HOME MESSAGES
          

" A megváltás harmadik évezredében Isten a keresztények nagy Tavaszát készíti elő, amelynek kezdete immár előre látható. " 

( II. János Pál pápa - 1999 Pünkösdjén )

 Tavasz az Egyházban


bulit2.gif II. János Pál pápa emlékére ...

bulit2.gif II. János Pál pápa: "Isten áldja meg őt" ...II. János Pál pápa és Vassula: erőteljes párhuzamossága


(Ez a cikk a brazíliai "Igaz élet Istenben" hírlevél 2002. július 2-i számából származik.)  Azoknak, akik Jézus Vassula Ryden számára adott üzeneteit követik, fontos megerősítést és biztatást jelent annak a párhuzamnak a felfedezése, amely az üzenetek és a legfőbb földi pásztor, II. János Pál pápa tanításai között húzódik. Michael O'Carroll atya, aki Vassula lelki vezetője, a "Szent Szív kínszenvedéséből származó Vassula" című könyvében emel ki ebből a párhuzamból néhány fontosnak tartott szempontot. Számos olyan kifejezés van ezeken túl is, amely közel vagy teljesen azonos Vassula könyveiben, illetve a pápa által kiadott dokumentumokban, és amelyeket Hírleveleink soron következő számaiban fogunk ismertetni.

Mai cikkünkben a keresztények egységéről szólunk, egy olyan felszólításról, amelyet az Úr az "Igaz Élet Istenben" kötetekben újra és újra megismétel. Lássuk hát a párhuzamokat:


1.

Vassula:

"Mondd meg azoknak, akik az egységért dolgoznak, hogy nézzenek fel az égre! Látják-e milyen messze esik a Földtől? Szívük is ilyen messze van testvérük szívétől! Ilyen messzire kerültek egymástól! Mikor bocsátanak ki végre egyhangú határozatot arról, hogy mindnyájan ugyanazon a napon ünneplik a Húsvétot? " (1992. december 21.)

"Szívem szüntelenül fáj, mert látom házamban azokat, akikben nincs őszinteség és akik nem az én Lelkemben dolgoznak Húsvét dátumának egyesítéséért. Kérlek, imádkozz értük, hogy Atyám megadja nekik a lehetőséget, és meggondolhassák magukat. " (1996. november 27.)

II. János Pál:

"Az új esztendő, amely most kezdődött el egy olyan biztató időszak számunkra, amelyben együtt tehetünk tanúságot arról, hogy Krisztus "az út, az igazság és az élet". Erre megvan a lehetőségünk és már reménykeltő jelek vannak a láthatáron is. 2001-ben például, minden keresztény ugyanazon a napon fogja ünnepelni Krisztus feltámadását. Ez arra kell, hogy bátorítson minket, hogy megállapodjunk végre Húsvét közös dátumában." (2001. január 25. - a Szent Pál Bazilikában (Falakon Túl) elmondott szentbeszédből).


2.

Vassula:

"És te, Nyugat háza, Szentlelkem világosságánál felismerted, hogy a testnek szüksége van mindkét tüdejére, hogy szabadon lélegezhessen, és hogy csupán féltüdővel Testem tökéletlen.
Imádkozz, hogy életadó Lelkem egyesítsen benneteket! De mennyit kell még addig szenvednem!"

"Kérlek ezért, Nyugat háza, haladj tovább és leplezd le a a Gonoszt azáltal, hogy egyesíted Húsvét dátumait, ahogy az Ősegyházban volt. " (1996. november 27.)

II. János Pál:

"Annak az időnek az emléke, amikor az Egyház még "mindkét tüdejével" lélegzett ösztönözze Kelet és Nyugat keresztényeit arra, hogy a hit egységében járjanak együtt és hivatalosan is tartsák tiszteletben egymás másságát, fogadják el, és viseljék el egymást, mint Krisztus ugyanazon és egyetlen Testének tagjait." (Novo Millenio Ineunte című apostoli levél, Róma, 2001. január 6.).


3.

Vassula:

"Hallgasd és írd: dicsőség ragyog fel a Kelet partjairól. Ezért mondom Nyugat Házának: fordítsd tekintetedet Kelet felé! Ne sírj keserűen folyton az egyházszakadás és Házad romjai fölött! Ne ess kétségbe, mert holnap együtt eszel és iszol Kelet partjáról származó sarjadékaimmal." (1994. október 24.).

"Ez lesz a híd Nyugat és Kelet között. Az én Szent Nevem fogja összekötni a hidat úgy, hogy ezen a hídon át tudjátok kicserélni értékeiteket. A továbbiakban már nem fognak egyedül munkálkodni, hanem együtt, és én fogok felettük uralkodni. " (1994. október 24.).

II. János Pál:

"Az elmúlt megújító jubileumi zarándoklatunk szemszögéből nézve, nagy reménnyel tekintek a Keleti Egyházak felé, és imádkozom azért, hogy azoknak az adományoknak a cseréje, amely az első millenium alkalmával is gazdagította az Egyházat, újra teljességgel térjen vissza hozzánk."(Róma, 2001. január 6., Novo Millennio Inuente - Apostoli Levél).


4.

Vassula:

"Az Én Lelkem fog egyesíteni benneteket. Nem hallottad, hogy egy országgá lesz a Kelet és a Nyugat? Nem hallottad, hogy meg fogom valósítani az egyetlen dátumot?" (1994. október 24.).

"Az egység felülről fog jönni, mert jelenleg megosztottak vagytok, és nem éltek isteni képmásomnak megfelelően, nem engedelmeskedtek Törvényemnek. Megosztottságotok fertőző és tovább terjed. Megosztottságotok mindaddig megmarad, amíg én magam véget nem vetek neki. " … "Én azonban meghajlítalak, Én foglak egyesíteni benneteket! " (1988. december 20.).

II. János Pál:

"Hasonlóképpen, nem a mi akaratunkon múlik, hogy "egységet teremtsünk". Az egység az Úr ajándéka. Ezért imádkoznunk kell, amint az elmúlt héten végig ezt tettük, hogy megkapjuk az egység Lelkét." (2001. január 25. - a Szent Pál Bazilikában (Falakon Túl) elmondott szentbeszédből)


Következtetés:

Azért írtuk ki minden esetben az elhangzott gondolatok keletkezésének dátumát, hogy látható legyen, Vassula szövegei időben korábban íródtak, mint a pápa gondolatai. A hasonló, sőt néha majdnem tökéletesen egyező kifejezésekből az a világos következtetés, hogy: vagy a pápa ismeri Vassula írásait teljességükben (és tudjuk, hogy ismeri őket), ezért használja és megerősíti azokat, vagy nem ismeri és ezért el kell ismernünk, hogy ugyanaz a Szentlélek inspirálja mindkettőjüket ugyanolyan módon.

José Hipólito de Moura Faria - Igaz Élet Istenben, Belo Horizonte - MG - Brazília
Az itt következő párhuzam utólagos magyarországi felfedezés:

5.

Vassula:

“A tavasz ékességébe, az én tavaszomba borítom ezt a Földet. Mit jelent Jahve Tavasza?
Az én Tavaszom, szeretteim, akkor lesz, amikor egész teremtésem ragyogó fénybe öltözik.
A tisztulás keresztségében visszanyeritek első képmásotokat. E tisztulásban mindenki közelebbi szeretet-egységre fog törekedni velem. Szívetek buzgón fogja keresni az Igazságot, az Utat és az Életet. ... ” (1998. II. 25.-ei üzenet ... )

II. János Pál:

"A megváltás harmadik évezredében Isten a keresztények nagy Tavaszát készíti elő, amelynek kezdete immár előre látható." ( - II. János Pál pápa 1999 pünkösdjére írt apostoli levélből )

vissza a honlapra