DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Kan De Mens Steunen Op Niets?

19 augustus 1996 

(Sint Michaël, de Aartsengel.) 

kind van de Vader en van de Allerhoogste, bruid van de Bruidegom, tuin van de Heilige Geest, vrucht van de Allerheiligste Drie-eenheid, weet je wat “vreze des Heren” betekent? dat betekent alles te haten wat slecht is en tegengesteld aan God; God is goed, mild, vriendelijk, barmhartig, liefde en Waarheid;

laat je ziel dan God vrezen en sta God toe je te vervolmaken; de vreze des Heren is het begin van Wijsheid en Wijsheid wordt gegeven aan eenvoudige kinderen, want aan hen behoort het rijk der hemelen; dus tenzij jullie je hart[1] veranderen en vrij worden van kwaadaardigheid, zullen jullie Gods Koninkrijk nooit binnengaan;

ach … heb je niet gehoord hoe Onze Schepper, driewerf Heilig, triomferend over alles, tranen van vreugde heeft vergoten terwijl Hij jou schiep? ja, het is deze zelfde God, die de Allerhoogste is, de grote en levende God, aan wie jij je leven hebt te danken, die jou heeft geschapen, tegen wie de wereld zich vandaag heeft gekeerd;

hoe kan iemand geloven dat ze zullen ontsnappen aan Gods Gerechtigheid? alles is voor eeuwig onder het Oog van God, en wat Hij ziet aan misdaden en beledigingen van Zijn Heiligheid overtreft de zandkorrels van de zeeën … hoelang nog zal Hij Zijn Beeld ontheiligd zien? kan de mens steunen op niets, en voor hoelang? Trouwe Liefde afwijzen betekent het Leven afwijzen; en toch de God die zij hebben vergeten is hén nooit vergeten;

Ik kan nu smeken om barmhartigheid voor jullie allen, vooral voor diegenen onder jullie wier hart het hardst is; de zwakken en de noodlijdenden moeten worden geholpen en gered uit de klauwen van de boze, die de val van Gods volk beraamt; kom dus! laat jullie gebeden tot Mij weer herleven en Ik zal tussenbeide komen; kom! met een eenvoudige geest om Gods kinderen te redden, kom en bid! terwijl Ik jullie deze waarschuwing geef, zijn er mensen die niet willen luisteren; - vraag om mijn tussenkomst en Ik zal jullie beschermen en verdedigen tegen het kwaad en zijn overheersing;

- zoals de hemel Gods wonderen prijst, prijs, ook jullie, de Allerhoogste, jullie Schepper, zonder ophouden, want wie in het heelal kan zich meten met de Almachtige? wie onder de zonen van God kan met Hem wedijveren? Zijn Troon, als de zon vóór mij, roept uit: “Gerechtigheid!” als de Heilige eenmaal heeft gesproken, zal Zijn Woord worden volbracht, en er zal door vuur gerechtigheid geschieden;

maar zij wier hart aangenaam was aan God die tot Hem hebben uitgeroepen: “U bent mijn Vader, mijn God, de Rots van mijn redding!” zullen tot Gods eerstgeborenen worden gemaakt, en zij zullen niet bevreesd zijn op de Dag waarop Hij zal komen door vuur;

spoedig, is Jahweh van plan onder jullie voorbij te gaan; laat mij jullie vurige gebeden horen en vraag jezelf af: “wat zal de Dag van de Heer voor mij betekenen?” en ieder die kwaad beraamt, zal aan zijn eigen ondergang werken; daarom zeg Ik tot jullie: kom en zaai zaden van vrede en verzoening, opdat jullie vrucht aangenaam moge zijn voor de Almachtige en de hemel jullie compensatie zal zijn;

Sint Michaël, Gods Aartsengel


[1] Sint Michaël spreekt nu tot iedereen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message