DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Iedereen Die De Vicaris Van Mijn Kerk Veroordeelt
Kan Niet Mijn Discipel Zijn

16 august 2019

dochter van Mijn keuze, Ik geef je Mijn Vrede; wees niet verontrust door deze kleine zielen;[1] bid voor hen; Ik herinner je eraan dat iedereen die zich ertoe verbindt Mij te volgen en probeert te leven in devotie tot Mij, zeker zal worden aangevallen! als deze kleine zielen niet willen luisteren, zullen ze het nooit leren; wees geduldig in gebed, standvastig en bereid om te blijven leren van Wijsheid; pas op voor roddel; pas op voor degenen die de Paus veroordelen en beoordelen, het zijn kletskousen die zichzelf en elkaar feliciteren terwijl ze zich tegen de Paus uitspreken; gevangen in hun eigen reflecties, worden ze meegesleept, misdragen zich; Mijn Kerk zal de waarheid altijd hooghouden en zal ze altijd veilig houden... dus iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn; nederigheid ontbreekt bij hen!

jouw taak, Mijn Vassula, is om Mijn mensen te troosten en hen te vertellen over het wonderlijke Werk[2] dat Ik heb voorbereid voor deze afvallige generatie... Mijn Boodschap spreekt tot hun hart, het is een licht op hun pad, het is Wijsheid die hun hart binnengaat en de Kennis van God wordt een vreugde in hun leven! Mijn Nieuw Lied[3], geschreven en gezongen door je Maker en Koning, verleent overwinning aan Mijn schepping; zij die zich verheugen in het proeven van Mijn Nieuwe Lied zullen Mij toejuichen met lof-uitingen op hun lippen, Mijn Naam prijzend; en zij zullen leren dat Mijn Barmhartige Werken Soevereiniteit bevatten, Eeuwige Soevereiniteit die van eeuw tot eeuw voortduurt; mogen je zonen, generatie, zijn als hemelse zaden die groeien in een vruchtbare grond en dat je dochters als kariatiden zijn aan de vier hoeken van Mijn Kerk, opgesteld om ze rechtop te houden met majesteit en waardigheid;

wees nu stil en luister naar Mij: het geschenk dat aan jou is gegeven, wordt door de Geest gegeven om alle beproevingen en ontberingen te dragen omwille van Mij, om heiligheid op te roepen en één van de pijlers te zijn, één van de kariatiden[4] die Mijn Kerk steunen, om Mijn drager te zijn om met macht tot vele naties te getuigen; Mijn nabijheid tot jou houdt je levendig en moedig om al diegenen te weerstaan die zich tegen je verzetten en je vervolgen omdat je juist niet wankelt onder hun bedreigingen noch je eraan onderwerpt; omdat Ik voor je uit ga, Ik ben je Schild, en bescherm je tegen hun giftige pijlen;

in het verleden had Ik niet voor je verborgen gehouden dat door Mij te volgen, mannen zullen opstaan ​​die jagers zullen worden die op hun wild uit zijn; je zult hun doel worden, hun wild; Ik had gezegd dat je in deze onrustige wereld zult worden blootgesteld als een baken op een heuvel, maar jij, jij als duif zal ongedeerd op Mijn Vleugels boven hen zweven … en je zult met pijn naar de wereld kijken, met verdriet en bitterheid hun zo slechte acties zien; Ik had een berouwvol hart nodig, een gewillige ziel om Mijn offer en Mijn doel te zijn; Ik had toen gezegd dat Ik je hieraan zou blootstellen, net als jagers die hun wapens zouden trekken en je zouden achtervolgen, een hoge prijs op je zouden zetten voor wie dan ook de eerste zou zijn die je zou vernietigen samen met Mijn Boodschap! tevergeefs! Ik zeg je tevergeefs![5] tevergeefs zijn hun bedreigingen samen met al hun wapens, ze zijn allemaal tevergeefs! het daglicht in hun ogen vervaagt al en de schaduw van de Dood is aan hun deur, hen insluitend; er blijft niets in hen over, de één na de ander zal overgaan naar de Vallei van de Dood en zij zullen aan het einde komen dat zij verdienen…

dus vergeet niet dat het dragen van het Zegel van Mijn Heilige Naam overal op jou, het dragen van Mijn Geest is die op je rust; dus ook al word je belasterd door kleine zielen, ga door met het goede te doen, voor het leven van een waar leven in Mij, uiteindelijk zullen je beschuldigers ongelijk krijgen... wees geduldig, twijfel nooit aan Mijn Liefde... ic


[1] argumentatieve stemmen over de boodschappen, maar de Heer redt me van elk van hen ...

[2] de WLIG-boodschappen

[3] de WLIG-boodschappen

[4] kariatide symboliek: meisjes uit Karyæ Griekenland, werden beschouwd als bijzonder mooi, lang, sterk en in staat om sterke kinderen te baren.

[5] Jezus schreeuwde bijna hier

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message