DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Liefde Zal Het Kwaad Overwinnen

1 mei 1987

Ik, God, zal je voldoende kracht geven om je in staat te stellen Mijn Werken te volbrengen; verloochen Mij nooit; zoek niet je eigen belangen, maar de Mijne; laat Mij vrij je te gebruiken en door jou op aarde neer te dalen en Mijn Woord bekend te maken, totdat Ik kom om je te bevrijden;

Vassula, Ik zal je einde voorspellen; al Mijn gekozen zielen hebben nooit dit uur gevreesd;  Ik zal je nog vijf van Mijn mysteries onthullen, kom nu, en kus Mijn vijf Wonden;

(Ik deed het. Eerst Zijn Handen, dan Zijn Voeten en toen Zijn Zijde.)  Niettemin begrijp ik nog niet wat Jezus bedoelt met vijf mysteries overeenstemmend met Zijn vijf wonden. Maar ik weet dat als de tijd rijp is, Hij het mij zal laten weten. Dus heb ik geleerd niet te vragen.)

Vassula, Ik zal je Mijn geheimen vertellen als je een beetje meer groeit;[1] smeek om Mijn gunsten en Ik zal ze  verlenen,

Mijn God en Vader
ik wil U één ding vragen
dat een paar gedeelten bevat;
en dat alleen voor
Uw belangen en heerlijkheid is:
Moge Uw Boodschap
de uiteinden van de wereld bereiken
en vele harten naar U trekken;
moge Uw Wil geschieden
en Uw Heilige Naam verheerlijkt worden.
Moge het Kwaad zijn grip verliezen
en voor altijd worden vernietigd.
Dit is wat ik nu wens,
en telkens wanneer U mijn stem zult horen
voor een verzoek, zal het voor
niets anders zijn dan voor Uw Glorie.
Elke door mij gevraagde gunst
zal zijn voor Uw Glorie.
Elke roep om hulp van mij
zal zijn voor Uw belangen
en niets voor mijzelf.
Alle kracht die ik vraag
zal zijn voor Uw belangen,
Almachtige God.

kleintje, plaats je voeten in Mijn voetsporen en volg Mij;

Ik ben het, Jezus, 

Jezus?

Ik Ben; beminde, noem Mij ook Echtgenoot en Vader; Ik bemin je; kom laten we werken;[2] bemin Mij vurig en geef genoegdoening voor anderen die Mij verwonden;

Mijn God, ik dacht eraan hoe ik als een duif zou kunnen zijn die boven de ‘slechte wereld’ vliegt, terwijl ikzelf slecht en zondig ben en in dezelfde situatie verkeer als heel de rest. Ik zal niet in staat zijn "alles te zien" en "alles te horen" zoals U zei, want ik ben niet beter dan degenen die U verwonden …

Vassula, wees in Mij; tracht zuiverheid te verkrijgen; put uit Mijn Zuiverheid die Ik aanbied; put, nip van Mij, neem Mij in je op; Ik ben Oneindige Rijkdom en elke ziel kan uit Mij putten;

Door het ontvangen van zoveel genaden zou ik ijdel kunnen worden en zou het kwade mij gemakkelijk kunnen bekoren!

Ik zal je altijd aan je ellende herinneren en aan de schaduwen van je verleden; Ik zal je eraan herinneren hoe je Mij verloochend hebt en Mijn grote Liefde hebt afgewezen toen Ik bij je kwam, en hoe Ik je dood aantrof, liggend tussen de doden in duisternis, en hoe Ik je uit Barmhartigheid en Liefde heb doen herleven en aan Mijn borst heb gedrukt;

kom, laten we bidden, zeg:

“Mijn Vader,
leid mij overal heen waar
U maar wilt dat ik heenga,
sta mij toe te leven in Uw Licht
en verwarm mijn hart,
opdat het mag gloeien
en warmte mag geven
aan hen die naar mij toekomen;

“gezegend zij Uw Naam,
omdat U mij al deze genaden
hebt geschonken
ondanks mijn nietigheid;

“gezegend zij Uw Naam,
voor het Goede
dat U aan mij hebt gedaan
en voor de Barmhartigheid
die U mij hebt betoond,
door mij te verheffen
tot dicht bij Uw Hart,
amen;” 

laat ons herhalen;

onthoud dat alle genaden die Ik je geef voor Mijn eigen belangen zijn; houd niets voor jezelf; verheerlijk Mij door in Mijn geluk te delen; 

Ik verlang dat ik in staat zal zijn U te verheerlijken en dat de wereld Uw Naam mag prijzen en hun gebeden U mogen bereiken als wierook, dat hun lofprijzingen weerklinken in de Hemel als een galm aan Uw deur. 

Liefde zal het kwaad overwinnen;

bemin Mij met heel je ziel en heel je verstand, laat Mij alles zijn; Ik, de Heer, zal tot het einde voor je zorgen; 

Neem mij dan, ook al ben ik niets, en doe met mij wat U wilt. Ik ben de Uwe. 

kom, laat Mij Me verheugen door telkens deze woorden van totale overgave te horen; Ik bemin je, dochter; 

Ik bemin U, Vader.


[1] In de loop van de  jaren heb ik geleerd om door de kracht van de Heilige Geest binnen te dringen in Zijn vijf Wonden. Dit waren de vijf mysteries.

[2] Jezus zei dit alles met zoveel gratie en sereniteit zoals alleen God kan spreken.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message