DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

God Wil Jullie Dagelijkse Zelfverloochening

25 oktober 1989 

(Onze Heilige Moeder, voor de gebedsgroep:) 

Mijn Vrede is met jullie, ecclesia zal herleven;

kom, wees de Heer welgevallig en biedt jezelf dagelijks aan Hem aan; sta Hem toe jullie in godvruchtige kinderen te veranderen, in kinderen van Licht; verander jullie leven door jezelf los te maken van de wereldse dingen, want, Mijn kleinen, jullie zijn slechts voorbijgaand in deze wereld; Ik herinner jullie er voortdurend aan dat jullie ziel eeuwig zal leven en Ik waarschuw jullie herhaaldelijk om jullie leven te veranderen;

wat wil God van jullie? en wat is het beste dat je kunt doen? God wil jullie dagelijkse zelfverloochening, een volledige zelfverloochening, om jullie om te vormen tot een volmaakt wezen; het beste is dus te gehoorzamen aan Gods Wil door Hem jullie wil te offeren; zoek Hem, zoek alles wat Hem is; Ik smeek jullie, luister niet naar de influisteringen van de duivel, verhef jullie ziel door een voortdurend gebed; Ik bemin jullie, kinderen, en mijn Ogen laten jullie geen moment los;

leer uit onze Boodschappen het goede te doen, laat Onze Boodschappen jullie arme ziel voeden en jullie terugleiden naar Kennis, laat ze jullie leiden naar de Heilige Schrift en naar de Waarheid en het Leven; Ik wil jullie redden uit de strikken van de duivel; Ik wil jullie ziel verheffen tot een hoger niveau van gebed;

vanavond, Mijn kinderen, zal Ik voor jullie allen ten gunste spreken bij de Vader op een zeer speciale wijze; jullie moeten weten dat jullie door Zijn Goedheid veel genade kunnen verkrijgen, jullie moeten weten hoe eindeloos rijk Hij is aan Genade; verlang naar de Heer, honger altijd naar de Heer; ontdoe je van al je zorgen door ze aan Hem te offeren, vertrouw Hem;

vergroot Zijn Koninkrijk met jullie liefde voor Hem en voor jullie broeders; vergeldt kwaad met liefde, laat liefde het belangrijkste zijn in jullie leven, laat liefde jullie wortel zijn; wees je bewust van jullie gedachten, veroordeel elkaar niet, want jullie wegen zijn NIET die van de Heer; probeer de Heer te behagen door nederig te zijn zonder enig oordeel over anderen, Gods Liefde wordt ook aan de minste van jullie geopenbaard;

ga heen in vrede, geliefden, ga jullie woningen binnen zonder Ons buiten te laten, neem Ons met je mee; leer Onze Heilige Aanwezigheid te voelen; leer  "wij" te zeggen in plaats van "ik", "ons" in plaats van "mij"; Ik zegen jullie allen; wees één, zoals de Heer het verlangt; wees niet verdeeld, want in de Hemel zijn jullie één;

wees in Vrede en leef in Vrede;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message