DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Поделя С Теб Тази Допълнителна Миля
Обичта Е Дар

4 юли 1993

Боже мой, ЕДИНСТВЕНА моя Обич,
жадувам за Извора Ти.
Въпреки заговора и лъжите, които
обвинителите ми трупат срещу мен,
живея Рая,
тъй като Ти действително ми даде Царството Си в душата ми и Ти, 

който си радостта на жалката ми душа,
се радваш, царувайки над мен.

Ти разшири пространството
в душата ми, за да разпростреш: Обич, Търпение, Прошка.
Ти отдалечи с още една миля финалната линия на пробега ми,
толкова голяма е Обичта Ти към нас, толкова голяма е търпимостта Ти,
толкова богати са прошката и търпението Ти.
Не, Сърцето Ти не може да гледа някой да се губи, тъй като Спасението Ти стига до края на земята.

ще поделя с теб тази допълнителна миля, помазана от Ръката Ми, приспособи държането си към Моето и се учи от Мен; затова, скъпа Моя, за тази последна миля, носи Кръста Ми; Всемогъщ съм и Силата Ми се излива в теб по време на тази последна миля и Светлината Ми ще продължи да блести в теб, за да можеш да Ме прославиш; не се изтощавай никога при срещите си с Мен; още нищо не си видяла от Тайнствата Ми, затова не изпадай в страхопочитание, когато идвам по този начин да те посетя…

14 юли 1993

(За групата в Родос.)

любими Мои, знайте, че съм благ и смирен в сърцето; молете се за вашите свещеници;1 Волята Ми е да работите в Светлината на Духа Ми; милвайте Ме с обич; прославете Ме и се пазете от устните си; нека бъде мир помежду ви; обичта е дар; дадох ви като дар Обичта Си; обичайте Ме и се обичайте един друг; бъдете един и останете един!

благославям ви всички; ние, нас?


1 Православните Митрополити се караха помежду си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message