DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Имаме Още Само Една Миля

21 май 1994

(Панормит)

Васула на Свещеното Ми Сърце, пиши: мир на вас, в Мен ще живеете, затова радвайте се на Моето Присъствие,1 нека душата ви се освежава в Присъствието Ми;

елате да чуете желанията на Сърцето Ми: за обичта, която изпитвам към вас двамата,2 продължавате ли да желаете да Ме следвате в крачката Ми? желаете ли да жертвате времето си за Моите Интереси? готови ли сте да увенчаете с успех Моя План,3 така че цялото Небе да приветства с радост победата Ми? желаете ли да се отзовете с усърдие и загриженост на нуждите Ми, за да се харесате на Мен, своя Спасител?

ако Ми позволите да ви използвам, ще облека душата ви със Своята Божественост, с Блясъка Си, с Печата Си… имаме още само една миля да изминем, приятели Мои, само една миля още… поисках от вас времето ви и Ми го дадохте! поисках ви живота ви и Ми го предоставихте толкова великодушно!4 обгърнах ви със Силата Си, за да тръгнете напред с Моето Послание и го направихте, затова ще продължа да карам противниците ви да отстъпват пред вас;

беше ли ви сторено зло от някого? ах! ако знаехте само колко демони се разбягаха при самия вид на Светлината Ми… 5дадох ти Светлината Си… обещавам ти, че няма да те изоставя, бъди постоянна в молитвите си и нека устните ти да повтарят всичко, каквото ти дадох; възобнови клетвите си на вярност към Мен и ще ти дам достатъчно сила да Ме следваш и да продължиш да укрепяваш Църквата Ми!

Иисус е Моето Име и те благославям; обичам те, обичай Ме;

(Няколко секунди само след това, заговори Отецът:)

Васула, издигни душата си при Мен; Аз съм, Яхве; твоят Цар говори; благослови Cвятото Ми Име и ще живееш; дъще, мнозина продължават да се струпват около Oтстъпничеството; трябва ли да остана мълчалив? днес отново слизам в Своята спасителна помощ и се провиквам насред бунта им: “Спасение! Спасението идва от Мен!”

земята загива в своето отстъпничество, погълната в нечестивостта си и жителите й плащат дан за греховете си; глад, земетресения и войни; каквото идва от земята, се връща обратно на земята… пресечи, дъще, с Мен тази пустиня; Вечно Съществуващият е с теб; остани весела и в мир, тъй като съм с теб;

Имаш ли нещо да кажеш на (…), Господи?

на него? кажи му: водя те чрез вярата в изкупителните Си планове и чрез вярата ще продължиш, поставих те на изпитание и ти казах: познавам дейностите ти, обичта ти и детската ти вяра; въпреки това имам едно оплакване: дадох ти сила и настойчивост, за да ти помогна (…)6 но, как бих желал да ги усвоиш изцяло! отворих Устата Си и говорих; ела, ако обичаш да слушаш, ще се научиш;

Аз, Яхве, ти давам Печата на вечната Си Обич; Вечно Съществуващият е с теб;


1 В Евхаристията.
2 Отец M. О,Карол и аз.
3 Една част от Плана Му е: Истинският в Бога Живот, тези спасителни послания, да!
4 Казвайки това, Иисус беше много развълнуван и почувствах вълнението Му по тона на Гласа Му и по лекото движение на Главата Му.
5 Иисус прекъсна за няколко мига, погледна ме с много сериозен поглед и ми каза следното със сериозен вид.
6 От тактичност Бог не пожела да напише няколко думи, за да не изложи това лице.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message