DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Vandaag Is Een Kind Geboren

25 decem­ber 1990 

(Kerstmis) 

Ik zal Uw Naam aan mijn broeders [1] verkon­digen
en U prijzen in de volle vergadering,[2]
of ze[3] het willen of niet. 

dochter, hoewel velen van jullie de weg naar Vrede en de weg naar Eenheid niet kennen, wanhoop niet; hoop op Mij, Ik zal jullie spoedig komen troosten; en jij, Mijn kind, je smeekbeden[4] zijn door iedereen in de Hemel gehoord; Ik zal komen om jullie te verenigen; Mijn Woord is gegeven en Mijn Wil zal uitgevoerd worden; roep intussen een natie bijeen die je nooit gekend hebt en geef hun de onderrichtingen die Ik jou gegeven heb, en als een ‘wijze’ je er zo nu en dan van beschuldigt dat je Mij Vader noemt, herinner hem er dan aan dat er vandaag een Kind geboren is en zijn Naam is Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst;[5]

bid voor degenen die zich Wetgeleerden noemen, dat hun geest een nederige en arme geest wordt; bid dat alle naties tot Mijn Licht komen en dat de wraak die hun harten aanvreet wordt afgescheurd zodat Ik hun harten in Mijn Vrede kan hullen; bid dat het oosten vrede sluit met het westen en het noorden met het zuiden; bid dat die overmatige trots en hoogmoed waardoor bepaalde herders van Mij zijn gegrepen, worden vervangen door nederigheid; bid dat ze mogen begrijpen wat Ik bedoeld heb met: "ieder die groot wil zijn onder jullie, moet jullie dienaar zijn; en wie onder jullie de eerste wil zijn, moet jullie slaaf zijn; ja, net zoals de Mensenzoon niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en Zijn Leven te geven als losprijs voor velen;"[6] 

volg Mij na, jullie Heer, en jullie zullen leven ...  

 

30 december 1990 

Heer en Redder? 

Ik ben; doe Mij een genoegen en werk voor Mij; bid tot Mij en denk aan Mij; kom;


[1] De Grieks-Orthodoxen.

[2] Ps. 22:23.

[3] De Grieks-Orthodoxen.

[4] Om eenheid.

[5] Jes. 9:5.

[6] Ma­tt. 20:26-28. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message