DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zend Mijn Moeder Als Een Lerares
Mijn Parabel Over Het Onkruid

8 juni 1990 

Heer, help mij de belofte die ik gedaan heb na te komen. 

vrede zij met je; Ik zal je helpen, dierbaarste ziel; ontvang Mijn Heilige Geest van Genade; denk aan Mijn Onderrichtingen; denk eraan dat Mijn Wegen niet jouw wegen zijn; bid om inzicht; 

Ik bid U, Heer
mij de gave van onderscheiding te geven
om Uw Woord te beschermen
en in staat te zijn
het juiste van het valse,
het kwade van het goede,
en de Waarheid van de Leugen te onderscheiden. 

Ik zal je voeden met onderscheidingsvermogen, Ik zal je niet hulpeloos laten, blijf in Mijn Liefde; luister naar Mij: schreeuw het uit tot de naties dat Mijn Terugkomst nabij is, laat allen die oren hebben horen en zij die ogen hebben, laat hen zien; Ik, de Heer, daal uit Oneindige Barmhartigheid neer om jullie te waarschuwen en jullie tot Mij terug te roepen;

luister, kort voor Mijn Terugkomst zal Ik de mensheid nog grotere Tekenen geven dan die Ik jullie vandaag geef; wees waakzaam, want hoe groter Mijn Tekenen worden des te meer zal Satan zijn woede op jullie laten neerkomen;

Ik heb profeten laten opstaan om het Einde der Tijden aan te kondigen en Ik zend Mijn Moeder als een Lerares om jullie overal op aarde te onderrichten; Ik zend Haar om in deze wildernis een pad voor te bereiden voor Mijn Terugkeer, een geëffende hoofdweg voor Mij, jullie God, dwars door jullie wildernis; blijf waakzaam want hoe meer Ik Mijn woordvoerders vermenigvuldig, des te meer zal Satan zijn valse profeten vermeerderen om jullie allen in verwarring te brengen; bid, Mijn beminden, om de één van de ander te kunnen onderscheiden; bid dat je niet misleid mag worden;

Ik heb jullie gewaarschuwd niet achter deze valse profeten aan te lopen; bedenk dat hij,  die goede zaden zaait tot Mijn Verheerlijking, later zal worden beloond; Ik wil jullie er ook aan herinneren dat tussen de goede zaden die gezaaid zijn en groeien om een goede oogst op te brengen, Mijn vijand nooit zijn tijd verspild heeft, ook hij zond zijn valse profeten om zijn zaad te zaaien tussen de goede zaden; laat ze begaan, tot de tijd van Mijn Oogst; zoals Ik in Mijn parabel over het onkruid1 heb gezegd, probeer niet het onkruid te wieden, om ook niet Mijn Oogst uit te trekken, laat beide opgroeien tot de oogst; en met de oogsttijd zal Ik tot de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bussels om te worden verbrand, en verzamel dan Mijn oogst in Mijn schuur;

blijf evenwel waakzaam­ dan zullen jullie altijd in staat zijn tot onderscheiding en het verschil onder­kennen; wees voorzichtig en vraag Mij jullie te leiden, moge iedereen luisteren naar Mijn raad; wees op je hoede­, Mijn vijand is als een gewond wild dier dat steeds wilder en gevaarlijker wordt; want het Uur van Mijn Terugkeer is spoedig bij jullie, en omdat Ik jullie grotere Tekenen zal geven dan die van vandaag, verspreidt Satan nu al in Mijn Heilige plaatsen, aan de vooravond van deze Grote Tekenen: verwar­ring onder jullie om tweedracht onder jullie te zaaien;

wees in vrede, jullie allen; vertrouw op Mij en steun op Mij; doe alles wat je kunt, en de rest zal Ik door Mijn Werken volbrengen; onthoud dat Ik alle sleutels tot alle deuren bezit en Ik zal elke deur openen op het uur dat Ik verkies;

de Liefde bemint jullie; Ik zegen jullie; zegen Mij en bemin Mij;   


1  Mt. 13: 24-30. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message