DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Изпълнявай Своята Работа, Колкото Ти Е Възможно, Но Внимавай Да Не Пренебрегваш Най-Хубавата Част

2 февруари 1993

(Повиках Господа, но не можех да Го чуя. Това ме натъжи. Внезапно тишината беше нарушена от звука на стъпката Му.1 И ми заговори, укорявайки ме:)

Духът Ми е върху теб; ден и нощ те чаках!2 уважавай правилата Ми! защо забави срещите ни? сега, въпреки че това трая едва няколко минути, казваш: “колко ще трае това?”3 докато Аз те очаквах толкова дни! докога ще трябва да те понасям? казваш, че радостта ти се състои да си близо до Мен; наистина си жалка! малко слабо създание, не забравяй кой те държи на крака; отнесох се с теб благо и бях твоята Подкрепа; обясни Ми тогава своето отсъствие!

Дай още една възможност на бедните и нуждаещите се!
Нищо друго в света не ме радва освен Твоето Присъствие!

тогава избери да си с Мен! повиках те при Сърцето Си, не те повиках за административни задачи;

Но кой ще свърши работата?

ти не призна греха си!4

Да, прегреших за това, че не спазих правилата Ти.

и за това, че не Ми беше вярна, кажи го;

И за това, че не Ти бях вярна.

кажи:

ще възхвалявам Господа мой,
душата ми ще живее единствено за Него
и ще служа единствено на Него,
и устните ми ще пеят единствено за Него,
и сърцето ми ще гледа единствено за Него,
и отсега нататък сърцето ми ще бие единствено за Него;
амин;5

може ли прахта да Ме възхвали? може ли да Ми отправи хвалебствия? не, освен ако Духът Ми живее вътре в тази прах; без Мен си нищо; светлината в очите ти произхожда от Моята Светлина; ще те науча да Ми се покоряваш, тъй като ще те изравня със земята; как по друг начин бих могъл да бъда видян? имам пред вид да те направя да напреднеш в святост; ще увенчая всички Свои планове с успех, затова не Ми отказвай да те срещам; изпълнявай своята работа, колкото ти е възможно, но бди да не пренебрегваш най-хубавата част;

разчитай на Мен за подкрепа и сила; моли се; ние, нас?


1 В преносен смисъл.
2 Отсъствието Му и мълчанието Му.
3 Отсъствието Му и мълчанието Му.
4 Тук Господ беше по-строг, отвсякога досега.
5 Повторих след Него.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message