DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Satan Heeft De Hele Aarde Bedekt Met Zijn Rook

16 juli 1991 

Mijn Heer? 

Ik Ben;

kleintje raak niet ontmoedigd in dit ballingsoord; Ik ben aan je zijde om je te helpen deze last te dragen; kom en rust in Mijn Heilig Hart; maak het tot je Oase terwijl je deze woestijn doorkruist; Ik zal je niet in de steek laten noch je verwaarlozen; Ik ben je Hoop en je gezwoeg is niet vergeefs; dierbaarste ziel, Ik bied je Mijn Geduld aan, verzadigd van Mijn Liefde, o wat zal Ik niet voor je doen …

op het pad waarop je zou moeten wandelen had Ik een rozenbed gelegd; Ik zal niet geheim houden hoe Ik, je Verlosser, je bemin; Ik openbaar vandaag Mijn Jaloerse Liefde aan de gehele mensheid; Ik openbaar jullie allen Mijn Heilig Gelaat om jullie eraan te herinneren heilig te zijn en heilig te leven; jullie behoren Mij toe, geschapen uit de Bron van Mijn Sublieme Liefde, bedoeld om eeuwige fundamenten in Mij te hebben en een afbeelding van Mijn Goddelijke Natuur te zijn; de Dood was nooit voor jou bedoeld, maar je hebt de machten van beneden aanvaard, generatie;

- dochter, Ik, de Allerhoogste, had het verraad van Mijn Kerk voorzien en de martelingen die Mijn Lichaam zou ondergaan; vandaag, geeft de zon jullie geen daglicht en ook de maan schijnt niet op jullie; Satan heeft de hele aarde bedekt met zijn rook; jullie zijn van je geloof gevallen … jullie hebben van Mijn Eeuwigdurend Offer een spotternij gemaakt, een waardeloze imitatie, een rampzalige gruwel; jullie verbergen de Waarheid met een Leugen; jullie zijn schuldig aan godslastering … Mijn Heilige Tegenwoordigheid in Mijn Tabernakel stoort jullie, dus hebben jullie je eigen wet gemaakt en Mij geforceerd Mijn Troon[1] te verlaten; hebben jullie Mijn toestemming gevraagd voordat jullie dit deden? maar dit zijn de tekenen van de Tijden; jullie grote geloofsafval en de geest van Rebellie die de Antichrist is in jullie dagen en de gruwel van de troosteloosheid;

ach Vassula, breng alles in praktijk wat Ik je gegeven heb en deel, Mijn kind, Mijn agonie; alles wat Ik wil is liefde, trouw en barmhartigheid; 

(Jezus' lippen trilden terwijl Hij Zijn Tranen inhield.) 

Ik voel Mij verraden als toen Judas Mij verraadde; 

Kom, Heer, en rust in de harten die U beminnen. 

bloem, Ik vertel je, Ik openbaar Mijn Heilige Geest aan de mensheid op deze manier om jullie te redden en jullie aan Mijn Woord te herinneren; de Heilige Geest van Waarheid is Mijn Getuige; de Heilige Geest brengt niets nieuws maar geeft jullie de fundamentele waarheden die Ik, Ikzelf jullie gegeven heb;


[1] Jezus bedoelt hier het nieuwe systeem het Heilig Taber­na­kel opzij in de Kerk te plaatsen of zelfs in een zij­ruim­te onder het voorwendsel dat Jezus zo in een veiliger en rustiger plaats verblijft.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message