DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Smeekbede Is Om Iedereen Tot Bekering Te Brengen Zodat Ze Worden Gered!

26 juli 2017 

De Heer is mijn kracht,
mijn vreugde, mijn adem, mijn glimlach,
mijn overwinnaar, mijn redding! 

Dit is Wie U bent
en ik verheerlijk U.
U die de Koning bent
van het universum! 

Mijn Vassula! verlaat de menigten en kom naar Mij! onderneem niets als je ver van Mij bent; Mijn Aanwezigheid spreekt tot je, kleine bloem; het goede zaad dat Ik in jou heb gezaaid zal Mij en Mijn Vader verheerlijken, die zich verheugt in jouw armoede en onzekerheid; Wij hebben jou benoemd om Ons Woord over te brengen als een Herinnering maar ook als een laatste Waarschuwing; en waarom? vanwege de grootheid van de Liefde die Wij voor jullie allen hebben! 

laat deze generatie weten dat dit Ons Werk is, zie je, Vassula! Ik, God, zal niemand verlaten; zelfs wanneer het grootste deel van de wereld blind is geworden en tegen Mij is, zeg Ik je, dat dit slechts voor een korte tijd zal zijn, het zal niet altijd duren, nee; Mijn smeekbede is om iedereen tot bekering te brengen zodat ze worden gered! 

Ik zal de goddeloosheid verbannen met slechts een enkele blik naar hen; hoe zijn helden in het verleden gevallen? helden die sterker waren dan leeuwen? duizenden zullen vallen en onder Mijn Bewind staan en er zal niemand overblijven om Mijn Voorschriften, noch Mijn  Woord te betwisten; Mijn Woord heeft macht en de gloed van een toorts; Het is in staat om zowel regen als vuur te laten neerkomen; de macht van Mijn Woord kan bergen verzetten en koninkrijken neerhalen; Het kan woestijnen veranderen in weelderige tuinen; Het kan wonderen verrichten; Het kan steden vernietigen die zijn weggevallen en die in eeuwige zonde leven; Mijn Woord verricht wonderen, herstelt harten en doet lichamen opstaan uit de dood; smelt bergen als was en brengt licht waar duisternis overheerste; Mijn Woord is actief en levend en ja, Het snijdt als een tweesnijdend zwaard en nog fijner, en zoals de Schrift tot jullie zegt:[1] “Want Mijn woord is levend en krachtig, Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg; Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens; Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen..” 

dit is alles voor vandaag, Vassula; wijd jezelf toe aan Mijn Zaken, geef Mij, je Geliefde, een onverdeelde aandacht! blijf in Mijn Liefde; alles wat Ik uiteindelijk van je vraag is dat je Mij deze Liefde die Ik voor je heb teruggeeft en Mij toestaat in jou te rusten zoals Ik jou toesta in Mij te rusten… handel in Mijn Naam zonder vrees! De Liefde bemint je; ic


[1] Hebr. 4:12-13

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message