DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Dit Is Mijn Gerechtigheid Die Wordt Uitgevoerd

17 mei 2021

dochter, Ik geef je Mijn Vrede![1] 

U weet het, lieve Jahweh, ik zoek U de hele dag; Ik geniet ervan om met mijn vrienden over U te praten, maar ook in de bijeenkomsten en hun te vertellen hoe U bent, zo vaderlijk, zo zachtmoedig en met onvoorwaardelijke Liefde, een Liefde beter dan het leven zelf; ik herinner hen eraan, dat er in onze ziel geen rust is totdat we U in ons hart aanvaarden; 

leid elk schepsel naar de Waarheid, onderricht hen vriendelijk zoals U met mij deed  en bescherm hen tegen bekoring! 

Mijn dochter, Ik geef Mijn Oor aan de armen van geest en aan de nederigen; Ik geniet van die harten! citadel! citadel van Mij! laat je niet ontmoedigen door de situatie van vandaag, alle naties zijn nu aan Mijn Genade overgeleverd; Mijn Toorn trekt over hen heen; verhef je geest en sta Mij toe Mijn Toorn over deze perverse generatie uit te ademen en laat Mijn Hand zwaar op hen drukken, want zij hebben Mij onrecht aangedaan en op hun hoofd zonde op zonde  gestapeld; 

dit is Mijn Gerechtigheid die wordt uitgevoerd! 

zowel Barmhartigheid als Toorn behoren Mij toe, want Ik ben Machtig in het vergeven en in het uitstorten van Toorn; Mijn Barmhartigheid is groot, maar mijn Gestrengheid is even groot... 

kijk, over een dag of twee[2] zal Ik je voorbijgaan, generatie, en Mijn Stem zal worden uitgedragen tot in het hele universum, donderslagen zullen te horen zijn, terwijl vele sterren zullen vallen en jullie met zwarte wolken zullen omringen; vonken van bliksemschichten zullen door iedereen worden gezien en gehoord, zelfs tot in de meest afgelegen plaatsen; genoeg is genoeg! Ik weerhield Mijn Toorn tot nu toe en Ik wachtte, Ik observeerde, maar nee, geen enkel geluid van berouw was te horen, niets! 

deze aarde werd voorbereid en gegeven als Mijn geschenk aan jullie, zodat jullie gelukkig zouden zijn en in harmonie zouden samenleven, maar kijk, schande, schande, schande! het kwaad heeft jullie met zijn kleed bedekt; Ik ben niet tevreden over je, generatie; zowel de goeden als de slechten zullen lijden; deze generatie geeft haar verwrongen manieren nooit op! ben je niet het uitbroedsel van de zonde? losbandigheid en zinloze moorden op baby’s en dit alles gaat maar door en jullie vragen om Mijn Toorn te sussen? Ik zal het bloed van de vermoorde baby’s wreken, Ik zal hun bloed wreken; zie je hoe eerdere voorspellingen uitkwamen? 

en Ik voorzeg je dat Mijn Zoon Jezus Christus nu elk moment gereed is om deze aarde te bezoeken; Hij zal Zichzelf tonen en deze generatie Zijn Gerechtigheid brengen; Hij zal al diegenen met de grond gelijk maken die oorlog tegen Mij hebben aangewakkerd; en opnieuw zal op deze aarde ware Gerechtigheid worden gevestigd; de tijd van jullie verlossing is nabij... 

De geschiedenis wordt herhaald: toen de bewoners van deze aarde enkel meineed beoefenden, slachting, diefstal, overspel en goddeloosheid, kwam U tussenbeide, voor hun eigen bestwil... 

Ik ben een God van Barmhartigheid en sta er ook om bekend misdaden te vergeven; 

Ontferm u dan over deze generatie, want we weten hoe graag U Uw Barmhartigheid toont; we weten dat U niet wil dat wij U zien als met een opgeheven bliksemschicht in Uw Hand, klaar om ons te treffen... 

laat Mij je onderbreken; als je eens wist, als je eens wist hoe Mijn Hart bloedt; als je maar het verdriet in Mijn Gezicht kon zien, en hoe Ik treur om deze generatie, en wat een medelijden Ik heb met al die ellendigen! 

In het boek Esther, hoofdstuk 5, vers 11, staat geschreven dat de koning een hart zó koud en meedogenloos had dat Esther erg bang voor hem was, vooral toen ze hem moest ontmoeten om een ​​gunst te vragen; er staat geschreven: ‘maar God veranderde het hart van de Koning’... dus U ziet, U bent in staat om harten te veranderen en dus kunt U de harten veranderen van degenen die U beledigen! 

Ik zei tegen de mens: Wijsheid, het is de Heer vrezen; begrip? – het vermijden van alle kwaad! Ik zal de ellendigen verlossen juist door hun ellende; Ik heb leed gebruikt om de ogen van de koning te openen... 

Ik heb U lief, Jahweh, en ik weet dat er iets goeds op ons pad zal komen! 

Ik geniet altijd van de klank van je hart! voer je plichten uit en laat deze zaken aan Mij over; wat Ik van jou nodig heb, is dat je bidt; herinner Mijn volk eraan dat gebeden het wapen zijn om het kwaad te overwinnen! 

Mijn zegeningen geef Ik je, kind! 


[1] De Vader sprak

[2] Gods tijd - Gods tijd is niet zoals onze tijd

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message