DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Laat Mijn Woord Jullie Lamp Zijn
Neem Jullie Toevlucht In Onze Harten

5 april 1989 

Mijn Jezus? 

Ik Ben; ah hoe verrukt ben Ik op deze momenten als je bij Mij komt en Mij je wil aanbiedt! blijf bij Mij en Ik zal voor Mijn kinderen schrijven; 

(Jezus zal  de boodschap schrijven voor de bijeenkomst van 21 april, 1989.)[1] 

vrede zij met jullie, Ik ben de Heer; Ik ben het Woord en Ik ben onder jullie; voel Mijn Aanwezigheid, Mijn kindertjes; Mijn Heilig Hart is blij jullie allen verzameld te zien, allen als één;[2] Ik wil jullie vooruit laten gaan  op de Weg van de Heiligheid; zij die nog niet Mijn Pad zijn opgegaan, zal Ik niet achterlaten, Ik zal teruggaan en naar hen zoeken; Ik zal ieder van jullie opnemen en jullie Mijn pad van Gerechtigheid en Heiligheid laten zien; Ik zal jullie optillen en dragen; als een tedere vader zal Ik jullie oprichten en jullie Mijn Geboden leren; Ik zal jullie verrijken met Mijn Geest van Liefde;

Ik, die Meester in Liefde ben, zal jullie leren Mij ten volle te beminnen en elkaar te beminnen, zoals Ik jullie bemin, dit zal jullie eerste stap naar Mij toe zijn; Ik beschouw jullie allen als Mijn kindertjes die nauwelijks weten hoe ze op eigen benen kunnen lopen; Ik zal jullie Mijn beide Handen reiken en jullie zullen jullie handjes in de Mijne plaatsen, en samen, samen zullen jullie en Ik een paar stappen voorwaarts maken ... weten jullie hoe verrukt Ik nu al[3] ben? Ik zal jullie vooruit laten gaan, en jullie ziel verfraaien door haar tot volmaaktheid te leiden, als jullie bereid zijn jezelf helemaal voor Mij open te stellen;

sta Mij toe jullie Mijn wetten te leren en Ik zal jullie uitleggen hoe je Mijn Geboden moet onderhouden; Ik zal de Poorten van de Deugden openen voor iedereen die wil leren; ja, Ik zal, Ik Zelf, met Mijn Eigen Hand, Mijn Vruchten in jullie mond leggen; houd jullie aan Mij vast en Ik zal jullie redden in deze moeilijke tijden waarin de Furie is losgelaten; deze tijden waarin velen in verwarring raken, en hun linkerhand niet van hun rechterhand weten te onderscheiden;

vandaag meer dan ooit dolen de Boze en de demonen rond in elke hoek van deze aarde en proberen jullie allen te misleiden, terwijl ze valstrikken zetten om jullie te laten vallen; dit is de reden waarom Ik jullie vraag zonder ophouden te bidden; laat Mijn tegenstander jullie niet slapend aantreffen; wees in deze dagen op je hoede; laat hem evenmin een leeg plekje in jullie vinden, vul jezelf met Mijn Woord, met Mijn Liefde, met Mijn Vrede, met Mijn Deugden; kom dikwijls en ontvang Mij in de kleine witte Hostie, in zuiverheid, zodat jullie niet in bekoring vallen;

bid zonder ophouden; Ik ken jullie noden nog beter dan jullie zelf en zelfs voordat jullie Mij erom vragen, ken Ik jullie hart; kijk Mij aan bij elke mogelijke gelegenheid en bid, bid als eerherstel en vul het gebrek aan gebeden van deze aarde aan; laat jullie gebeden jullie wapenrusting zijn, die jullie beschermt tegen alle kwaad dat om jullie heen zwerft, ontwapen de duivel door liefde, laat liefde jullie wapen zijn, laat vrede op jullie voorhoofd geschreven staan, zodat iedereen het kan zien; jullie zouden elk deel van jullie lichaam tot een wapen moeten maken dat aan Mijn zijde strijdt en dan zou de zonde niet langer jullie leven beheersen;[4] laat Mijn Woord jullie lamp zijn; verspreid Mijn Boodschap van Liefde en Vrede in elke hoek van de aarde, om harten te bereiken en ze te bekeren; laten zij die Mij nog niet kennen, komen zien wat een Vuuroven van Liefde Mijn Heilig Hart is; kom en voel Mijn Heilig Hart in vlammen van Liefde, en als jullie dat doen, zelfs als jullie hart versteend is en dor door gebrek aan liefde, dan zal Ik met Mijn Vlam van Liefde jullie hart verleiden tot een levende toorts;

beminden, en gezegenden van Mijn Ziel, hoezeer doet het Mijn Hart pijn als Ik zie hoe sommigen van jullie zich nog steeds tegen Mij verzetten ... kijk, stond Ik ooit als ontrouw bekend? Ik ben de Algetrouwe, die jullie nooit verloochent of verlaat in tijden van nood; Ik heb jullie nog nooit verloochend, Ik zal jullie achtervolgen zoals een jongeman zijn meisje achtervolgt, want Ik ben jullie Getrouwe God die van boven met grote liefde op jullie neerziet; kom bij Mij en bied Mij met liefde jullie lijden aan; Ik en jullie, jullie en Ik zullen dat lijden delen;

Mijn dochters en zonen, zullen jullie en Ik samen het “Onze Vader” bidden? keer in jezelf voordat je dit doet, en bid langzaam vanuit je hart, laat dit gebed de Vader bereiken, mediteer over wat jullie zeggen; bid, Ik luister ... en Mijn Koninkrijk zal komen en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel;

Ik zal de huidige duisternis vervangen door licht; Ik zal boosheid vervangen door liefde, en deze lusteloosheid door een levendige helderheid om jullie stappen te geleiden; Ik zal jullie niet in de steek laten; Ik zal jullie wonden genezen en jullie smetten reinigen met Mijn Tederheid; kom dus bij Mij en bemin Mij; laat jullie liefde Mijn vlam­mende Gerechtigheid kalmeren, laat jullie gebeden uit jullie hart Mijn Wonden verzachten, laat jullie gebeden als wierook opstijgen naar de Hemel en Mij verheerlijken en prij­zen; geef eerherstel voor de fouten van anderen, die 's nachts komen om Mijn Wijngaard te vernielen zodat hij geen Druiven geeft; doe het goede en houd op kwaad te doen; wat jullie ook doen, doe het voor Mijn Glorie;

kom, beminde zielen, en deel Mijn Kruis met Mij; Mijn Kruis schreeuwt om Liefde, Vrede en Eenheid; we zullen Het samen dragen, jullie en Ik, Ik en jullie, verenigd in Liefde; Ik, jullie Heer Jezus Christus, geef jullie allen Mijn zegen; wees Eén; 

(Later:) 

bloem, Ik geef je Mijn Vrede, Mijn Geest rust op je; vernieuw Mijn Kerk zoals in het begin, in de oude tijden, met Liefde onder elkaar, tot Mijn Terugkeer; wek de doden op met liefde en vrede, laat dit land van geesten een nieuw leven voortbrengen; ach, beminde! hoezeer verlang Ik naar deze Glorierijke Dag van Mij! 

(Later: onze Heilige Moeder geeft haar boodschap voor de bijeenkomst) 

prijs de Heer, Mijn kind, omdat Hij je Wijsheid geeft; 

Geprezen zij de Heer voor Zijn Barmhartigheid, voor Zijn Liefde en voor het delen van Zijn Werk met mij! 

hier is Mijn Boodschap voor Mijn kleine zielen:

“vrede zij met jullie kinderen; beminden, nader God in eenvoud; wees als kinderen, want de Heer wordt gevonden door hen die Hem niet op de proef stellen; Hij toont Zich aan de nederigen en aan hen die Hem niet wantrouwen; kijk, Mijn kinderen, het op de proef stellen van Almacht verwart de dwazen; nee, Wijsheid zal nooit haar weg vinden in een geslepen ziel;  

“dus open jullie hart voor de Heer en ontvang Hem in eenvoud van hart; veroorloof jezelf op Hem te steunen, want daardoor zullen jullie steunen op Wijsheid; vermeerder jullie geloof in de Heer door te bidden; geloof hebben is ook een door de Heer geschonken genade;

“Mijn beminden, kom in Mijn Onbevlekt Hart en ik zal jullie rust schenken; jullie allen die lijden, jullie allen die pijn hebben, kom bij Mij en Ik, die jullie Moeder ben, zal jullie troosten, zoals iedere moeder haar kind troost dat verdriet heeft; Ik zal, bovendien, zelfs nog meer doen; Ik zal jullie Voorspreek­ster zijn bij de Vader en Ik zal jullie nooit in de steek laten; kom en neem jullie toevlucht in Onze Harten; laat deze doornenkroon, die nu Onze Harten verstikt, zijn doornen verliezen en jonge loten voortbrengen die tot bloemen zullen uitgroeien; geloof in God, vertrouw Hem;

“Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;”

hier is Sint Michaël; 

kinderen van God, luister niet naar Satan en praat ook niet met hem; liegen is praten met de duivel; woede in jezelf ophopen betekent de duivel een vaste voet geven; laat jullie tong er niet de oorzaak van worden dat jullie vallen;

bid tot Mij en ik zal jullie voorspreker zijn; heb vertrouwen in God en in Zijn Eindeloze Barmhartigheid;

Ik zegen jullie allen;


[1] Jezus vroeg mij uit de Heilige Schrift de Brief aan de Efesiërs 4:17-32 en 5:1-20 te lezen.

[2] Hier bedoelt Jezus alle Christenen, Rooms-Katholieken, Protestanten en Orthodoxen.

[3] Jezus leek zo gelukkig.

[4] Rom. 6:14.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message