanocy. Będąc tak szczerym i tak otwartym, Arcybiskup Baliozian, uznał to, co Vassula powiedziała o cierpieniu Jezusa i pragnieniach w sprawie ekumenizmu. Obydwoje oni mieli podobne doświadczenia, poprzez, które oni wiedzieli wystarczająco dobrze, ze dużo brakuje, żeby uczynić jedność pomiędzy katolikami i Prawosławnymi trochę łatwiejszą.. Czy to pierwsze spotkanie Vassuli z Armeńskim Arcybiskupem nie było zainspirowane i pobłogosławione przez Pana, to, to, nie dobiegłoby końca się prawie o 22 i nie zakończyłoby się bardzo poruszającym gestem pełnym symbolizmu: obydwojgu Vassuli i jej towarzyszowi podróży zaoferowano typowy a jednak różny Armeński krucyfiks poprzez Arcybiskupa Baliozian. W dodatku, Arcybiskup Baliozian, bardzo ojcowsko, ale z szacunkiem uścisnął ręce z jego dwoma wizytatorami, którzy przybyli z bardzo daleka, jeden Katolik i jeden Greko –Prawosławny. Co do Vassuli, zanim opuściła dom gospodarza, bardzo naturalnie i czuło pocałowała panią Baliozian, matkę Arcybiskupa, która towarzyszyła swojemu synowi od samego początku aż do końca konwersacji, pomimo, ze Pani Baliozian nie mówi innymi językami z wyjątkiem Armeńskiego, Arabskiego i francuskiego. To jest z pewnością nie realistyczne oczekiwać, żeby Armeński Prymas czytał i promował orędzia TLIG, jak Avo i Suzy robili to aż dotąd wśród Armeńskiego kręgu. Pomimo, to, to nie jest nieprawdopodobne, ze on będzie promować jedność najpierw pośród kolegów z jego własnego Kościoła, zgodnie ze sposobem, w jaki Jezus nauczał. Ponieważ, jedność, której Jezus chce i pragnie zobaczyć urzeczywistniona jest ponad wszystką jednością serca, która nie przyjdzie od człowieka, ani poprzez niekończące się dyskusje człowieka, ale tylko od Ducha Świętego, poprzez żarliwe modlitwy jego uczniów.

Sydney, 11marzec 1998 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że Vassula jest Greczynką z urodzenia, i ze największa zamorska społeczność grecka jest w Melbourne, Teresa D’lima, następny aktywny pomocnik TLIG w Sydney, rozmawiała o Vassuli ze znajomym z jej zawodowego kręgu, panem George Hagicvassilis, starszym dziennikarzem lokalnej Grecko- Australijskiej dwujęzycznej gazety „O KOSMOS” (po angielsku ”Świat”), gazeta, która jest drukowana dwa razy w tygodniu, z około 30.000 czytelników. Właściwie Pan Hagisvassilis już napisał i opublikował artykuł o Vassuli w swojej gazecie, informując czytelników o tym, kiedy i co Vassula miała do powiedzenia. Będąc sam Grekiem i zainteresowanym orędziami TLIG, Pan Hagisvassilis, chciał spotkać się z Vassulą osobiście. Ona została przywieziona do biura Pana Hagisvassilis rano, tego samego dnia, co jej konferencja. On przyjął Vassulę w swoim biurze o 10. ponieważ oni rozmawiali, prywatnie, więc nic nie mogło zostać odniesione tutaj bezpośrednio. Co jest warte podkreślenia to, fakt, że ta sama gazeta udostępnia swoje obiekty wiadomości innej nawet większej greckiej gazecie w Melbourne nazywanej „O NEOKOSMOS” ( po angielsku „Nowy Świat”). Innymi słowy, cokolwiek jest publikowane w gazecie Pana Hagisvassilis będzie także przeczytane z pewnością przez Greków w Melbourne, ale także w całej Australii lub w innych krajach na Południowym Pacyfiku. I pośród prenumeratorów, są także greccy księża i Patriarchowie..., więc pilność jedności i ekumenizmu według orędzi TLIG będzie także im znana. Niech będą dzięki panu, za te nieoczekiwane środki, które pozwalają orędziom TLIG być rozprzestrzenianymi na dużo większą skalę.

Wieczorem tego samego dnia, udostępniono salę koncertową z pojemnością 800 ludzi na konferencję Vassuli, która zaczęła się o 20. Sala była prawie pełna. Widząc to, Vassula zapytała się publiczności, jak wielu z nich, przyszło posłuchać o jej orędziach po raz pierwszy: prawie połowa wizytatorów. Według Avo i Suzy, wielu z wizytatorów wiadomości jest Armeńskimi Australijczykami. Jak zwykle, Vassula dała prezentację różnych tematów takich jak modlitwa bez przerwy, zażyłość z Bogiem, Święta Eucharystia, Duch Święty, Maria Matka Boga, ale naciskając szczególnie na jedność, ekumenizm. Jak zwykle ona zauważyła uważna publiczność. Po zakończeniu, kilki Armeńskich Chrześcijan, którzy, nie trzeba dodawać, ze przynależą do Armeńskiego kościoła Prawosławnego, chcieli porozmawiać z nią, ponieważ byli bardzo chętni, dowiedzieć się więcej o misji Vassuli, gdzie można znaleźć orędzia TLIG...

Sydney, 12 marzec 1998

Raz jeszcze, dzięki Teresie D’Lima, która zna niektórych ważnych ludzi pracujących w mass –media, Vassula mogła pojawić się w „Południowym Show”, bardzo popularnym programie na Kanale 9, jedno z prowadzących Australijskich towarzystw telewizyjnych. Południowy Show zaprasza ludzi wszystkich rodzajów włączając wizjonerów. Ponieważ „Południowy Show” jest nadawany na żywo, nie było potrzeba specjalnej próby ze strony Vassuli. Ona miała dać wywiad show hostessie, Kerri –Ann. Powiedziano Vassuli, żeby była gotowa na niektóre standardowe pytania, na które będzie musiała odpowiedzieć w ciągu 5 minut, przed kamerą. Nie było za wiele do sprawozdania z pytań zadanych przez show hostessę, ale raczej fakt, że Vassula podołała pytaniom w taki sposób, ze jej odpowiedzi wpasowały się doskonale w rozrywkę show: jasno, do rzeczy, i ponad wszystko naturalnie. Na koniec 5- minutowego wywiadu, poproszono Vassulę o danie błogosławieństwa wszystkim chorych Australijczykom poprzez kamerę. Bardzo pewnie, ona odmówiła modlitwę błogosławieństwa i zrobiła znak krzyża swoim krucyfiksem przed kamerą, wierząc, że Jezus może zdziałać cuda poprzez ten cenny moment, kiedy tysiące i tysiące ludzi mogli ją oglądać, w Australii, Papui Nowej Gwinei i w Nowej Zelandii. I od wywiadu Vassuli w TV, telefony Avo i Suzy nie przestawały dzwonić. Ludzie byli po prostu niecierpliwi, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z orędziami TLIG.

Przed opuszczeniem Sydney, Vassula została zaproszona przez Avo do jego domu więcej niż jeden raz. Oczywiście, kilkoro bliskich przyjaciół Avo przyszło spotkać się i usłyszeć Vassulę. Jedno z nich powinno być absolutnie wspomniane tutaj. Jej imię jest Catherine. Widząc ją pierwszy raz, nie można by powiedzieć, ze ona byłą prostytutką i uzależniona od narkotyków zanim została przemieniona przez orędzia TLIG pięć lat temu, ponieważ wygląda tak świeżo i radośnie. Teraz ona nie mówi o niczym innym tylko o miłości Boga i pracuje tylko dla Jezusa w okręgu czerwonych świateł, gdzie ona przedtem żyła, zanosząc swoim kolegom książki orędzi TLIG, tak samo jak broszury przechodniom na ulicach, zapraszając ich, żeby przyszli na jedyna konferencję Vassuli w Sydney. Jednym z jej palących życzeń jest napisać książkę o jej przemianie, mając nadzieję, że to może zachęcić, wielu, wielu młodych Australijczyków, którzy podobnie jak ona, mogliby w końcu prowadzić nowe prawdziwe życie w Bogu. Niech Jezus pobłogosławi Catherine i usłyszy jej modlitwę!

Melbourne, 13-14 marzec 1998

Nie domyślała się Vassula, jakie niespodzianki Bóg przygotował dla niej w Sydney, to był już czas do wyjazdu do Melbourne. Vassula w towarzystwie jej trzech towarzyszy wzięła wczesny samolot po południu i poleciała do Melbourne, gdzie miała przemawiać tego samego dnia, wieczorem. Pobyt Vassuli w Melbourne był najkrótszy ze wszystkich, ale nie mniej owocny: przybycie po południu, spotkanie wieczorem i odjazd w południe następnego dnia.

Trzy panie, pośród nich Catherine, najmłodsza z nich, która podobnie jak Vassula, była Greczynką i pozostaje Greko – Prawosławną, przyszły na lotnisko, żeby spotkać się z ich czterema gośćmi z Sydney. Rzeczywiście, był za krótki czas, żeby dowiedzieć się więcej o wolontariuszach wysłanych przez Pana żeby pomóc Jego wysłannikowi. I można zagwarantować, ze ludzie, którzy witali Vassulę i zabrali ją z lotniska są żarliwymi promotorami orędzi TLIG, bez względu na ich pochodzenie lub wiek.

Spotkanie w Melbourne odbyło się w sali szkolnej w Xavier College, dużej szkole prowadzonej przez Ojców Jezuitów. O. Frank Maher, ksiądz Jezuicki w wieku siedemdziesięciu lat, był osobą kluczem tego wieczoru, ponieważ bez niego i jego wsparcia dla Vassuli otwartego w jego publikacjach, spotkanie w Melbourne nie byłoby możliwe. On najpierw celebrował Mszę o 18:30, potem otworzył spotkanie wprowadzającą mową, w której on odniósł się do pozycji innych teologów (O.M. O’Carroll, O. W. Laurentin) i przywódców Kościoła (Mons. Franic, Kard. Ratzinger), odnośnie sprawy Vassuli. Około 500 ludzi uczestniczyło w spotkaniu, w każdym wieku, i nie trzeba mówić, ze różnych narodowości: wielu Greków i Polaków, duża liczba Włochów, Indian... I oczywiści, wielu mówiących po angielsku Australijczyków, także. Żeby pomóc swoim słuchaczom, zwłaszcza tym nowym, żeby znaleźć prawidłowy klucz, do zrozumienia książek orędzi TLIG, na koniec przemowy, Vassula pokazała im klika książek, od których powinni zacząć: „Daniel, Mój Anioł”, „Dary Ducha Świętego”, pierwszy tom orędzi TLIG, plus „Dwaj Świadkowie”. T jest coś nowego i pomocnego, co Vassula postanowiła dołączyć w swojej konferencji. Następnego dnia, powiedziano jej na lotnisku, że wielu ludzi chciało mieć kopię tych książek, które ona poleciła na swoim spotkaniu.

Hobart/Wyspa Tasmania, 14-15 marzec 1998

Hobart, stolica wyspy Tasmanii, była ostatnim i najdalszym miejscem na Południu, gdzie Vassula została zaproszona. Vassula i jej trzej towarzysze przybyli na lotnisko krótko przed 13. Znowu, zostali powitani i zabrani przez Derek i Bridget, Stone, którzy są tam korespondentami TLIG. Natychmiast, oni wszyscy zostali przywiezieni do hotelu, tak, żeby mogli odpocząć trochę przed spotkaniem, które zaczynało się wieczorem, w sali uniwersytetu.

Nie podobnie jak dwa pozostałe miasta, Sydney i Melbourne, Hobart wygląda mówiąc kulturalnie bardzo brytyjsko. Można tam znaleźć Chrześcijan różnych wyznań: katolików, Anglikanów, Protestantów..., i nawet Greko- Prawosławnych. Przed konferencją, Vassula została zaproszona przez swoich lokalnych organizatorów na filiżankę herbaty, żeby zobaczyć, co zostało zrobione na konferencję, a co wciąż trzeba zrobić, żeby orędzia, TLIG mogły być rozpowszechniane bardziej korzystnie. Obecność Avo i Suzy przez cały czas była bardzo ważna i pomocna, ponieważ oni zawsze mogą dostarczyć informacji dotyczących książek orędzi TLIG.

Spotkanie było zaplanowane na 19:30. dwie osoby przedstawiły Vassulę, Avo i Selezjański ksiądz (Don Bosco), który jest Maltańczykiem, O. Bob. Będąc świadomą, że wielu protestantów słuchało jej, Vassula zrobiła miejsce na tematy takie jak „Zażyłość z Bogiem”, „Maria, matka Boga”, „Różaniec i jego ważność”, „Ekumenizm i jedność Chrześcijańskich Kościołów”, „Duch Święty”, nie opuszczając, nie trzeba mówić, historii jej własnej przemiany, „nieustająca modlitwa, i co, „Koniec czasów” właściwie oznacza. Ona zakończyła swoja Australijską misję błogosławiąc w imię Jezusa około 200 wizytatorów, którzy przyszli jej posłuchać, większość z nich po raz pierwszy.

Następnego dnia była niedziela. Vassula znowu musiała wyjechać, żeby wrócić z powrotem do domu. Rano, wszyscy przyjaciele TLIG, Katolicy, Greccy i Armeńscy Prawosławni, poszli, żeby uczestniczyć we Mszy Świętej w Katedrze Św. Marii. Pomimo, że młody parafialny ksiądz z Katedry Św. Marii, O. Brian Nichols, nie mógł przyjść na spotkanie Vassuli, on był bardzo otwarty na orędzia TLIG. Widząc ją, O. Brian powitał ją bardzo serdecznie. Po mszy, wszyscy pomocnicy TLIG zostali zaproszeni na lunch przez polska panią, Annę, do jej domu: czas na podzielenie się doświadczeniem z pracy i duchowym, ale także czas dla Vassuli na odpowiedzenie praktycznych pytań i podziękowanie wszystkim, także żeby wszyscy jej podziękowali. Radośni i przekonani rozdzielili się natychmiast po lunchu. Vassula powróciła do domu 17 marca.

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
    Relacje z 1998 roku
        Wenezuela
        Stany Zjednoczone i Kanada (część II)
        Stany Zjednoczone i Kanada
        Niemcy
        Pielgrzymka do Ziemi Świętej, maj 1998
        Australia
        Papua Nowa Gwinea
        Tajlandia
        Tajlandia, Świadectwo Edgara Dante
        Tajlandia, świadectwo Lilita Pacudan
        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część II

        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część III

        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część IV

        Vasco da Gama, Goa, Indie
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

April 24, 2006
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message