DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Elke Tegenstand Doen Vallen Door Mijn Liefde En Barmhartigheid

31 mei 2006 

Vassula, Mijn Vrede is jou gegeven – Mijn Hart brandt van verlangen dat Ik de herders allemaal rond één Altaar heb; Ik brand van verlangen om te zien dat zij voor Mijn kudde zorgen en niet voor hun zakken; Ik brand van verlangen te horen dat ze de stem zijn van Mijn tederheid en Mijn rechtvaardigheid, Mijn stem in alles wat Ik hen geleerd heb; dat ze met liefde en barmhartigheid voor Mijn mensen zorgen; maar in plaats daarvan leggen velen van hen Mijn mensen  zware lasten op die ze zelf niet kunnen dragen en niet bereid zijn om aan te raken, zelfs niet met hun pink! maar wanneer het aankomt op het ruimer maken van hun gewaden [1], zichzelf te verheffen op openbare plaatsen, hun toespraken over Mammon te verlengen, dan worden ze kampioenen; wanneer het aankomt op het herbouwen van Mijn Kerk die in puin ligt dan verzinnen ze kwaad door degenen die Ik als engelen tot hen zend valselijk te beschuldigen; ze houden van hun gemak en zwaaien in verrukking met hun gezag en laten Mijn kudde onverzorgd achter om links en rechts af te dwalen; maar wacht en je zult zien;  daar zij hun oren hebben gesloten om Mij te horen, herkennen ze Mij niet wanneer Ik spreek; ze maakten hun harten onvermurwbaar voor Mijn Oproepen, uit vrees Mijn Stem en de verordeningen te moeten horen die Ik in Mijn Geest door Mijn engelen heb gestuurd; Ik zal met Mijn engelen komen, met macht en op hen trappen zoals men op modder trapt om hun naaktheid tentoon te stellen en hen te beschamen; in deze strijd zul je het verschil zien tussen de rechtvaardigen en de slechten, tussen degenen die hun eigen belangen dienden en degenen die Mij dienden; Mijn Vassula, kind van de profetie, laat Mijn Licht op de plaatsen waar Ik je heen zend flitsen; wees niet bang voor vervolging, Ik ben met je; verrijk Mijn Kerk met Mijn woorden, kijk niet naar rechts of naar links maar volg Mij; wij, ons? vrede dan en schrijf: 

de dag zal over deze nalatige herders komen wanneer Ik Mijn Scepter zal opheffen en hen zal vragen: “wie hebben jullie beledigd en wie hebben jullie gelasterd?” ze zullen antwoorden en zeggen: “ik heb nooit ofte nimmer U gelasterd, noch heb ik U ooit beledigd als dat het is wat U bedoelt, Heer!” “ja!” zal Ik zeggen, “jullie hebben Mijn Heilige Geest van Genade gelasterd; jullie hebben het tot jullie missie gemaakt om Mij te vervolgen, Mij te beledigen en op Mij te spugen; door jullie volgelingen hebben jullie Mij beledigd; jullie hebben tegen Mij getierd; door jullie nalatigheid en gebrek aan kennis van de Schriften hebben jullie arrogantie getoond aan Mijn boodschappers; jullie hebben Mijn Macht niet erkend, noch Mijn Barmhartigheid, en jullie noemen kwaad wat zuiver en heilig is! jullie hebben inderdaad de Werken van Mijn Geest gelasterd! jullie hebben je hoop gevestigd op Mammon, jullie hebben in werkelijkheid telkens opnieuw gezondigd… wanneer die dag komt, dan zullen jullie Mijn Naam aanroepen maar Ik zal jullie niet horen; 

Vassula, volhard met rust in je hart en herwin je kracht; bid tot de Vader om hen allemaal te vergeven zoals Ik deed op het Kruis toen Ik zei: ‘vergeef hen Vader, want ze weten niet wat ze doen!’ breng Mijn Naam voor Mijn schepselen; zie je hoe Ik er naar verlang  om Mijn Huis  naar verzoening te brengen en in vrede en eenheid te leven?

begrijp, Mijn duif, dat vanaf de tijd dat deze Boodschappen uitgingen, steden zijn herbouwd en bruggen hersteld, maar niet allemaal; Ik moet de eenheid nog voltooien op een enkele brug, maar de heerser van de wereld wilde niet toegeven; hij plaatste zijn koninkrijk aan elke kant van deze brug; aan elke kant een legerschare aan vestingen verzamelend om de weg te blokkeren; als iemand deze brug durft te naderen en te herstellen, dan zou de heerser van deze wereld en prins van de duisternis in woede ontsteken; hij zou uittrekken om strijd te voeren tegen degene die Ik zou zenden;

Wat kan men doen om dit Obstakel te verwijderen?

plaats je smeekbede voor Mij, je God; bid, offer en zoek geen lof of eer; blijf glimlachen en luister naar Mijn Geboden; Ik zal je nieuwe kracht geven om Mijn herders rond één Altaar te verzamelen; dit zal Mijn Werk zijn; en jij zult de Heilige Aartsengel Michaël als je steun hebben; hij is je Beschermengel zoals hij dat is voor al Mijn mensen; hij zal je helpen zoals hij dat eerder in elke strijd had gedaan; hij zal de vestingen verdrijven die Mijn Kerk verdeeld houden, en hij zal triomferend zijn; wat de hanen (strijdlustige personen) betreft die hopen jou te vernietigen, zij zullen zichzelf vernietigen; Ik zal hun Rijk doen vallen door Mijn gezonde leer en Mijn trouw; Ik zal Mijn vijand doen vallen door degenen die Ik fris uit het graf heb doen opstaan; Ik zal elke tegenstand doen vallen door Mijn Liefde en Barmhartigheid; Ik zal de slechten tot zwijgen brengen door rivieren van Barmhartigheid;

Mijn zuster, jou is gevraagd om offers op te dragen en dat heb je gedaan; vandaag vraag Ik je te evangeliseren over wat door de vijand is gestolen en dat is naastenliefde en de geest van verzoening onder Mijn herders; Ik kan niet rusten totdat Ik Mijn Kerk verzoend en verenigd zie… sta Mij toe om Mijn verlangens en Mijn instructies op de tafel van je hart te schrijven en je de zuchten van Mijn verlangens op je voorhoofd te geven; herinner Mijn herders er aan dat naast gebedsbijeenkomsten of gesprekken Ik er behoefte aan heb hen rond één Altaar verzameld te zien, samen met één stem te vieren: de Liturgie; wij, ons? alle korrels van Eenheid zullen verspreid worden!


[1] Ik denk aan ‘dikker worden’

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message