DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Laat Mijn Schepping Weten Van Mijn Grote Liefde

10 november 1987 

Mijn God,
moge U mij gebruiken om mij
alles in te prenten wat Uw Hart verlangt.
Moge Uw Wil geschieden 
en Uw Naam worden Verheerlijkt.

de tijd is gekomen om Mijn zaad onder de mensheid te strooien; geef Mijn Boodschap door, Ik zal je helpen bij al je ondernemingen; laat Mijn Woorden bekend worden, laat Mijn schepping weten van Mijn Grote Liefde en Mijn eindeloze Barmhartigheid; Mijn rijk zal een rijk van Vrede, Liefde en Eenheid zijn; Ik heb Vassula gekozen als een onbekwaam en armzalig wezen, nutteloos en zonder redenaarstalent; schrijf ook dit op;[1] ja, zonder enige basiskennis van Mijn Kerk, een onbeschreven blad, waarop Ik, de Heer, vrij was om het alleen maar te bedekken met Mijn Werken, zodat het duidelijk is dat alles wat geschreven is uit Mijn Mond komt; alles zal door Mij worden gedaan, door haar; Ik zal spreken door haar, handelen door haar; Ik heb haar gevormd door al Mijn Werken over haar uit te gieten, om het haar mogelijk te maken Mijn draagster van deze Boodschap te zijn die bekend zal worden;

willen jullie Mijn Boodschap doorgeven? willen jullie dit voor Mij doen? onthoud dat Ik het ben, Jezus, Beminde Zoon van God, Verlosser van de hele mensheid, het Woord, die jullie zegent; Ik zegen jullie ondernemingen; of jullie vreugde of verdriet zullen ontmoeten, heb vertrouwen; Ik zal jullie aanmoedigen; Ik ben  altijd voor jullie en leid jullie; Mijn Kerk te verenigen zal Mij Verheerlijken! Ik zal jullie leiden tot in de diepste diepten van Mijn Bloedend Lichaam; Ik zal jullie Mijn Doornen aanwijzen, jullie zullen ze herkennen;

heb geen andere interessen dan Mijn heerlijkheid, twijfel nooit aan Mijn Werken, de Liefde schijnt op jullie, Mijn welbeminden; doe je best en behaag Mij; kom, Ik ben aan jullie zijde;

heb Mijn Vrede;[2] laten we bidden tot de Vader, 

"Rechtvaardige,  Beminde Vader,
gezegend zij Uw Naam,
verzamel al Uw getrouwen;
laat de hemelen
Uw Gerechtigheid verkondigen,
laat iedere mond voortdurend
Uw Heilige Naam prijzen,
kwaadaardigheid van de bedriegers moet worden verbannen,
help hen wier geest gebroken is,
wek hen tot leven
zoals Uw Woord beloofd heeft,
de plechtige gelofte die ik gedaan heb
zal ik houden en volbrengen,
ik bid voor Uw Kerken,
mogen ze allen één zijn, Vader,
mogen ze één zijn in U;
amen;" 

(Jezus hielp mij bidden, dit zijn Zijn woorden.)


[1] Ik hoorde Hem de volgende zin zeggen; ik keek naar Hem en was beschaamd en aarzelde.

[2] Terwijl Hij zich naar mij toekeerde zei Hij het volgende:

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message