DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wijd Al Je Dagen En Nachten Aan Gebed, Offer, Boete

5 juni 1992 

kleintje, vastberaden als je bent verdedig de Waarheid tot de dood; ga door jezelf aan Mij, je God, te geven en wijd al je dagen en nachten aan gebed, offer, boete; offer Mij je wil, en de Vijand zal geen kans hebben je te benaderen; bewaar de gezonde leer die je van Mij hebt geleerd en maak je geen zorgen als je aanklagers je belasteren; Ik roep om eenheid vanaf Mijn Kruis, verlies dus nooit je vertrouwen, want Ik ben het, de Verrezene, die iedereen roept; niet jij bent het, maar Ik ben het, de Christus en jouw Verlosser, die Zijn verstrooide schapen roept;

Vassula, wees vriendelijk en geduldig tegenover je aankla­gers want ze weten niet wat ze doen; door hen te beminnen zoals Ik jou bemin, Mijn kind, en door jezelf op te offeren, zul je Mij behagen; door jouw opoffering zal Ik Mijn Huis herstellen en veel zielen tot Mij terugbrengen; aan jou, die geringer bent dan de geringste van Mijn kinderen, heb Ik Mijn Kruis van Eenheid toevertrouwd; Mijn Kruis van Eenheid is zwaar maar jij moet het met liefde en geduld dragen;

wees Mijn Echo en verkondig aan iedereen de Oneindige Rijkdommen van Mijn Heilig Hart; je moet verkondigen dat de Eenheid alleen op liefde en nederigheid zal worden gebouwd; blijf trouw aan Mij, je Heer, en onthoud dat Mijn Vader je juist voor dit doel heeft geschapen om Ons[1] eer te geven; houd dus voet bij stuk en laat je niet door de storm heen en weer slingeren; Ik ben naast je; wees niet bang, de Waarheid zal het voor je opnemen;

ja, Mijn trouwe helpster, je zult van Mijn Geest ontvangen alles wat Ik wil zeggen; Mijn woorden, Mijn kind, zullen zijn als een licht dat straalt op de heilige luchter, ze zullen zijn als een zwaard in jouw mond; Ik zal je mond openen om zonder vrees te spreken; vat moed, Mijn kind, Ikzelf zal je zaak ter hand nemen; luister, vandaag zijn je aanklagers overweldigd door verwarring, maar je zult aan hun zwaard ontsnappen; hier[2] … dit is jouw Toevlucht; zie je? dit is waar jij bent … Ik ben je Sterkte, je Vesting;

hoewel de gesel onophoudelijk op je rug neerkomt, verlies de moed niet, herinner je hoe Ik vrijwillig Mijn rug heb aangeboden voor jullie verlossing en zonder klacht; jij bent het, Mijn priester, die de wereld zal afwijzen omdat jij getuigt van de waarheid die Ik je heb gegeven; je spreekt niet als voor jezelf; nee, de geschreven woorden zijn van Mij, van jouw Abba: Ik leef in jou en jij in Mij, jij bent Mijn tempel en Ik leef in jou; en nu Ik je heb gekleed zal Ik je er nogmaals aan herinneren: geen dienaar is groter dan zijn Meester; als de wereld Mij niet heeft gekend die Meester en God is, en Mijn eigen volk Mij niet heeft aanvaard, hoewel Ik in Mijn eigendom kwam, zou de wereld vandaag dan iemand erkennen en aanvaarden die door Mij gezonden is? nooit! Ik heb je deze dingen gezegd, Mijn kind, om je eraan te herinneren dat zoals de wereld Mij heeft vervolgd ze ook jou zullen vervolgen; zoals ze Mij hebben gewond, zullen ze ook jou verwonden; zoals ze hun Koning hebben beschimpt en bespot, zullen ze ook al Zijn huisgenoten beschimpen en bespotten; en zoals ze Mij, hun God, hebben gekruisigd, zullen ze ook jou naar Calvarië slepen om je te kruisigen;

Vassula, je wedloop is niet ten einde … offer Mij je leven zoals een goed soldaat, daar Ik je heb ingezet in deze Heilige Strijd, om tegen de dwaling te strijden en om een bedreiging te zijn voor Satan en heel zijn rijk; wees niet bang voor het lijden dat op je afkomt; wees dapper onder de beproevingen, wees geduldig zoals Ik geduldig ben; vandaag bedriegt Satan velen van jullie; de man van bedrog is onder jullie en verspreidt zijn dwalingen aan een onwetend en slaperig aantal, omdat ze de voorkeur hebben gegeven aan hun eigen genoegens boven Mij, hun God; sommigen houden de uiterlijke schijn van godsdienst op maar hebben de innerlijke kracht afgewezen: Mijn Heilige Geest;

dus ieder die Mijn dienaar is en van Mijn Huis komt kan er zeker van zijn te worden aange­vallen, maar, Mijn trouwe helpster, spoedig zal Ik je veilig thuisbrengen, in Mijn Hemels Koninkrijk; bid en offer, bid en offer; kijk zo nu en dan naar je armzaligheid, zodat je niet in bekoring valt; voel je nooit zelfvoldaan; kijk naar je ellende zodat je wakker en waakzaam blijft; veracht jezelf en verneder jezelf opdat Ik je altijd mag optillen tot Mij en je mag vervolmaken; Satan is machtig, maar niet voor lang meer;

hoop, Mijn Vassula, prijs en verheerlijk Mij; Ik ben het, Christus, die in je spreekt;  


[1] De Heilige Drie-eenheid.

[2] Jezus toonde mij met Zijn beide Handen Zijn Hart, dat in brand leek te staan, maar met een gouden vlam.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message