DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Profetie: Ik Zal Je (Rusland) Bevrijden En Je Aan Het Hoofd Stellen Van Vele Volkeren
De Aarde Zal Spoedig Wankelen En Met Een Gebulder Zal Het Firmament Verdwijnen

9 september 1992 

(Onze Heilige Moeder.) 

vrede zij met je;

vertel aan mijn kinderen in Rusland dat Ikzelf hen geestelijk zal opleiden; Ik ben hun Moeder; Ik ben de Vrouw van de Apocalyps; Rusland, mijn dochter, wees geduldig, de geur van de dood zal zich niet langer verspreiden, je lijden komt nu inderdaad spoedig tot een einde, want de Heer zal in Zijn Barmhartigheid het doodskleed, wegnemen dat je zovele jaren heeft omhuld; je ogen, Rusland, mijn dochter, zullen weldra je Koning zien, je Redder in al Zijn Glorie, die bekend is onder de Namen: Trouw en Waarachtig; je Koning is op Zijn weg terug; Rusland, luister naar Hem: 

(Onze Heer spreekt nu.) 

zij die ver weg zijn zullen met berouw komen; ze zullen Mijn Kerk herbouwen en Ik, van Mijn kant, zal ieder hart zalven; en zoals iemand ontwaakte uit zijn slaap, zo zal Rusland ontwa­ken, trillend van ongeduld om door Mij te worden verteerd; Ik zal je bevrijden en je aan het hoofd stellen van vele volkeren;[1] vreemdelingen zullen verlegen zijn bij het zien van je schoonheid; je rechterhand zal in Mijn Hand zijn; Ik zal je hoog boven iedereen verheffen en Ik zal Mijn welbehagen in je hebben; je Schepper zal verrukt zijn en met grote vreugde je schoonheid tonen aan Zijn volk[2] aan Zijn engelen en aan al Zijn heiligen; en de hemelen zullen openlijk hun vreugde betuigen; het hemelgewelf zal Mijn Heerlijkheid verkondigen aan de vier hoeken van de aarde;

Rusland … je was dood, en Ik had Mij in jute gekleed om Mijn verdriet te uiten en zoals een vader die rouwt om zijn kind, zo liep Ik terneergeslagen en treurend rond; nu heb Ik je onder vele volkeren uitgekozen om Mijn Heerlijkheid door jou te openbaren;

spoedig zal jullie Heilige Moeder de troon van Satan tegen de grond werpen en de kop van het Serpent verpletteren; verlies van kinderen en weduwschap zullen onmiddellijk ophouden; de draak zal aan zijn lot worden overgeleverd en de wereld zal een periode van vrede hebben; de Moeder van de hele mensheid zal tenslotte overwinnen en Ik, de Heer jullie God, zal in elk volk, in elk hart en in elk ras[3] triomferen;  

(Later:) 

Mijn dochter, de wereld beledigt Mij dagelijks, door gebrek aan eerbied tegenover Mijn Heiligheid; zij misbruiken de vrijheid die Ik hun gegeven heb door zichzelf te vernietigen; deze generatie is een afzichtelijke schandvlek geworden in Mijn Ogen; ze vergelden kwaad met kwaad, daarom zal Ik deze generatie niet sparen; nee, niemand kan zeggen dat Ik ze niet gewaarschuwd heb, niemand kan zeggen dat Ik niet geduldig ben geweest;

de aarde zal spoedig wankelen en met een gebulder zal het firmament verdwijnen en iedereen in totale duisternis achterlaten, en met groot geweld zullen de elementen van de aarde, de bergen en de eilanden vlamvatten en verdwijnen; elk grassprietje zal verbranden en je zult voor Mij staan, ontwapend, generatie; de macht is in jullie mond om Mij aan te roepen en berouw te hebben; maar jullie geven er de voorkeur aan thuisloos te zijn en te dwalen in zonde,  te leven in de woestijn, 

Heer, ik voel dat Uw Heilig Hart zo bedroefd is. U zult mij wel zeggen dat ik in plaats daarvan medelijden moet hebben met mijn broeders en zusters. Dat heb ik, maar ik voel mij ook verdrie­tig vanwege Uw droefheid, want Uw Hart is verscheurd. Met Uw Genade, mijn Heer, kunt U iedereen acceptabel laten worden in Uw Ogen. U kunt  ons bereid maken Uw Wil te doen.  Aan mij, die zoals U zegt, de minste der minsten is, werd deze zending toevertrouwd met Uw Genade, waarom niet aan anderen? Ik heb een gratis geschenk ontvangen, Uw Genade, waarom kunnen ook anderen dat niet ontvangen? 

je bent stoutmoedig, Vassula, om Mijn Wijsheid[4] te ondervragen; 

Misschien ben ik stoutmoedig, maar dat komt omdat ik weet hoe Uw Hart voelt. Het doet U ook geen plezier ons te straffen en ons te vernederen. 

alles wat van de aarde komt keert naar de aarde terug;[5] de zonden van jouw generatie hebben de hele Eeuwigheid doorboord, ze hebben Mijn Hart doorboord; bid en wees een voorspraak, Mijn Vassula, opdat er nog tijd zal zijn om zoveel mensen als Ik kan te tekenen met Mijn Zegel vóór Mijn Dag, want de goeden en de slechten zullen in die dagen lijden;


[1] Ik denk geestelijk.

[2] Jezus klonk blij en Zijn Gelaat zag er gelukkig uit. Hij leek op een vader die zijn kind de lucht in tilt.

[3] Deze laatste passage betekent dat alle volkeren van de wereld Jezus zullen erkennen als de Christus  - Het Lam. Toespe­ling op Apok. 6:15-16.

[4] Jezus sprak deze woorden majesteitelijk uit.

[5] Ik begreep dat we onszelf vernietigen door onze ge­loofsaf­val.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message