DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Завърнете Се При Мен И Ще Живеете Вечно

18 юни 1994

(Стоктон, Калифорния)

(Преди сбирката в Катедралата.)

Господи мой?

Аз Съм;1

опри се на Мен; това е Моят събор; Аз съм, който отворих за теб вратите, за да прославиш Името Ми; затова не се безпокой какво ще кажеш; Духът Ми ще бъде върху теб;

ще говоря с власт посредством твоята уста, да; ще бъдеш Моето Ехо! и ще излея съкровищата Си върху това окаяно поколение, за да обогатя духа им със Своя Дух; ще изпълня устите им с Небесната Си Мана; Аз Самият ще им дам благоденствие и душата им ще произведе божествена реколта, след като семената ще слезнат от Божествеността;

няма ли да им възвърна живота, за да се радват в Мен? няма ли да им предоставя, като нежен Отец, спасителната Си помощ? в бедността им Аз Самият ще ги пазя, защото съм верен… и ще ги издигна в бедността им, за да възхвалят и да осветят Името Ми; Бог всемилостив съм и Сърцето Ми може да бъде трогнато; ела и се научи:

- сутринта, посей семето си на обич,
- на обяд, посей семето си на мир,
- вечерта, посей семето си на помирение;

след това отиди и събери реколтата си и я поднеси на Мен, своя Отец на Небето и ще ти кажа:

“в своята благонамереност, дете Мое,
ти получи отплатата си на небето;”

отвисоко ви призовавам всички: “елате! елате да се помирите с Мен, своя Бог, и ще имате Моите Благословии; завърнете се при Мен и ще живеете вечно;”


1 Отговори Отецът.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message