DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Herinner Mijn Leraren Mijn Wijze van Onderrichten

29 augustus 1988 

Jezus? 

Ik Ben, vrede zij met je;

besef hoezeer Ik je begunstigd heb door je tot Mij op te heffen; Mijn Vassula, Ik wil Mijn leraren herinneren aan Mijn Overvloedige Liefde; Ik wil hen eraan herinneren dat Ik zachtmoedig en beminnelijk ben, vol tederheid; Ik onderricht met liefde, Ik heb jou onderricht met liefde; Ik heb je opgevoed met liefde, meegaandheid en geduld; Ik heb je dikwijls gevraagd of je bereid was Mijn Werken voort te zetten; Ik, de Heer, heb je vrijheid gerespecteerd, Ik heb je nooit gedwongen, Ik was nooit bars tegen je; Ik voedde je met liefde en zoveel tederheid; Ik heb Mijn leerlingen geleerd om Mijn Wijze van onderrichten na te volgen en deze methode van onderrichten te ontwikkelen; Ik heb hun geleerd Mijn lammeren met zachtheid en liefde tot Mij te leiden;

hoe is het mogelijk dat vandaag Mijn wijze van onderricht vergeten is? hoe is het mogelijk dat Mijn Huis een plaats van dorheid en onbuigzaamheid is geworden, met verlies van alles wat goddelijk was? Mijn Huis is vandaag onvruchtbaar en nalatig  door menselijke voorschriften en menselijk denken, het ligt in de vernieling! Mijn Huis wordt geregeerd volgens regels waardoor ‘vrijheid’ niets meer betekent;

Mijn Vassula, Mijn duif, je bent vrij omdat je met Mij bent; Ik ben je Meester; Ik leid je, maar in vrijheid, Ik heb je nooit gedwongen voor Mij te werken, Ik ben je nooit Mijn werken komen opleggen; Mijn manier is totaal verschillend van al diegenen die de verantwoordelijkheid hebben voor anderen; Ik die de Heer ben en over je regeer, benaderde je altijd met deze woorden: “sta Mij toe …”;

Mijn Huis moet veranderen, Mijn Huis moet zich Mijn Wegen herinneren; Ik ben Liefde;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message