DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Liefde Werd Geopenbaard Vanaf Het Eerste Begin

9 september 2014 

Ik ben hier… nu, met jou; ah, Vassula, genezen door Mij, Ik zal je volledig troosten; zoek Mij, dag na dag en dan zul je Mijn Wil kennen; Ik zal je altijd leiden… door Mij te volgen, zal je licht schijnen als de dageraad; wie op Mij vertrouwt zal eeuwig leven erven; wen je voetstappen er daarom aan om met Mij te wandelen; leg je ziel in Mijn Handen en zeg tegen je ziel: “de Heer, God, is mijn heil;” 

vandaag, goddeloze generatie, heb Ik de Hemelen gebogen en ben neergedaald om jullie te bereiken en tot jullie te spreken, jullie geloof te doen herleven; de nederigen hoorden Mij en verheugden zich en Mijn onuitsprekelijke Liefde rustte in hen; maar het orakel van de boosaardige mens is de zonde in het diepste van zijn hart; vrede is niet wat zij willen, zij vullen de monden van de naties met leugens; voor Mijn eigen Ogen spreken zij godslasterlijke taal en met bedrog leiden zij hun mensen; zou Ik dus stil moeten blijven? 

Mijn Liefde werd geopenbaard vanaf het eerste begin; maar de wereld en alles wat zij begeert zal op zekere dag eindigen;[1] alles zal spoedig tot een eind komen; ben je gereed om Mij te ontvangen? ieder van jullie zal Mijn Vragen moeten beantwoorden; aan Mij, de Rechter, zullen jullie moeten antwoorden; 

zoals Ik zojuist zei, Vassula, werd Mijn Liefde geopenbaard vanaf het Begin maar dat was niet omdat Ik rechtvaardigheid of goedheid verwachtte die de mens zou verrichten, nee, helemaal niet; geen enkele andere reden dan Mijn Eigen Barmhartigheid, Liefde, Compassie, was de reden dat Ik jullie redde, door jullie te vernieuwen met de Heilige Geest van Genade en erfgenaam te worden van Mijn Koninkrijk! 

Mijn oproep verspreidt zich tot op de dag van vandaag zoals Ik je toen had voorzegt, ondanks de kakofonieën van de lasteraars, ondanks de kadaverachtige Kajafassen die jou hebben omringd… Ik roep ieder van jullie, generatie, Ik roep een ieder op verschillende manieren en, oh, Ik weet hoe de Kajafassen denken, zij zullen hun straf niet ontlopen, net zo min als degenen die weigerden te luisteren naar de waarschuwingen die als donderslagen van de Hemel op aarde kletterden! 

ah, Vassula, zorg voor Mijn Belangen met standvastige ijver, en Ik herinner je ziel eraan niet te bang te zijn of zich zorgen te maken over hen; houd je getuigenis zuiver en met voorkomendheid en helderheid zodat al diegenen die je lasteren wanneer je een Waar Leven in Mij leeft ongelijk blijken te hebben met hun beschuldigingen die ze jou aandoen; alles zal spoedig tot een einde komen; ga door met goed te doen en wees standvastig, en productief; Ik, God, ben aan je zijde en Ik bemin je; bemin Mij; ic


[1] we zijn voorbestemd te sterven

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message