DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bemin Mij Ondanks Je twijfels

29 mei 1987 

beminde, heb berouw; schepsel, zegen Mij; geloof in wat je vraagt; 

(Ik had Hem gevraagd mijn zonden te vergeven, maar ik besefte pas dat ik het slechts met de lippen vroeg toen God zei “geloof in wat je vraagt.”) 

Ik vergeef ze; bemin Mij, door Mij te eren; bemin Mij, door Mij te verheerlijken; 

(Ik vroeg het Hem nogmaals en zegende Hem.) 

Ik ben God, schepsel, wees bij Mijn Staties aanwezig; verlang slechts naar Mij bij elke Statie; Ik sta bij elke Statie; Ik zal bij Mijn Kruiswegstaties zijn en Ik wil dat jij daar bent; Ik wil dat je knielt bij Mijn Staties; 

Heer, ik weet niet wat U bedoelt! Welke staties?[1] 

Ik zal daar op je wachten; onderzoek wat Ik van je vraag, onderzoek;

Ik zal je zuiveren om je in staat te stellen Mijn offer te zijn; verlang naar Mij, stil Mijn onverzadigbare dorst; verzadig Mijn brandende Vlam van Liefde; stel Mij, je God, tevreden; door Mij volledig geloof te schenken, zal Ik je sluier helemaal wegnemen om Mij zonder beperking te zien; je hebt zeker al van Mijn schoonheid gehoord van anderen die Mij gezien hebben vóór jou? geloof, geloof volledig; kom dichter bij je Vader en Ik zal je sluier helemaal wegnemen; dochter, heb Ik je niet in Mijn Zaal gebracht? 

Ja, Heer. 

heb dan geloof in Mij; laat niet toe dat de mensen je van Mij verwijderen; Ik heb je deze gave gegeven, gebruik haar dus om Mij te bereiken; vrees Liefde niet, Ik ben Almachtig; geloof in Mijn Almacht; dochter, Ik verlangde je in Mijn Zaal, dus hoeveel temeer zal Ik dan niet verlangen dat je blijft, 

Mijn God, misschien zullen we elkaar verliezen door mijn eigen schuld

ben je onze band vergeten? Ik ben je Echtgenoot en jij woont in Mijn Huis; Ik voed je; Ik omhul je met Mijn Licht; Ik waak over je zwakheid, Ik behandel je als een kind vanwege je armzaligheid, wat zal Ik niet allemaal voor je doen! ben je gelukkig bij Mij, Vassula? 

Ja, Heer. Moge U voor altijd Gezegend zijn want U bent het die mij geluk schenkt, U bent mijn glimlach. 

bemin Mij ondanks je twijfels; 

Heer? 

kom, je bent zwak maar Ik zal je sterk maken;[2] Ik wil dat je sterk bent voor Mijn Boodschap; zou je willen dat Ik je ogen volledig ontsluier en je Mij duidelijker ziet? 

Dat zou ik willen, als U dat ook wilt. 

je moet nog een paar stappen dichter bij Mij komen, je bent er bijna! Ik zal je ogen ontsluieren en je zult vóór je je Verlosser aanschouwen! vijf van Mijn Wonden zullen open zijn opdat je er in binnendringt; Ik zal je Mijn smarten laten voelen; Ik verlang naar dat moment;

vervul Mij met woorden van liefde; Vassula je bent met Mij verbonden en voel jij je desondanks niet vrijer? glimlach naar Mij als je Mijn Aanwezigheid voelt en Mij ziet; Ik ben Mij ten volle bewust van je bekwaamheid en wijsheid; Ik weet dat Ik een niets bij Mij heb, een volslagen niets; kom, begrijp Mij niet verkeerd, zal Ik een niets hebben of zou Ik liever een of andere rivaal hebben? Ik zal natuurlijk een niets kiezen om Mijn woorden en verlangens over de aarde te zenden zonder de minste ontkenning; 

Heer, U hebt mij zoveel gegeven, ik voel mij bij U zeer in de schuld staan! 

heb je iets om aan Mij te geven, Vassula? 

(Ik aarzel, wat kan ik geven?) 

natuurlijk heb je een kleinigheid! maar ook al heb je niets om Mij te geven, Ik bemin je; 

Misschien heb ik toch iets om U te geven?

heb je jezelf afgevraagd of Ik het wil of niet? Ik ben Mijzelf genoeg;  

Zou U willen dat ik U toch iets geef?

ja; 

Maar wat ik U ook geef, het zal in Uw ogen niet goed zijn!

waarom? 

Omdat U Volmaakt bent.

Ik zal het aannemen en ook al is het slecht, Ik zal het veranderen in iets goeds! Ik ben Goddelijkheid; 

Heb ik dan iets goeds om U aan te bieden?

ja; maar alles wat goed is komt van Mij; Ik heb het je gegeven, alle goeds is van Mij; 

(Ik ben een beetje teleurgesteld, ik kan Hem niet blij maken.)

Dan heb ik niets van mijzelf om U te geven.

nee; alles wat je hebt en wat goed is heb Ik je gegeven; 

Misschien een goed schilderij dat ik U kan aanbieden![3]

je schilderijen, Vassula? heb Ik je niet deze kunstzin gegeven? is ook dat niet van Mij afkomstig? 

Wat kan ik U dan aanbieden?

liefde; aanbid Mij; aanbid Mij; geef Mij je wil door je aan Mij toe te vertrouwen, dit is het mooiste dat je Mij kunt aanbieden; 

U weet, Heer, dat ik U bemin, en ook dat ik mij aan U heb toevertrouwd!

Ik ben blij het te horen, kleintje! 


[1] Wij Orthodoxen kennen de term Kruiswegstaties niet.

[2] Het echte apostolaat was nog niet begonnen.

[3] Mijn eigen handgeschilderde schilderijen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message