DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Eenheid Boodschap
Hun Verdeeldheid Heeft Mijn Hart Van Het Hunne Gescheiden

7 oktober 1991

Ik wil alles wat ik heb tot Uw Eer laten strekken.
Ik heb niet veel, in feite heb ik zo goed als niets
omdat ik ontoereikend ben, arm, zwak en zeer ellendig,
toch, wat ik zou hebben, neem het, mijn Heer. 

Mijn nabijheid[2] heeft in jou een vuur ontstoken en jou en anderen gered;

- Ik wil je vrije wil, geef jezelf aan Mij, en Ik zal rivieren uit je laten stromen; Ik heb uiterste armoede nodig om Mijn Werken zichtbaar te maken; Ik zal je ziel vervullen omdat je Mijn bruid bent;

Vassula, jullie steden zijn gevuld met doden en hun stank stijgt helemaal naar de hemel op; met miljoenen liggen ze te vergaan; bid, bid om vrede, liefde, geloof en eenheid; de Heilige wordt gekweld door wat moet komen, onbeschrijflijk bedroefd; Ik zal Mijn Hand moeten laten neervallen op deze slechte generatie;

dochter, voor Mijn belang, neem Mijn Kruis van Eenheid op en draag Het over de wereld; ga van land tot land en vertel aan hen die over eenheid praten, maar nooit ophouden het tegenovergestelde te denken en doorgaan het tegenovergestelde te leven dat hun verdeeldheid Mijn Hart van het hunne heeft gescheiden; roep het uit en uiteindelijk zal Mijn Stem door hun doofheid heen breken; Ik ben met je in deze troosteloosheid dus vrees niet;

Ik heb je Mijn Kruis toevertrouwd; dit Kruis zal je heiligen en redden; draag Het dus met liefde en nederigheid; roep Mijn Naam aan zonder ophouden; jouw Zending, Mijn kind, is te getuigen voor de Liefde en Mijn Heiligheid te laten zien in hun gebrek aan liefde en trouw, ga zonder vrees verder en wees mijn Echo; getuig met vreugde, met ijver, getuig met liefde voor de Liefde;

wanneer Mijn vijanden je doorboren, verheug je! offer al je wonden aan Mij op en Ik zal onmiddellijk je pijn verzachten; telkens wanneer jij je ogen opslaat op zoek naar Mij, zal Mijn Hart, rijk aan Barmhartigheid, je niet afwijzen; je bent Mijn kind dat Ik heb geadopteerd, opgewekt en gevoed, vrees de mensen dus niet, ze kunnen je niet vernietigen; spoedig zal Ik je bevrijden; ga intussen rond met Mijn Kruis van Eenheid en verheerlijk Mij, wees de 

verdedigster

van de Waarheid en van de Ene Kerk die Ikzelf gesticht heb;

ga naar iedere natie en stel je aan hen voor; vertel hun dat Ik Vrede wil en Één Kerk onder Mijn Heilige Naam; vertel hun dat hij die beweert rechtschapen te zijn, maar verdeeld blijft, zal eten van de vrucht die hij heeft gezaaid en zal sterven; vertel hun ook hoe Ik oneerlijke harten verafschuw; hun plechtigheden en dialogen vermoeien Mij; vertel hun hoe Ik Mij afkeer van hun hooghartigheid en hun onbuigzaamheid; hun inzicht lijkt weliswaar groot en indrukwekkend voor de mensen, maar niet voor Mij, Ik kan een stervende kerk niet gelukwensen die op weg is naar verrotting; zeg tegen hen die willen horen:

tenzij zij hun stemmen dempen,
zullen ze de Mijne nooit horen
;

als ze hun stemmen zouden dempen dan zullen ze de Mijne beginnen te horen en aldus Mijn Wil doen; Ik ben Eén, en toch maakte ieder van hen zijn eigen Christus; Ik ben het Hoofd van Mijn Lichaam, en toch, alles wat Ik zie is hun hoofden, niet het Mijne; zeg hun het hoofd te buigen en ze zullen het Mijne zien; zeg hun zichzelf te vernederen zodat Ik ze tot Mij zal kunnen verheffen;

- laten ze je geen vrees aanjagen, Mijn kind, wees geduldig zoals Ik geduldig ben; wees verstandig door aan Mijn zijde te blijven; je zult Mijn Juwelen[2] dragen zodat je Mij trouw blijft, zij zullen je blijvend aan Mij herinneren;

bid, Mijn bruid, bid tot je Bruide­gom en Ik zal je op het eind belonen; verheerlijk Mij en Ik zeg je: werk hard, offer en niets zal tevergeefs zijn;

zeg tegen iedereen dat Ik Mijn Koninkrijk zal vestigen temidden van

armoede

diegenen, die tijd hebben om Mijn Geest te horen, die Mij aanbidden en Mijn Wil doen; in dezen verheugt zich Mijn Ziel!

dochter, Ik bemin je ondanks je ellende; sta Mij toe Mijn Werken in jou voort te zetten; pas je aan Mij aan zoals Ik Mij aan jou aanpas en door jou zal Mijn Tegenwoordigheid worden gevoeld en in jou zal Ik deze generatie tot eenheid brengen;

wees vertrouwvol omdat Ik met je ben; Mijn Zegel is op je voorhoofd en met dit Zegel en met Mijn Genade, zal Mijn Koninkrijk op aarde worden gevestigd zoals Ik wil;

heb Mijn Vrede, onthoud: Ik ben met je, altijd; kom, ga Mijn Wonden binnen; 

 


[1] Zijn intimiteit.

[2] Zijn Kruis, de Nagelen en de Doornenkroon.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message