DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1998 roku » Tajlandia »

HYMN MIŁOŚCI Z NIEBA ODBIJA SIĘ ECHEM W TAJLANDII

Rose Padilla, Edgar Dante i Joan Daengsvang

Królestwo Tajlandii leży w sercu Południowej Azji, w przybliżeniu równolegle pomiędzy Indiami i Chinami. Kraj jest dobrze znany na świecie ze swoich pięknych tropikalnych plaż, przybrzeżnych wysp, egzotycznego jedzenia, bogatej kultury i naturalnego piękna, zatem głównym przeznaczeniem turystów. Buddyzm jest dominującą religią praktykowaną przez przynajmniej 95 % z 60 milionów Tajlandczyków. Ubrani na pomarańczowo mnisi i złoty, marmurowy i kamienny Budda są powszechnymi znakami. Muzułmanie liczą się, na 4 %, kiedy Chrześcijanie stanowią mniej niż 1 % populacji – zbyt nieistotne, żeby było zauważone przez Boga?

Od 3 do 5 marca, 1998 r., Vassula Ryden odwiedziła Bangkok, stolicę Tajlandii, z powodu zaproszenia wystosowanego przez grupę Filipińskich i brytyjskich emigrantów i narodowych Tajlandczyków. To była pierwsza wizyta, Vassuli w Bangkoku z misją, ponieważ jej wcześniejsze wizyty do Tajlandii przed przemiana były na wyspę Phuket na Południu kraju jako turystki. Brat Christopher Chan, diakon z siedzibą w Szwajcarii, towarzyszył, Vassuli w czasie tej wizyty.

Na Międzynarodowym lotnisku Don Muang w Bangkoku, Vassula i Brat Chan zostali zabrani przez dwóch organizatorów, Edgara Dante i Joan Daengsvang. Edgar Dante, który jest Filipińczykiem pracującym dla sekretariatu Zjednoczonych Narodów w Bangkoku, czytał orędzia Prawdziwego Życia w Bogu od 1994 r. W listopadzie, jego praca doprowadziła go do Bangladeszu, gdzie spotkał O. „X” w domu seminarium, gdzie Vassula zwykła uczestniczyć w Mszy w czasie wczesnych lat jej przemiany.. To nieoczekiwane spotkanie z O „X” było opatrznościowe, bo doprowadziło do wizyty Vassuli w Tajlandii.

4 marca, dzień zaczął się o 10:00 spotkaniem Vassuli i siedmiu lokalnych organizatorów w pokoju zadaniowym YMCA hotelu, gdzie przebywali Vassula i Brat Chan. Vassula podzieliła się z grupą tym jak orędzia TLIG został rozprzestrzenione do wielu części świata i zachęciły ich do uczestnictwa w wysiłkach, żeby te orędzia były znane w Tajlandii. Ona zainspirowała ich, żeby stali się „apostołami końca czasów” dzieląc się tym, co otrzymali od Boga z innymi z miłością. Ona dodała, ze wszystko, czego się nauczyła i co robi pochodzi z orędzi i każdy może zrobić to samo. Dla organizatorów, spotkanie było wspaniałym doświadczeniem spotkania wysłannika Boga i stania się jej przyjacielem.

Spotkanie z Tajskim Biskupem, Księżmi i ludźmi świeckimi

Grupa 15 ludzi, w większości Tajlandczyków, przewodzona przez Biskupa Manat (John Bosco), zarząd Wewnątrz- Religijnego dialogu Kościoła Katolickiego w Tajlandii, i trzech księży Tajskich miało prywatne spotkanie z Vassulą zaraz po spotkaniu organizatorów w tym samym pokoju zadaniowym. Grupa została włączona w tłumaczenie orędzi Prawdziwego Życia w Bogu na język tajski, i, ku wielkiemu zdziwieniu Vassuli i nawet organizatorów, grupa skończyła tłumaczenie tomów od 1 do 7 z wyłączeniem tomu 4. Biskup Manat dał kopię przetłumaczonej książki Vassuli, którą ona przyjęła z widocznym zadowoleniem.

Vassula podzieliła się Bożym orędziem z grupą. Opowiedziała pokrótce o początku jej przemiany i wyjaśniła przygotowanie, które przeszła przed jej ewangelizacyjna pracą. Ona wyjaśniła, ze specjalna łaska Boga na niej jest Jego sposobem ingerowania w światowe sprawy z powodu wielkiego odstępstwa w naszym pokoleniu – coś większego niż to, co Kościół doświadczył wcześniej. Boży wybór Vassuli, którą ona sama siebie postrzegała jako nędzną i nieszczęśliwą przed swoja przemianą, jest w rzeczywistości dowodem największej Jego łaski. Vassula podzieliła się tym jak cierpiała, kiedy widział stan swojej duszy oczami Boga, co było konieczne, żeby przygotować ją na spotkanie z Bogiem. Bóg jest Święty, więc spotkanie z Nim wymaga oczyszczenia i skruchy.

Vassula mówiła o jedności jako jej głównej misji. Ona podkreśliła, że jedność pomiędzy Chrześcijańskimi Kościołami tj. Katolikami, Prawosławnymi i Protestantami, przyjdzie wkrótce w wyniku pracy Ducha Świętego. To stanie się w duchu pokory i miłości a nie jako wynik papierów i spotkań. Tutaj Vassula błagała o bardziej szczere modlitwy za Papieża i jego pracę w zjednoczeniu Chrześcijan. Spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami grupy do Vassuli dotyczących różnych spraw włączając Notyfikację z Watykanu odnośnie Vassuli, psychicznych uzdrowień, które stały się ostatnio powszechne w Katolickim Kościele w Tajlandii, o roli Żydów i innych nie –Chrześcijańskich grup w zbawczym planie Boga, i o wysiłkach niektórych religijnych grup żeby znieść Eucharystię.

Duże spotkanie, w którym uczestniczyło około 600 ludzi

Główna prezentacja Vassuli odbyła się w Sali Świętego Odkupiciela 4 marca 1998 r. od 19:30 do 23:00. Sala jest umieszczona zaraz za głównym Katolickim Kościołem służąc międzynarodowej społeczności w Bangkoku prowadzona przez Redemptoryskich księży. Ma ona miejsc siedzących na około 500 ludzi, ale przyszło 600 ludzi.

Ceremonia była prosta a atmosfera była modlitewna i modlitewna. Vassula przybyła na Salę o około 19:25. Po krótkim ogłoszeniu, modlono się na Różańcu, prowadzonym przez jednego z organizatorów. Na piątej tajemnicy Vassula przewodniczyła modląc się pierwszą częścią z każdej modlitwy po Aramejsku, języku mówionym przez Jezusa. Słowa pomimo, ze dziwne, brzmiały bardzo przyjemnie i znajomo.

Vassula zaczęła swoje świadectwo o swojej przemianie. Po 12 latach jest z powrotem w Tajlandii, nie jako turystka, ale świadek Bożej miłości. Ona podzieliła się tym jak żyła przedtem całkowicie dla siebie, i jak Bóg wybrał ujawnienie Siebie jej. Potem ona kontynuowała dzieląc się niektórymi orędziami zapisanymi w książkach TLIG i zrobiła pewne odniesienia do swojego doświadczenia. Ona zasugerowała, żeby książki były czytane jedna za drugą w porządku, ponieważ to jest jak szkoła, postępując w głębi tak jak to idzie. Ona także prosiła, żeby to było czytane medytacyjnie w duchu wiary, zamieniając jej imię na nasze własne.

Nasza Wola, Zażyłość i Strach przed Panem

Vassula podkreśliła, że misja Prawdziwego Życia w Bogu jest dziełem Bożym. Zatem nic nie może zatrzymać jego postępu i ukończenia. Jedyną rzeczą, która może spowolnić dzieło Boga jest nasze powiedzenie „Nie” Jemu, przez naszą wolę. Nasza wolna wola jest wszystkim, co możemy Mu zaoferować, i On chce żebyśmy poddali tą część siebie w każdym momencie naszych żyć. Poprzez to możemy przejść oczyszczenie, łaskę/wysprzątanie, dla nas, żeby zobaczyć i zrozumieć Boga, i zobaczyć samych siebie tak jak Bóg nas widzi. Wtedy uświadomimy sobie, że „My należymy do Boga” i usłyszymy Boga mówiącego, „Wy pochodzicie ode Mnie.” Zatem orędzie jest właściwie wezwaniem do zażyłości z Bogiem, ale mimo to do strachu przed Nim. Zażyłość oznacza poznanie i zrozumienie Boga. To angażuje miłość Boga i żyje w naszej nieustannej modlitwie do Niego. Bóg wzywa nas, żebyśmy umarli dla siebie samych, żebyśmy byli niczym ze względu na Niego, żeby On mógł nas podnieść, przemienić naszą duszę i panować nad nami. Ale On jest delikatny i nie narusza naszej wolności, naszej wolnej woli. On powiedział, "Nie obawiajcie się Mnie, obawiajcie się tylko, kiedy się buntujecie przeciwko mnie." Zatem obawiać się Pana znaczy odrzucić robienie zła.

Duch Święty

Vassula mówiła także o odstępstwie, którego teraz doświadcza świat; wzrastająca liczba ludzi, którzy są ochrzczeni, ale odrzucają Boską Prawdę Boga. Ale jest obietnica Boskiej interwencji, poprzez Maryję. To jest Triumf Dwóch Serc. To obiecuje nadzieję, jedność Kościoła, nasz duchowy wzrost i powrót do sakramentów. Bóg obiecuje, że ześle Jego Ducha Świętego jak ogień podbijający nasze serca,, umożliwiając nam uwielbienie, kochanie i poddawanie wszystkiego, czym jesteśmy i wszystko, co mamy Bogu. Bóg wzywa nas żebyśmy Go kochali, i modlili się nieustannie. Kochanie Go pomoże nam nauczyć się kochać innych. Bo zagubienie daru Miłości jest zagubieniem w poznaniu Boga. Nieustająca modlitwa jest stałym tęsknieniem i pożądaniem Boga.

Duch Święty jest źródłem daru Miłości. On odświeża i odnawia nas i przynosi nam Królestwo Niebieskie na Ziemię. "Pomimo, że wciąż pracujesz wśród ludzi, twój umysł jest już w niebie." Obietnica drugiej Pięćdziesiątnicy już się dzieje. Kluczem jest otwarcie naszych serc na Ducha Świętego, żeby zostać uwolnionym i rozpalonym miłością. Ale kochać to znaczy robić wolę Bożą. To musi być żywe i aktywne. Nawet małe rzeczy i obowiązki, wykonane z miłością, stają się wielkie w oczach Boga. Ponieważ robiąc to, służymy Jezusowi nie osobie. Miłość jest istotą całego Bożego prawa. Bóg chce, żebyśmy Go znaleźli kochając Go bezinteresownie, w odłączeniu, zatem poprzez przestrzeganie jego przykazań.

Te czasy oznaczają koniec epoki. Duch Święty pracuje w nas powoli, krok po kroku. On jest jak fala, powoli obmywając nas. On jest jak ocean a my ryby. Ryba żyje, rusza się i oddycha w oceanie. Wyciągnięta z oceanu, ryba wysusza się i umiera (jak my duchowo). Duch Święty obiecał, ze, jeżeli Mu pozwolimy, On rozbije więzy, które trzymają nas jako więźniów świata. „On poniesie nas i wyleje na nas Swoje błogosławieństwa. On nauczy nas żyć w Ich pełni, żyć, ruszać się, i oddychać z Nimi. Bo w nich nigdy nie przestaniemy żyć.

Modlitwa i Sakramenty

Modlitwa jest najmocniejszą bronią, którą mamy przeciwko złu i najsilniejszą modlitwą jest Różaniec. Bóg wzywa nas do modlitwy. On chce, żebyśmy poprosili Go o pobłogosławienie naszych posiłków i podziękowali Mu. On powiedział, "Zawsze bądź głodny mojego chleba." (Eucharystia). Tęsknić zawsze żeby być zjednoczonym z Nim. Vassula zasugerowała, żeby zawsze używać "my, nas" zamiast „ja, mnie”,, żeby zawsze pamiętać o Jego obecności cokolwiek robimy.

Triumf Dwóch Serc

Vassula także mówiła o Sercu Marii. Nasze oddanie Jej Sercu wzmacnia się i wznosi do Boga, ponieważ ich związek jest tak idealny. "Dowiedz się, że Moje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce waszej Matki są tak zjednoczone w swojej doskonałej jedności, że te Dwa Serca stają się jednym." Maria wezwała nas do uczczenia jej Serca poprzez robienia dobra i odrzucenie robienia zła, i wzrastanie w jej Sercu.

Serwis uzdrawiający

Kiedy Vassula skończyła swoja mowę, zaczęła się sesja uzdrawiająca modlitwą o Konsekrację Dwóm Sercom (Jezusa i Marii). Wielu ludzi ustawiło się do uzdrowienia i znowu, Duch Święty był w pracy, przedstawiający się poprzez porządek ludzi i modlitewną atmosferę na sali. Vassula modliła się za ludzi, jeden po jednym. To było robione w ciszy w dobrym porządku. Zaczęło się hymnem do Ducha Świętego przewodzonym przez Chór AITCC. Vassula przewodniczyła modlitwie do Ducha Świętego. Zakończenie modlitwy odbyło się poprzez dotkniecie krzyżem z relikwią prawdziwego Krzyża Chrystusa, czoła tego, kiedy ona modliła się za osobę przed nim/nią. Odźwierni pomogli ludziom ustawiać się i łapaczom przydzielono zaopiekowanie się tymi, którzy odpoczęli w Duchu Świętym. Duch Święty dotknął wiele serc. Chór śpiewał hymny w kojącym, delikatnym tle, podczas kiedy, ci, którzy siedzieli modlili się na Różańcu. Modlitwa zakończyła się po 23:00. Wtedy Vassula podziękowała ludziom zwłaszcza organizatorom za aktywność. Ona także poprosiła ludzi, żeby modlili się za nią, zwłaszcza za jej rodzinę.

Niektóre świadectwa

Po serwisie uzdrawiającym, niektórzy ludzi przyszli do sprawozdawców, żeby podzielić się swoimi świadectwami. Przynajmniej pięciu ludzi zgłosiło, ze widziało Twarz Jezusa na Vassuli, kiedy przemawiała. Jedna pani zeznała, ze widziała wizerunek anioła Gabriela obok Vassuli, kiedy Vassula modliła się za ludzi. Ta pani miała wizję powstałego Chrystusa, stojącego przed nią z otwartymi rękami, kiedy ona odpoczywała w Duchu. Dwie inne panie zeznały, ze doświadczyły pokoju i uzdrowienia, fizycznego i duchowego. Jedna przyszła wyrazić swoje uświadomienie, że rzeczywiście Bóg jest Miłością i Przebaczeniem

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
    Relacje z 1998 roku
        Wenezuela
        Stany Zjednoczone i Kanada (część II)
        Stany Zjednoczone i Kanada
        Niemcy
        Pielgrzymka do Ziemi Świętej, maj 1998
        Australia
        Papua Nowa Gwinea
        Tajlandia
        Tajlandia, Świadectwo Edgara Dante
        Tajlandia, świadectwo Lilita Pacudan
        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część II

        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część III

        Bangladesz, Filipiny i Indie
Część IV

        Vasco da Gama, Goa, Indie
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

May 16, 2011
 
April 24, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message