DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Waar Is De Kudde Van Jullie Grootspraak Nu?

9 augustus 1989

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst van 18 augustus 1989 in de Katholieke kapel van Sint Josef te Caux.) 

Heer? 

Ik ben; luister  naar Mij;

beminden, Ik ben Heilig en bereid jullie voor om de Weg van Heiligheid te gaan; Mijn kindertjes, denk eraan je niet vast te klampen aan aardse bezittingen, klamp je vast aan alles wat van boven komt en hemels en heilig is; Ik ben Heilig en aangezien jullie Mijn afstammelingen zijn, verlang Ik dat jullie leven in heiligheid; houd Mijn Naam Heilig, heilig Mijn Naam;

Mijn kinderen, kom naar Mij en vind Mij in Stilte; voel Mij … sta jezelf toe je helemaal voor Mij open te stellen en als je dat doet, dan zal Ik beginnen je te verheffen in grote vreugde; Ik zal diepgaande kennis over jullie uitstorten en jullie ziel tot Mij verheffen en haar mooi maken; Ik ben de Voortdurende Herinnering aan Mijn Heilig Woord, Ik ben Gezag en Wijsheid; Ik ben de Ene en Enige die al diegenen verheft die zich aan Mij overgeven; leef in Mijn Licht en vind jullie schuilplaats onder Mijn Vleugels;

eet van Mij, probeer niet voorbarig je Navelstreng te verbreken, sta Mij toe je volledig voor te bereiden en je ziel tot volwassenheid en volmaaktheid te voeden zodat jullie in staat zullen zijn te leven; wend je niet van Mij af, leef dag  en nacht met  Mij;

Ik roep steeds weer al diegenen die nog dwalen in deze wildernis op zoek naar Mij; kom! jullie die nog dwalen in deze wildernis en zeggen: "Ik heb mijn Verlosser gezocht maar heb Hem niet gevonden;" vind Mij, Mijn beminden, in zuiverheid van hart, door Mij zonder eigenbelang te beminnen; vind Mij in heiligheid, in de overgave die Ik van jullie verlang; vind Mij in het naleven van Mijn Gebo­den; vind Mij door kwaad te vervangen door liefde, vind Mij in eenvoud van hart; zondig niet meer; houd op kwaad te doen; leer het goede te doen, zoek naar gerechtigheid; help de verdrukten, laat deze wildernis en deze dorheid jubelen; laat je lauwheid tot vurige ijver ontvlammen; geef je onverschilligheid op en vervang haar door vurigheid;

doe al deze dingen opdat je kunt zeggen: "Ik heb mijn Verlosser gezocht en ik heb Hem gevonden; Hij was steeds bij mij maar in mijn duisternis kon ik Hem niet zien; O Ere zij God! Gezegend zij onze Heer! hoe kon ik zo blind zijn?"

dan zal Ik jullie eraan herinneren Mijn Geboden te onderhouden en te koesteren opdat jullie mogen leven; 

O kom naar Mij, jullie allen, herders die van de Waarheid zijn afgedwaald, hoe konden jullie zeggen dat jullie geen weg van wetteloosheid of ondergang onverkend hebben gelaten? hoe konden jullie je erop beroemen woestijnen te hebben doorkruist zonder sporen achter te laten? wat heeft die grootspraak en arrogantie Mijn kudde opgeleverd? ja, waar is de kudde van jullie grootspraak nu? kunnen jullie nu zeggen dat jullie leiding juist was? hebben jullie jezelf ooit in oprechtheid afgevraagd of jullie je gedroegen zoals Ik, De Herder, wilde dat jullie je zouden gedragen? luister dan naar Mij, en begrijp en neem deze woorden als een waarschuwing, jullie die je herdersstaf verwisseld hebben voor een scepter van Onwaarheid en die duizenden onder jullie leiding hebben; was Ik het niet die jullie de last van de schouders nam? was Ik het niet die voor jullie Verzoende? kon Ik nog blijven toezien hoe jullie het tranenbrood aten? alles wat Ik gedaan heb was om jullie te verlichten en jullie te hulp te komen, en met grote tederheid heb Ik jullie Mijn herders genoemd;

de tijd is nu kort, Ik geef jullie Wonderen en Tekenen en Ik vul de hemel met Voortekenen, Ik geef jullie waarschuwing na waarschuwing, Ik geef jullie Grote Tekenen van Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid, maar jullie zijn je er niet van bewust …

is jullie hart vandaag gereed om Mij te ontvangen? is jullie mond gereed om te spreken en Mijn Geest van Genade te erkennen die Ik deze dagen over jullie uitstort? zijn jullie ogen bereid te zien? zijn jullie oren bereid Mijn Uitroepen van Liefde te herken­nen? zijn jullie harten bereid zich te openen en Mijn Genaden van vandaag te erkennen? zijn jullie voeten bereid te lopen en te komen om jezelf op de Tijd van de Aanbidding ter aarde te werpen, net zoals de eerste herders die Mij kwamen aanbidden bij Mijn Geboorte en Mij verheerlijkten? zijn jullie bereid Mij deze keer met je hart te verheerlijken en aan Mijn kudde jullie liefde en trouw jegens Mij te tonen?

jullie maken er aanspraak op levend te zijn en niet dood, hoe komt het dan dat Ik van jullie geen geluid hoor? hoe komt het dat Ik geen zegeningen hoor? Ik ben Degene die allen die Ik liefheb terecht wijs en straf, kom en heb berouw, vervul Mijn Heilig Hart vandaag met vreugde en vestig je ogen op Mij, jullie Herder, opdat jullie niet langer doelloos dwalen in deze woestijn; Ik ben aanwezig om jullie voeten te leiden naar de Weg van Vrede, Liefde en Eenheid;

Ik smeek jullie dan de Sleutel tot Mijn Koninkrijk te nemen en Hem te gebruiken; de Sleutel tot Mijn Koninkrijk is LIEFDE, Liefde in al haar Glorie; Liefde en Nederigheid zullen de andere sleutel zijn tot EE­NHEID; neem die sleutels en gebruik Ze, gebruik Ze, Mijn beminden, en wees één, wees Eén Heilig Volk;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter;  

Ik wil dit aan Mijn Boodschap toevoegen:

ieder die er aanspraak op maakt in het licht te zijn maar zijn broeder haat is nog in duisternis; vergeef, vergeef, zoals Ik, de Heer, vergeef; wees heilig net  zoals Ik Heilig ben, mediteer over Mijn Boodschap, mediteer, neem Mijn Boodschap in je op; Liefde bemint jullie allen;

(Onze Heilige Moeder geeft ons nu Haar Boodschap:)

Ik zegen ieder van jullie;

Ik wil dat jullie de Heer voortdurend prijzen en Hem danken voor Zijn Boodschap; het is nog steeds een levende kracht onder jullie die in Haar geloven en Haar volgen; wees dan vol vertrouwen als jullie de Troon van Genade naderen, want jullie hebben Zijn Barmhartigheid en Zijn Liefde, want Hij is altijd vol Medelijden; volg Zijn voorschriften en leef volgens Zijn Boodschappen, lees Ze niet alleen om Ze dan opzij te leggen en op de Volgende te wachten; breng Ze in praktijk, want dit zal Zijn Heilig Hart verheugen;

luister naar Zijn Stem, Mijn kinderen, bied Hem jullie problemen aan en jullie lijden en Hij zal jullie zegenen; houd Zijn Naam Heilig;

de Liefde is onder jullie; kom, ik zegen ieder van jullie;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message