HOME MESSAGES

 

1998. Budapest - Karizmatikus találkozó


bulit2.gif Magyarország a Keresztények Egységének történésében ...


Luigi Accogli érsek aki Rómában egy három sorból álló kézírásos levelet kapott:

(Az asztalán találta, és  egy kis idő elteltével meghívást kapott Magyarországra!)

"Magyarországnak kulcsfontosságú küldetése van Európában. Próféták támadnak, és prófétálni fognak Európa szívében. "

Három héttel később az érsek meghívást kapott Magyarországra, a karizmatikustalálkozón való részvételre. Pió atyától pedig megerősítést kapott: a levél üzenetét kell elhoznia Budapestre.*   *   *
Luigi Accogli érsek (Banghlades volt apostoli nunciusa )

és Vassula Ryden közös EvangelizácioirólItt az oldal végén egy meglepetés ...


1999

Áprilisban Svájcba utaztam Luigi Accogli püspök úrral együtt, aki Bangladesben volt apostoli nuncius abban az időben, amikor én is ott laktam. Különös dolog, hogy az üzenetek kezdete után nem találkoztam vele. Három vagy négy esztendőt töltött ott, de csak messziről láttam őt, fekete reverendában, lila övvel, de nem tudtam, kicsoda. Ő fogadta a pápát is, amikor Bangladesbe látogatott, ő készítette elő fogadását. Vannak fényképek a pápáról, amelyek bangladesi látogatása alatt készültek. A Gondviselés azonban úgy akarta, hogy ott ne találkozzak Accogli püspökkel, pedig szívesen megmutattam volna neki az üzenetet. Meg is kértem egy ismerős papot, hogy mutasson be neki, de kitért a kérés elől. Pedig azt gondolom, hogy hitt volna az üzeneteknek, ha meg tudom akkor mutatni, mert mély lelki életet él, meg tudja ítélni a jelenségeket. Ő is Pió atya lelki gyermeke, és Pió atya gyermekei tudnak élni a megkülönböztetés adományával. Dehát úgy kellett lennie, hogy Rómában ismerkedjek meg Monsignore Accoglival. Két vagy három éve történt, hogy ott imatalálkozót tartottam, amelyen ő is részt vett. Utána felkeresett a társaságában lévő nővérrel, bemutatkozott és elmondta, hogy ő Bangladesben volt nuncius. Azóta időnként, de nem túl gyakran, küldött egy-egy faxot nekem, most viszont, hogy Rómába kerültem, ő is eszembe jutott, és felhívtam telefonon. Arra gondolt, hogy átutazóban vagyok. Megkérdezte, meddig maradok, amire nem tudtam mást válaszolni, csak azt, hogy egyenlőre itt maradok. Csak ezután értette meg, hogy Rómában élek, és erre meglepetésében felkiáltott, hogy ez a legszebb ajándék, amit 1998-ban kapott. Azóta néha találkoztunk egy-egy rövid kávézásra. Majd amikor meghallotta, hogy Libanonba készülök, elhatározta, hogy velem tart. Nagyon szereti a Keletet. Élt Damaszkuszban is néhány évig, ismeri Myrna Nazourt (akinek lakásában egy ikon könnyezett). Mindig kapcsolatban állt a Kelettel, ezért szívesen ellátogatott újból Libanonba. Előbb azonban Lausanne-ben voltunk, Svájcban.

Vassula

*   *   *   *   *

1999

Áprilisban ezer hallgató előtt beszélt Vassula a svájci Lau­sanne-ban, ahol minden hónapban tartanak imatalálkozót.

Befejezésül Luigi Accogli érsek, az egykori bangladeshi nun­cius és a lyoni örmény orthodox érsek EGYÜTT mutattak be Szentmisét.

 

*   *   *   *   *

 

Az 1999 novemberében, Pittsburghben megtartott 7. Steel City Medjugorje konferenciára ismét meghívták Vassu­lát. Ezenn a találkozón jelen volt  Luigi Accogli érsek aki első ízben beszélt ezen a konferencián. Vassula felsorolta azo­kat a nagy műveket, amelyeket Isten visz végbe a görögkeleti Egyházban, és hangsúlyozta, hogy szükséges ezeket a csodá­kat megismertetni a katolikus Egyházban is. Ez is egy bizo­nyíték arra, hogy Isten, aki csodákat művelt a katolikus világ­ban, éppoly tevékeny a görögkeletieknél. Kölcsönösen elis­merhetjük, hogy ugyanaz az Úr és ugyanaz a Szentlélek van jelen mindkét Egyházban, és ezért kell Őt együtt dicsőíte­nünk!

 

*   *   *   *   *

 

 

Az Igaz élet Istenben éves nagy lekigyagorlata - Szentföldön 2000  márciusA találkozó időpontját már azelőtt megbeszéltük, hogy a Szentatya szándékáról hallottunk volna, és nem mi terveztük úgy, hogy a Szentatyával egyidőben legyünk a Szentföldön. Úgy kellett azonban lennie, hogy egyszerre legyünk ott vele. Isten azt mondta egyszer nekem, hogy a “szerencse” szó hi­ányzik az Ő szótárából, ezért azt hiszem, hogy mennyei Atyánk akarata szerint voltunk ott ugyanabban az időben mi is. Erre az alkalomra az Igaz élet Istenben Társaság gondos­kodott belépőjegyekről papjaink számára, hogy a Szentatyá­val koncelebrálhassanak március 24-én, a Boldogságok-he­gyén bemutatott szentmisén. Ez igen nagy örömünkre szol­gált, és dicsőítettük az Urat, amiért megajándékozott minket ezzel.

Az a megtiszteltetés ért, hogy elkísért minket Rómából Luigi Accogli érsek.

Vassula

*   *   *

Egy meglepetés a Szentföldi találkozóról:

Pappas Archimandrita (otodox)  és  Accogli érsek(katolikus)  Betlehemben az Igaz élet Istenben konferencián a 2000-ben a Jubileumi zarándoklaton. Fejük fölött Vassula lengeti a vatikáni zászlót ...

 

*   *   *   *   *   *   *

 

vissza a honlapra