DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Посвети Дните И Нощите Си На Молитва, Жертви, Покаяние

5 юни 1992

малка ти, всеотдайна, защитавай Истината до смърт; продължи да се предаваш на Мен, своя Бог, и да посвещаваш всичките си дни и нощи на молитва, жертви, покаяние; предостави Ми волята си и Врагът няма да има шанс да се доближи до теб; пази здравото учение, което научи от Мен и не се безпокой, когато обвинителите ти те клеветят; от Кръста Си зова за единство, затова никога не губи доверие, тъй като съм Аз, Възкръсналият, който зовe всеки един; не си ти, Аз съм, Христос и Изкупителят ви, който зовe разпилените Си овце;

Васула, бъди блага и търпелива с обвинителите си, тъй като не знаят какво правят; обичайки ги, както Аз ги обичам, дете Мое, и предавайки се като жертва, ще Ми бъдеш приятна; чрез жертвата ти ще възстановя Дома Си и ще върна много души при Мен; на теб, която си по-малка от най-малкото от всичките Ми деца, е поверен Кръстът Ми на Единството; Кръстът Ми на Единството е тежък, но трябва да Го носиш с обич и търпение;

бъди Ехото Ми и провъзгласи на всеки един Безмерните Богатства на Свещеното Ми Сърце; трябва да възгласиш, че Единството ще бъде изградено само върху обичта и смирението; остани вярна на Мен, твоя Господ, и помни, че Отецът Ми те създаде точно за тази цел, да Ни1 отдадеш слава; затова, отстоявай и не залитай с бурите; до теб съм; не се страхувай, Истината ще говори ясно и открито;

да, лоялна Моя помощнице, ще получиш от Духа Ми всичко, което имам да кажа; словата Ми, дете Мое, ще бъдат като светилник светещ на свещена поставка, ще бъдат като меч в устата ти; ще отворя устата ти да говориш без страх; окуражи се, дете Мое, Аз Cамият поемам каузата ти; чуй, днес обвинителите ти са покрити от смут, но ще избегнеш меча им; тук2... е Убежището ти; разбираш ли? ти си тук… Аз съм Силата ти, Укреплението ти;

въпреки че бичът непрекъснато пада върху гърба ти, не падай духом; спомни си как доброволно предоставих Своя гръб за спасението ви, без да се оплаквам; теб, свещенико Мой, ще те отхвърли светът, защото свидетелстваш за истинността, която ти дадох; не говориш от себе си; не, написаните думи са Моите Собствени, на твоя Авва: живея в теб и ти в Мен, ти си храмът Ми и живея в теб; и сега, когато те облякох, ще ти припомня още веднъж: никой слуга не е по-голям от своя Повелител; ако светът не Ме позна, Мен, който съм Повелителят и Богът и ако Cобственият Ми народ не Ме прие, въпреки че дойдох във владението Си, би ли разпознал днес светът и приел някого изпратен от Мен? никога! казах ти тези неща, дете Мое, за да ти припомня, че ако светът преследваше Мен, ще преследва и теб; ако раниха Мен, ще ранят и теб; ако Ме хулеха и осмиваха своя Цар, ще хулят и ще осмиват и цялото Му семейство; и ако разпънаха Мен, своя Бог, ще те повлекат и теб на Голгота и ще те разпънат;

Васула, пробегът ти не е приключил… предостави Ми живота си като добър войник, тъй като те зачислих в тази Свята Битка да се сражаваш срещу заблудата и да бъдеш заплаха за Сатаната и за цялата му империя; не се страхувай от страданията, които ти предстоят; бъди смела в изпитанията, бъди търпелива, както Аз съм търпелив; днес, Сатаната заблуждава мнозина от вас; човекът на измамата е между вас, разпространявайки грешките си на невежи и сънливи хора, защото те предпочетоха собственото си удоволствие пред Мен, своя Бог; някои поддържат външното приличие на религията, но са отхвърлили вътрешната й сила: Светия Ми Дух;

затова всеки, който е Мой служител и идва от семейството Ми, със сигурност ще бъде нападан, но, лоялна Моя помощнице, скоро ще те отведа в безопасност у дома, в Небесното Си Царство; моли се и се жертвай, моли се и се жертвай; поглеждай от време на време към нищетата си, за да не изпадаш в изкушение; никога не се чувствай доволна от себе си; поглеждай окаяността си, за да те държи будна и бдителна; ненавиждай себе си и се смирявай, за да мога винаги да те издигам при Мен и да те усъвършенствам; Сатаната е силен, но не за дълго;

надявай се, Васула Моя, възхвалявай Ме и Ме прославяй; Аз съм, Христос, който говоря в теб;


1 Святата Троица.
2 С двете Си Ръце Иисус ми показа Сърцето Си, което беше като огън, но златен пламък.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message