HOME MESSAGESMagyarország  a Keresztények Egységének történésében


bulit2.gif 1998. Budapest - Karizmatikus találkozó ...


Országunkat Szent István Király óta Mária Országának hívjuk és arra hívatott, hogy Isten akaratát cselekedje minden időben. Hisszük és tapasztaljuk, hogy Magyarországnak fontos szerepe van Krisztus testének egyesítésében.

Magyarország Nyugati kereszténységgé (Római Katolikus) formálódása idején a Keleti kereszténységből (Görög Ortodox) is táplálkozott. ( "A magyarság Fekete-tenger sztyeppéin való vándorlása során, részben az egyistenhívő iráni kultúra, részben a bizánci kereszténység sugarainak területén élt. Szent István Király anyja egy bizánci hercegnő keresztény leánya, aki élete első pillanatától kezdve Istvánt kereszténynek nevelte." / Ijjas Antal: Szentek élete/ )Így válik érthetővé, hogy Szent István Királyt az ortodox egyház szentként tiszteli és elismeri.

(I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka a - 2000. augusztus 20. - Milleneumi ünnep alakalmával ezt megtette.)

*     *      *
Árpádházi Szent Margit életszentségében is felfedezhetjük a görög keleti (ortodox) lelkiséget:

" Ezután már csak tíz újabb évet élt, de most már a testi családjáért való siralomban, a bátyjának, V. Lászlónak apjával való nézeteltérései miatti szomorúságban, apjának és anyjának halála miatt. Váratlanul betegedett meg s égett el élete az őt tizenkét napon át emésztő lázban 1271. január 18-án.

Így ma a szentek között áll IV. Béla leánya. Életszentségében van valami a sivatagi férfiremetékéből, s Szent Jeromos és Szent Paula korának női kolostoraiéból. Vajon egészen véletlen-e ez? Ha arra gondolunk, hogy nevelői a görögnek alapított veszprémvölgyi kolostor, bár régesrégen magyarrá válott, de eszményeiben mégis a keleti szenteket is ismerő, sőt ezeket a keleti szenteket a nyugatiaknál jobban ismerő apácák voltak: akkor esetleg már megpillantottuk élet-szentsége formáinak keleti gyökérzetét is. Nem véletlen hogy hatalmas egyéniségű formálóját Olimpiádesznek hívták. "Kyria Olimpiádesz : a tatárok által rombadöntött görög zárda utolsó főnöknője volt, akit aztán betelepítettek a Margit nevelésére a Veszprémben (mint a királynék hivatalos székhelyére) sebtében fölépült kis kolostorba, ahol már Szent Domonkos női szerzetágának szabályait követték, mint amit miért-miértsem: a legközelebb állónak éreztek eredeti keleti szabályaikhoz... Így vallhatja magáénak a mi Szent Margitunkat nemcsak Nyugat, hanem Kelet kereszténysége is, az Egyetemes Kereszténység! "

/Ijjas: Szentek élete c. könyvből /*     *      *
Meglepetésként tárul elénk a következő:Szent Margit  január 18. - án távozott földi életéből  a mennyországba. Amit még meglepetésként fedezhettünk fel az az, hogy január 18. -a  Keresztény  Egység imanyolcad kezdő napja is egyben.  Margit sokat szenvedett a családjában lévő megosztottság miatt. Talán nem véletlen, hogy a nagy Keresztény Család Egységének imanyolcad kezdőnapja is január 18.! Ugyanakkor Vassula Ryden földi születésnapja szintén január 18. -a, aki az Úr küldöttje a Keresztények Egységéért.Megj. Jézus maga mondta, hogy az Ő szótárában nem létezik  a  „véletlen” szó …*     *      *


És még egy kis meglepetés …Köztudott már, hogy az Ortodox Egyház Szent István királyt elismeri szentként. I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka a - 2000. augusztus 20. - Milleneumi ünnep alakalmával ezt kifejezésre juttatta.  Nem csak a Milleniumi Szent Jobb körmeneten jutott ez kifejezésre részéről, hanem a Budapesti Pálos szerzetesek  Szikla templomában bemutatta Szent István tiszteletére a megfelelő liturgiát.

Itt megtekinthető a fénykép ill. az emlékírás...*     *      *
De még nem ért a végére az egység történés a Pálosoknál…Mert 2004 január 28 –án  tanúja voltam egy kis "egység történésnek" épp a keresztény egység ima nyolcad befejezése után nem sokkal..A pálosoknál a Szikla templomban történt, hogy Moszkvából egy magas rangú ortodox pap utazott Budapestre csak azért, hogy Január 28.- án  Remete Szent Pál napján (ortodox naptár szerint) a Szikla templomban imádkozhasson Remete Szent Pál ereklyéje előtt. Kiderült, hogy nem csak imádkozni szeretne, hanem az ereklyéből egy kis szilánkot is szeretne magának a keresztjébe, mert ő ezen a napon született és gyerekkori vágya, hogy a sivatagi Remete ereklyéjéből legyen az ő keresztjében is.Hozott az atyáknak ajándékokat is amelyből íme egy szép kép ...

 

Az alábbi idézet szerint, ez alkalommal is teljesültek részben a Szentatya és Jézus alábbi mondatai, mivel valóban az "ajándékok ill. adományok" cseréje történt.Az alábbi idézet a Szentatya és Vassula üzenetei közötti párhuzamból való:


3. Vassula:

"Hallgasd és írd: dicsőség ragyog fel a Kelet partjairól. Ezért mondom Nyugat Házának: fordítsd tekintetedet Kelet felé! Ne sírj keserűen folyton az egyházszakadás és Házad romjai fölött! Ne ess kétségbe, mert holnap együtt eszel és iszol Kelet partjáról származó sarjadékaimmal." (1994. október 24.). "Ez lesz a híd Nyugat és Kelet között. Az én Szent Nevem fogja összekötni a hidat úgy, hogy ezen a hídon át tudjátok kicserélni értékeiteket. A továbbiakban már nem fognak egyedül munkálkodni, hanem együtt, és én fogok felettük uralkodni. " (1994. október 24.).


II. János Pál:

"Az elmúlt megújító jubileumi zarándoklatunk szemszögéből nézve, nagy reménnyel tekintek a Keleti Egyházak felé, és imádkozom azért, hogy azoknak az adományoknak a cseréje, amely az első millenium alkalmával is gazdagította az Egyházat, újra teljességgel térjen vissza hozzánk." (Róma, 2001. január 6., Novo Millennio Inuente - Apostoli Levél).*     *      *


És még egy meglepetés … (hiába az örök élet kezdete is meglepetés és az a jó, hogy nincs vége...   :-)

Ugyanakkor január 28. nem csak a fent említett történés szempontjából fontos... Hanem?


2004 január 28 -án épp kilenc éve volt, hogy Vassula beszélt Budapesten a Városmajori Jézus Szíve templomban !!


(Érdemes megtekinteni a Budapesti találkozó anyagát, mert nemrég kibővült az ott elhangzott evangéliumi részlettel és ez alkalommal a nekünk adott Jézus üzenetével. )


Sűrűsödnek a napok ... Most már mindenképp mondhatjuk, hogy ezen a napon több alkalommal is ajándékok cseréje történt amelyből igen igen 'meggazdagodtunk' azóta is!

Hála és Dicsősség a Seregeg Urának!!!Hála és Dicsősség a Seregeg Urának!!!Hála és Dicsősség a Seregeg Urának!!!Amen


A magyar Eucharisztikus Kongresszus himnusza (1938) amely, ha jól megfigyeljük – az utolsó szakaszt leszámítva – nemzetközi egység himnusz is lehetne... Prófécia is amely beteljesedőben van !!! Ha tudatosítjuk magunkban azt, hogy az Ortodox Egyházat - Keleti Egyháznak és a Katolikus Egyházat - Nyugati Egyháznak is szokták nevezni, akkor szív derítő felfedezéssel énekelhetjük az alábbi éneket Jézus Krisztus Dicsősségére! Amen!


A Vassulának küldött ajándék (angolul) letölthető itt ...
Győzelemről énekeljenA kotta itt látható …

1.Győzelemről énekeljen
Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen,
Magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott,
Vándorlásunk társa lett;
Mert szerette a világot,
Kenyérszínbe rejtezett.


Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s Király a Föld felett :
Forrassz eggyé Békességben
Minden Népet s Nemzetet!
2.


Egykor értünk testet öltött,
Kisgyermekként jött közénk;
A Keresztfán vére ömlött
Váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján
Újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten Bárány,
Krisztus teste a kenyér.


Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s Király a Föld felett :
Forrassz eggyé Békességben
Minden Népet s Nemzetet!3.


Zúgjon hát a hálaének,
Szálljon völgyön, tengeren:
A szeretet Istenének
Dicsősség és üdv legyen!
Az egész Föld legyen Oltár,
Virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár,
Tömjén illat a hitünk!


Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s Király a Föld felett :
Forrassz eggyé Békességben
Minden Népet s Nemzetet!4.


István király árva népe,
Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe
Minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven
Reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen
Jobb jövendőnek záloga:


Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s Király a Föld felett :
Forrassz eggyé Békességben
Minden Népet s Nemzetet!
Word dokumentum formátumban letölthető itt ...
vissza a honlapra