DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Spreek Vassula Als Ik Spreek, Wees Mijn Lippen En Verheerlijk Mij

23 juni 1997 

(Japan.) 

Mijn Vassula, wees in vrede; laten we tot de Vader bidden: 

“Vader,
keer U, in Uw trouwe liefde,
naar Japan,
in Uw onmetelijke tederheid,
wees snel in Uw barmhartigheid;
luister naar de armen en de ellendigen;
verhef Japan door Uw reddende kracht
om U te verheerlijken;
O allertederste Vader,
leer hun vanaf hun kinderjaren Uw Wetten,
opdat zij Uw wonderen mogen verkondigen
en een eindeloze hymne voor U zingen; 

“laat deze natie een hymne voor de Hymne worden,
een onweerstaanbare geur van wierook;
Ik bid tot U, O Heer, en smeek U,
dat U door Uw Woord  tot deze natie mag komen;
amen;” 

ja, de Meester van Allen heeft haar[1] altijd bemind; … spreek, Mijn Vassula, als Ik spreek; wees Mijn Lippen en verheerlijk Mij;  

(Ik werd door de Heer vijf weken in Japan gehouden. Er waren veel kleine bijeenkomsten. Zelfs atheïsten en Boeddhisten kwamen om de woorden van God te horen. Drie gebedsgroepen zijn nu begonnen en volgen de spiritualiteit van Waar Leven in God, een Trinitaire spiritualiteit.)


[1] God bedoelt Japan.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message