DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Daniel, De Profeet

20 december 1993 

Mijn Heer? 

Ik Ben; 

Laat de ogen van hen
die Uw tekenen niet zien
niet langer gesloten blijven.
Laat de oren die niet langer horen
open gaan en waakzaam worden.
 

Laat het hart dat
nooit Uw Wijsheid begrijpt,
open gaan en  Uw spreuken begrijpen.
Laat hun geest alles koesteren wat
Uzelf geplant hebt,
om U te verheerlijken.

Ik zal jullie allen op het eind[1] bezoeken … en jij, Mijn dochter, laat ontmoediging niet toe je het beste te ontnemen; je wedloop is nog niet beëindigd, verminder dus je snelheid niet; Ik zal je helpen en je zult Mijn Stem horen om je ziel te bemoedigen; luister nu en schrijf:

in het begin, toen je niet wist wat Rechtschapenheid bete­kende, in het begin, voordat de Wijsheid kwam om je Mijn Woord te onderrichten, had Ik je, in die dagen, Mijn dienaar Daniël[2] gezonden om je hart te raken en je tot Mij te brengen; zo liet Ik een van de minsten van de mensheid opstaan; het was door Mijn Genade en Sterkte dat Ik je tot de Mijne maakte; Soevereiniteit hield maaltijd met je en gebruikte je als Zijn harp om velen van Zijn huisgenoten te verrukken met Zijn Liefdeshymne; verheug je, dochter, want het is Mijn bedoeling je levensreis met  jou te voltooien!

in het begin, voordat Mijn Vuur door je heenging, heb Ik mijn dienaar Daniël gezonden om je te vragen het boek Daniël te lezen want daarin staan toepasselijke waarheden; waarheden en profetieën die ontsloten zouden moeten worden om te worden begrepen en dan verkondigd; zij zijn de tekenen van het einde van de tijden; daarom wordt het boek Daniël, dat verzegeld was en waarvan de woorden geheimgehouden werden, nu in zijn volheid aan jullie allen geopenbaard;

Ik heb tot jullie allen gezegd dat jullie generatie afvallig is geworden en dat deze geloofsafval tot in het hart van Mijn Heiligdom zou doordringen en priesters, bisschoppen en kardinalen zou aantasten; je ziet, dochter, Ik spreek over die afvalligen die Mijn Kerk verraden en zich tegen Mijn uitverkorene verzetten, de Vicaris van Mijn Kerk, die hun rebellie tegenhoudt; maar het was voorzegd dat Satan in jullie tijden aan het werk zal gaan om alles wat goed is te vernietigen en dat hij op jacht zal gaan naar diegenen die Ik jullie zend met Mijn Barmhartige Oproepen, die jullie zouden hebben kunnen redden; Mijn oproepen en Mijn tekenen uit de Hemel zijn niet aangenomen door die afvalligen maar afgewezen; echter, alle kwaad dat hun ziel verder in duisternis en vernietiging kan leiden zal daarentegen door hen worden verwelkomd; ze zouden de Leugen verwelkomen en de Waarheid afwijzen;

er is gezegd[3] dat, gedurende een tijd, twee tijden en een halve tijd,[4] Mijn volk door hen vervolgd zou worden en in de macht zou zijn van het beest;[5] er is gezegd dat zij, met de hulp van dit beest, zullen overwegen de Tradities en Mijn Wet te veranderen en van plan zijn Mijn Eeuwigdurend Offer af te schaffen, het onder de voet vertrappen en vernietigen, en in Zijn plaats de rampzalige gruwel oprichten, een levenloos beeld … en elke heilige die Ik jullie zend in jullie generatie zal onder hun macht worden geplaatst;

vandaag kijken jullie er allen naar hoe deze profetieën in vervulling gaan; beïnvloed door het beest voeren deze afvalligen[6] oorlog tegen elke heilige die Ik jullie zend, bewijzend dat zij vandaag de sterkeren[7] zijn, en wat betreft degenen[8] die Mijn oproepen van vandaag afwijzen zonder enige reden, die zullen op Mijn Dag deze bekentenis doen:

[9]"O Heer, wij zijn blind geweest en hebben gezondigd, wij hebben U inderdaad     onrecht aangedaan en we hebben Uw Geboden en Uw Wet verraden; we hebben geweigerd te luisteren naar Uw dienaren de profeten, die in Uw Naam hebben gesproken tot de gehele wereld; Heer, we hebben niet geluisterd naar Uw Barmhartige Oproepen noch enig advies ingewonnen; God, we hebben geen aandacht geschonken aan Uw duidelijke tekenen, we hebben met alle tekenen de spot gedreven want we hebben tegen U gezondigd; we hebben de Schrift genegeerd, hadden we dit niet gedaan, zouden we Uw Teken aan de hemel[10] hebben aanvaard, en de gaven van Uw Heilige Geest, maar we hebben onze ogen afgewend om niet te zien en bekeerd te worden; en de vervloeking en verwensing die in de Schrift geschreven staan, zullen nu op ons neerkomen - omdat we inderdaad tegen U gezondigd hebben; en nu, nu het Heilig Offer is afgeschaft, tot wie kunnen we nu gaan? waarmee kunnen we onze zielen voeden? hoe zouden we onze dorst kunnen lessen? hoe zouden we nu Leven kunnen verwerven? alle troosteloosheid van de gruwel die U hebt voorzegd, maar geheim gehouden hebt, is nu waarheid geworden; onze smart is zonder weerga sinds wij voor het eerst tot bestaan[11] kwamen;"

[12]Vassula, Mijn Liefde zal je ondersteunen; sta Mij toe, Mijn dierbaar­ste ziel, zo broos, je volledig te gebruiken, wees Mijn stille getuige;[13] kom;


[1] Ik begreep: door Vuur. God zal ons allen door Vuur bezoeken en iedereen zal luisteren, zien en begrijpen.

[2] Mijn engelbewaarder.

[3] Dan. 7:25.

[4] Betekent: Drie en een half jaar.

[5] Apok. 13:1-18.

[6] Volgens de Heer zijn de afvalligen de geestelijken die door de vrijmetse­laars zijn beïnvloed. Deze afvalligen worden genoemd in Apok. 13: 11. Ze zijn als het tweede beest, alias de valse profeet.

[7] Dan. 7:21.

[8] De goede herders, maar sceptisch en gesloten.

[9] Lees Dan. 9:4-19.

[10] Mt. 24:30. Dn. 7:13-14. Ik begreep het volgende: Open­baring van de Heilige Geest, die nu met kracht komt om Gods volk te verzamelen. De uitstorting van de Heilige Geest is een Hemels Teken om de Kerk te vernieuwen, met andere woorden om het Nieuwe Jeruzalem te stichten.

[11] Dan. 12:1.

[12] De Heer stopte Zijn dictaat, maar had Zijn boodschap niet beëindigd, vanwege haar lengte. Ik begreep dat Hij later zal doorgaan.

[13] Door te schrijven.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message