DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Lichaam Lijdt Pijn Door Gebrek Aan Liefde

19 mei  1987 

Jezus? 

Ik ben; Vassula, onthoud dat deze begeleiding van Mij is; 

Weet U, Jezus, waar ik naar verlang? 

Ik weet het dochter, 

Soms verlang ik dat deze genade om U op deze wijze te  ontmoeten en de genade die U mij hebt geschonken om U te zien met de ogen van mijn ziel, voor mij alleen zou  kunnen zijn, U en ik, ik en U. Ik zou mij zo fantastisch gevoeld hebben, niets om mij zorgen over te maken en niemand om ons geheim aan te laten zien. 

(Ik zuchtte.) 

dochter, Ik heb je gevraagd of je voor Mij wilde werken en je antwoord deed Mij genoegen; laat Mij je eraan herinneren dat je Mijn beminde ziel bent door wie  Ik Mijzelf en Mijn verlangens zal openbaren, want dit is Mijn Wil; 

Maar mijn God, zonder U te beledigen, Uw Woord kan zwaar zijn als het niet wordt verlicht. Wat kan ik doen? 

beminde, zal Ik je niet helpen, Ik ben de Heer;

“broeders, lees Mijn Boodschap, vervul Mij met vreugde en herinner je Mijn Werken, geloof in Mijn Oneindige Rijkdom en Barmhartigheid!” Vassula, volg Mij, Ik zal je leiden; kleintje, Ik zal je Mijn Kracht geven, laat nooit Mijn Hand los; 

Mijn God … wat wilt U van mij … 

Vassula, Ik wil liefde, liefde, liefde; Mijn Lichaam lijdt pijn door gebrek aan liefde, Mijn Lippen zijn gebarsten van dorst naar liefde; Ik wil je gebruiken, kleintje, als Mijn instrument voor Mijn begeleiding; 

Mijn Heer, moge Uw wil geschieden, mogen Uw verlangens  worden vervuld. 

beminde, steun op Mij, luister naar Mijn Stem, voel je nooit alleen want Ik, God, ben bij je; 

(Ik voelde mij een beetje getroost.) 

Heer, zullen we de dag beginnen? 

kom, Ik zal beginnen; steun helemaal op Mij; Ik leid je; 

(Later:)

(Babette kwam binnen. Ze sprak met Jezus, we waren met ons drieën samen. Babette hoefde haar vraag niet hardop te stellen. Louter haar gedachte die haar door het hoofd ging werd direct met Zijn eigen handschrift beantwoord. Jezus stimuleert ons hiermee betreffende Zijn werkelijke Tegenwoordigheid en Hij roept ons met nadruk op meer vertrouwd met Hem te worden, ons Zijn Aanwezigheid te herinneren en Hem te beminnen.

Ik moet toegeven dat ik onder de indruk was van de wijze waarop Jezus Babette ontmoette …) 

steun op Mij;

Jezus, mijn vriendin vroeg mij U te vragen waarom U niet weer bij ons komt, net als vroeger, in het vlees? Opdat de mensen veranderen. 

ach Vassula … Ik zal terugkeren; elke nieuwe dag  brengt Mij dichter bij Mijn komst bij jullie, Vassula, weet je wat dat betekent? 

Zeg het mij Heer. 

Liefde zal weer terugkeren, Liefde zal weer onder jullie zijn, Liefde zal jullie weer Vrede brengen; Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn als in de Hemel; liefde zal Liefde verheerlijken; Ik ben spoedig bij jullie, Mijn beminden; bid, want de tijd is nabij;

wil je, kleintje, nog steeds voor Mij werken? 

Ik wil Uw naam te horen. 

Ik ben Liefde; 

Ja, ik zal in mijn onbekwaamheid werken voor Liefde, en helemaal van U afhankelijk zijn. 

Ik weet dat je zonder Mij verloren bent, beminde; je bent Mijn bloem, die Mijn Licht nodig heeft; 

Ik ben zo gelukkig! 

O dochter, Ik bemin je op het dwaze af! steun helemaal op Mij; Ik zal je kennis van onderscheidingsvermogen  vergroten; 

Mijn Heer! Vermeerdert U mijn gevoelens om U te voelen, te zien en te horen? 

ja, je zult Mij voelen en je zult Mij meer kunnen onderscheiden; 

Mijn God! Waarom al deze gunsten voor mij? Ik heb niets  gedaan om ook maar iets te verdienen! 

Ik weet het, maar Ik bemin je, vergeet echter niet wie je bent; 

Help mij alstublieft daaraan te denken, Heer. 

Ik zal je ervoor behoeden trots te worden door alle voorrechten die Ik je verleend heb, door je aan je armzaligheid te herinneren; Ik zal je eraan herinneren dat alle gunsten die je van Mij ontvangt voor Mijn eigen Glorie zijn; elke genade die je van Mij ontvangt zal voor Mijn eigen belangen zijn en niet voor jouzelf; put dus uit Mijn Hart en vul het jouwe; Ik wil dat Mijn altaar steeds in lichterlaaie staat; leef voor Mij, adem voor Mij, wees de Mijne voor alle eeuwigheid; 

(Voor God wil ik dit.)

Mijn God? 

Ik ben, bemin Mij en zorg voor Mijn eigen belangen; 

Heer! … (ik zuchtte.) Ik, een nul, en U weet het Heer. Vertrouw alstublieft niet op mij. 

laat Mij vrij in je handelen;

kom, Ik zal je vraag beantwoorden, Liefde zal als Liefde onder jullie terugkeren; we zullen samen bidden, 

“O Hemelse Vader,
Vader van Liefde,
kom tot ons
en verlos ons van het kwaad;
Vader bemin ons en sta ons toe
in Uw Licht te verblijven;
doe wat Uw Hart verlangt;
moge Uw Naam worden verheerlijkt,
amen” 

sta Mij toe je te gebruiken, 

Vergun mij Uw Naam opnieuw te horen. 

Ik ben Jezus Christus, beminde, Zoon van God; alles wat Ik van je vraag, Vassula, is liefde en Mijn Kruis van Vrede en Liefde samen met Mij te delen; 

Ja, Heer. 

dochter, laat Mijn Hand nooit los; bemin Mij, dochter; 

Leer mij U te beminnen op de manier waarop U verlangt dat wij U beminnen. Als U wilt, laat mij U dan het meest van  allen ter wereld beminnen.

U glimlacht!

Ik ben zo gelukkig!  wil je dat voor Mij doen? 

Ja!

beminde, met Mij zul je leren; ben je ook bereid voor Mij te lijden? 

Voor de Heer,  ja, als Hij dat ook wil …

dan zal alles naar Mijn wil geschieden; 

U weet wat goed is voor de ziel, dus zal ik op God  vertrouwen.

Ik ben God; kom nu in die speciale plaats die Ik voor jou in Mijn Hart heb en blijf daar;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message