DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Overal Waar Ik kijk Zie Ik Verraad

16 juni 1992 

(Vanochtend werd ik bekoord en twijfelde ik een beetje of God werkelijk tot mij sprak.) 

"Jahweh,  laat mijn woorden Uw Oor bereiken,
wijd een gedachte aan mijn zuchten.
Luister naar mijn roep om hulp,
mijn Koning en mijn God."[1] 

Vassula, Ik, Jahweh, bemin je; herinner jij je, Mijn kind, hoe bedroefd ik was[2] toen Ik je vertelde over Mijn kinderen die Mij verlie­ten? Vassula, vertel Mij, waar vandaan heb je deze grote hoeveelheid kennis van de Schrift als het niet  van de Wijsheid Zelf was, die je toelachte en je persoonlijke Leraar werd? …

Vassula, Ik ben je Abba, laat Mij je vertellen: in het begin leefde je voor één doel, voor jezelf, je diende je ijdelheid; je geloofde toen dat je in pracht en praal gekleed was; maar in werkelijkheid was je helemaal naakt; niemand was je komen vertellen hoe naakt je was totdat Ikzelf, in je duisternis kwam om op je te schijnen; pas toen zagen je ogen jezelf voor het eerst in het Licht van de Waarheid; je zag jezelf zoals je werkelijk bent; als het niet was vanwege Mijn Medelijden zou een zwaard je hebben gewacht;

echter,Ik had medelijden met je en in Mijn Barmhartigheid adende Ik nieuw leven in je neusgaten; toen heb Ik je geheugen hersteld aangaande onze relatie; Ik heb grote dingen met je gedaan: 

Ik heb je gehuwd
en je werd de Mijne;[3] 

daarna heb Ik je gevormd om een kind naar Mijn eigen Hart te worden dat Mijn hele plan zou volbrengen: Mijn volk terug te brengen tot het ware geloof dat gebaseerd is op Liefde en het Kruis van Mijn Zoon te delen, het Kruis van Eenheid; Ik heb je gevormd om niet voor jezelf te leven maar voor Mij; Ik heb je geleerd, Mijn kind, hoeveel grootser het is Mijn Huis te dienen dan je ijdelheid;

breng je leven nu met Mij door, want dit is het aandeel dat jou is toegewezen in het leven en in dit Tijdperk van Grote Geloofsafval; dus welk werk Ik je ook voorstel te doen, doe het met heel je hart voor één doel, Mij te verheerlijken; de wereld is slaperig en loopt grote risico's, daar ze niet weet wat over haar gaat komen; vanwege hun zonden zal hun geloofsafval hun de dood brengen; niemand kan voorspellen wanneer Mijn Dag komt; dit Uur zal plotseling over hen komen;

vandaag heb Ik grote dingen gedaan om jullie te redden; Ik heb overal wijngaarden geplant, Ik heb tuinen en boomgaarden aangelegd waar woestijnen waren; Ik ben een Vader, bedroefd door voortijdige rouw omdat Ik zie hoe deze wereld meer bereid is te doden dan te beminnen; initiatieven tot massale kindermoord komen dagelijks op; overal waar Ik kijk zie Ik verraad, moord, corruptie, overspel, bedrog, wanorde in het huwelijk, mensen die spotten met godsdienst, bederf van zielen, meineed, zonden tegen de hele natuur, hoe kan Ik dan blijven zwijgen? daarom zal de Gerechtigheid deze mensen overvallen; Ik spreek hier openlijk als een Vader, bezorgd maar beledigd en bedroefd, Mijn Stem kreunt vanuit de Hemelen, luister naar Mij: is er onder jullie nog één rechtwaardige mens over?... 

(Plotseling keek God naar mij. Hij stopte abrupt Zijn dictaat.) 

Vassula, ga ook je andere dingen doen, Ik ben Mij bewust van je tijd en je capaciteit; beminde van Mijn Ziel, les je dorst in Mij, Ik Ben een Levende Bron van Zuiverheid en Ik bemin je; 

kom, Wij[4] zegenen je, kom; 

(Later:) 

kleintje, wees met Mij; ben je klaar? 

Ja, Heer. 

luister dan naar Mij: hoelang moet Ik nog beledigd worden terwijl je niet wilt luisteren naar mijn kreet in jullie oor “heb berouw”, generatie, en je maar niet wilt horen? maar kijk, Ik wek de doden op, dit waardeloze volk waarvan het gedrag ontstellend was en verre van heilig; de wereld zal vervuld zijn van Mijn Kennis en Mijn Heerlijkheid, want zoals de wateren de zee doen uitzetten, zo zal ook Mijn Geest, als een getij, binnenkomen en niemand zal in staat zijn Mijn Geest ervan te weerhouden binnen te stromen;

Vassula, bid met Mij: 

Heer, in Uw Sterkte en in Uw Wijsheid
hebt U mij opgevoed, U hebt mij gevoed;
in Uw Liefde hebt U mij geholpen,
en ik werd Uw bruid;
Heer, U hebt mij Uw Boodschap toevertrouwd;
geprezen zij de Heer;
kom Heer, maranatha!
amen;  

en Ik zeg je: Ik ben op de Terugweg; zoals een reiziger die vertrokken is, ben Ik, Jezus, al op weg terug naar jullie; 

Mijn Heer, vertel me alles daarover, het maakt mij gelukkig! 

Mijn kind Ik heb eenmaal gesproken … Ik zal niet weer spreken; 

Wat bedoelt U, Mijn Heer? 

Mijn woorden zijn duidelijk … 

Ik begrijp nog niet wat U bedoelt, Heer. 

kijk, Mijn kind, jullie God komt! de Liefde komt, Hij komt om onder jullie te wonen

Vertel mij er meer over, Heer!
Wij zijn allen verheugd te horen
de Hoop die spreekt waar wanhoop is;
de Liefde die spreekt waar haat is;
de Vrede te horen aankondigen waar oorlogen en conflicten zijn. 

moed! wees niet bang of bedroefd voor die paar dagen die nog resten; vertrouw met heel je hart op Mij; wees sterk, blijf standvastig, ja, blijf standvastig en Ik zal maken dat je stem zo ver draagt als de wolken om Mijn Boodschap te verkondigen; kom dichtbij Mij, kom dichtbij Mij …  


[1] Ps. 5:1-2.

[2] Boodschap van 19 september 1986, van de Eeuwige Vader. (Zie: Mijn Engel Daniël.)

[3] Toespeling op Jes. 54:5: "Want nu zal je Schepper  je gade zijn, Jahweh der heerscharen is Zijn Naam, Jahweh Saboath."

[4] De Heilige Drie-eenheid sprak.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message