DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Hun Laten Zien Wat Waar Leven In God Betekent

19 oktober 1988 

Ere zij God;[1] 

Geprezen zij Onze Heer;[2] 

Ik geef je Mijn Vrede, kom;[3] 

Ik, de Heer, zeg hun[4] dit: Ik zegen ieder van hen; Ik zegen allen die Mijn Goddelijke Boodschap helpen, in het bijzonder hen die hun vrije tijd voor Mij opofferen;

Mijn oproepen zullen niet vergeefs zijn; bemin elkaar zoals Ik jullie bemin, verspreid Mijn Boodschap zelfs onder hen die jullie belachelijk zullen maken, bid om ver­lichting, behandel elkaar als gelijken; beminden, Ik ben altijd Aanwezig; Ik, Jezus, bemin jullie allen met een eeuwigdurende liefde; kom bij Mij;

Vassula, toon hun Mijn Heilig Hart; Ik, de Heer, zal hen leren met Mij te wandelen; Ik zal hun laten zien wat Waar Leven in God betekent, Ik zal hen laten begrijpen dat zij allen Mijn Zaad zijn en dat zij Mij toebehoren;

Ik zal hun laten zien hoe Satan hen allen misleid heeft en hoe verraderlijk hij is; Ik zal hun telkens weer vertellen dat Satan bestaat, hij is het Kwaad, hij is degene die jullie vanaf Het Begin bedrogen heeft en hij zal uiteindelijk overwonnen worden en verpletterd; bid Mijn beminden, Ik zal luisteren; bid en spreek tot Mij; Ik ben Aanwezig, Ik ben jullie Heilige Metgezel, Ik ben bij jullie, altijd; geloof in dit Mysterie van Mijn Aanwezigheid;

Mijn Liefde voor jullie is eeuwigdurend; jullie zullen haar diepte en volheid pas begrijpen als jullie in de Hemel zijn, voel Mijn Aanwezigheid ... voel Mijn Aanwezigheid ... Ik zegen jullie allen;


[1] Antwoord op het gebed tot Sint Michaël.

[2] Antwoord op het gebed tot de Heilige Maria.

[3] Antwoord op het gebed tot het Heilig Hart.

[4] De kleine groep die wij vormden voor een ontmoeting.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message