DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

В Моите Времена На Преследвания
Иисус Обяснява Отровението 6:12-17

3 март 1992

(В моите времена на преследвания.)

Господи, не говорих скришом,
     всичко, каквото казвам, е в молитва,
и на Събора Ти Те възхвалявам.
     Старая се да ce покорявам на Свещеното Ти Сърце
и на Указанията, които получавам от Теб,
     правя всичко възможно да ги покажа така,

както ми се дават.
     Въпреки че съм бедна и едва ли мога да Ти дам нещо,

дадох Ти единственото, което имам
     и което Ти ми беше казал, че е мое,
поднесох на Величеството Ти:
     волята си, която можеш да използваш, ако желаеш,
за Милостивите Си Замисли.

зная, дете Мое, но не Ме ли ненавидяха и Мен безпричинно? всеки, който идва от Мен да свидетелства за Истината, ще бъде ненавиждан, преследван и гонен като дивеч - слугата не е по-голям от Повелителя си… тези преследвачи биха били безупречни в Очите на Отеца, ако не познаваха Закона Ми; но така, както е, те видяха Закона Ми, въпреки че само в мрака; наричат се доктори по Закона и смятат, че знаят всичко, но в действителност не знаят нищо; мислят, че като те съдят и осъждат публично, изпълняват много свято задължение към Мен, вашия Бог;

ако бяха следвали и спазвали Заповедите Ми, нямаше да съдят; ако имаха някаква обич в себе си, щяха да спазват Словата Ми и Закона Ми; но в действителност те не съдят теб, съдят Добрите Ми Дела предназначени за всички вас; възложих ти само да излезеш и да бъдеш Ехото Ми; като си Ехото Ми, очаквам от теб да донесеш плодове, плодове, които ще траят… - но те не разбраха… дете Мое, продължавай да вършиш работата, която ти поръчах: води при Мен души, за да ги възпламенявам в Свещеното Си Сърце; жаден съм за души;

чуй, очевидността на Светите Ми Дела блести над всички вас, за да премахне този мрак; очевидността на Светите Ми Дела са добрите им плодове; плодове с трайност; очевидността на Светите Ми Дела е дарът на Мира, който ви давам и Обичта, която вливам във вас; oчевидността на Светите Ми Дела са спасителните Ми призиви за

Евхаристиен Живот;

Отецът и Аз искаме истински поклонници, поклонници, които ще боготворят в дух и истина; Духът Ми на Истината се спуска до самия праг на вратата ви, за да ви напомни, че накрая

- Двете Ни Сърца ще надделеят -

това е, за да се изпълнят думите написани в Писанията: “след трите дена и половина, Бог им вдъхна живот и те се изправиха;”1 да, в цялата Слава, защото “това са Двамата Помазаника”,2 стоящи един до друг; Двете Ни Сърца са като “Две Маслинови Дървета, едно отдясно и едно отляво;”3 Свещеното Ми Сърце има неизчерпаеми Богатства и много неща да каже на всички вас, малки Мои деца;

Аз съм Възкресението и Животът,

идвам да възкреся предаността ви към Свещеното Ми Сърце и Неопетненото Сърце на Майка ви, затова не се страхувайте, останете нащрек; защото ще дойдат мнозина, използващи Името Ми, манипулирани от Лукавия, за да ви измамят и да издухат малкия пламък останал във вас, и да ви оставят в пълен мрак; мнозина ще отпаднат, защото корените им не бяха в Мен; молете се да не бъдете изкушени от Лукавия;

уви за вас, които продължавате да преследвате възвестителите Ми, казвайки: “ние никога не бихме участвали в кръвопролитието на пророците, ако живеехме в дните на бащите ни;” казвам ви, всичко това ще отскочи върху главите ви, освен ако не се покаете! любими Мои деца, крадецът идва през нощта,4 затова останете будни и не му позволявайте да нахлуе в дома ви;

бъдете в непрестанна молитва към Мен; да се молите безспир означава да осъзнавате Присъствието Ми пред вас; да осъзнавате Присъствието Ми означава да сте будни, да сте будни означава да сте със светлина и звук; домът ви, това е душата ви; затова внимавайте светлината във вас да не е тъмнина; не позволявайте Изкусителят да ви намери заспали;

вие сте приятелите Ми, помните ли? обичайте се един друг, както Аз ви обичам; всичко, което поискате в Името Ми, ще ви го дам; днес някои от вас са тъжни, защото светът прибързано осъжда Свещеното Ми Сърце и Неопетненото Сърце на вашата Майка; но скоро Двете Ни Сърца ще покажат на света колко погрешна беше присъдата, когато им разкрия Святото Си Лице5 в тях;

дъще, пиши:

“когато счупя шестия печат, ще има силно земетресение и слънцето ще почернее като грубо вретище; месечината ще стане цялата червена като кръв, а звездите на небето ще паднат на земята като смокини падащи от смоковница, обрулени от силен вятър; небето ще изчезне като навиващ се свитък и всички планини и острови ще се разклатят от местата си;

“тогава всички управници на земята, велможи и командващи, богати и влиятелни хора, цялото население, роби и граждани, ще хванат планините, за да се скрият в пещерите и сред скалите; ще кажат на планините и на скалите: "паднете върху нас и ни скрийте от Този, който седи на Престола и от гнева на Агнеца;"6 защото Великият Ден на Пречистването Ми скоро идва върху вас и кой ще може да го преживее?

“всеки един на тази земя ще трябва да бъде пречистен, всеки ще чуе Гласа Ми и ще Ме разпознае като Агнеца; всички раси и всички религии ще Ме видят в своя вътрешен мрак; това ще бъде дадено на всеки като тайно откровение, за да бъде разкрита тъмнината на душата ви; когато видите дълбините си в това състояние на благодат, наистина ще поискате от планините и скалите да паднат върху вас; мракът на душата ви ще ви изглежда такъв, че ще си помислите, че слънцето е загубило светлината си и че месечината и тя е станала кръв; така ще ви се яви душата ви, но накрая само ще Ме възхвалявате;”

- ако някой непознат дойде на пътя ви и ви каже, че храната,7 която ви давах, е мерзка, не го слушайте, чуйте езика на Свещеното Ми Сърце, езика на Кръста Ми; нека вярността ви към Свещеното Ми Сърце отново да процъфти, посветете се всички на Свещеното Ми Сърце и на Неопетненото Сърце на Майка ви; ще ви посетя отново, малки Мои деца;

затова смелост, приятели Мои; преследвани сте, но само от света; обиждат ви заради Мен? радвайте се! тъй като същото беше и с Мен; отнасят се с вас като с отпадъците на света, защото Ме обичате? благославям ви и се присъединявам към страданията ви; станахте посмешище на народа си? но същото бях и Аз, вашият Цар; не сте повече от Мен, Повелителя ви; сега, тайните Ми намерения се разкриват в спящите ви времена; откровението на Свещеното Ми Сърце се разкрива отново в този край на Времената, за да разбуди сърцата ви и да ви върне всички с пламенност обратно в тази Преданост; затова, не трябва да има сред вас прибързана присъда; обичайте Ме и Ме благославяйте; винаги съм с вас и ще продължа да разкривам Богатствата на Свещеното Си Сърце във всеки един от вас;

Васула, дете Мое, ще подсиля стъблото ти и ще заменя венчелистчетата, които обвинителите ти откъснаха от теб, за да ти дам тази радост, която изпитвам всеки път, когато Ми предоставяш волята си; Обичта те обича;


4 Това означава, че Сатаната се вмъква много по-лесно в помрачена душа.
5 Това е Денят на Пречистването, когато ще видим греховете си с Божиите Очи.
6 Откp. 6:12-17.Тук Иисус показва ясно, че в деня на пречистването, всеки един по света ще има изживяване за състоянието на душата си и отново всеки ще разпознае Агнеца, тоест Иисус.
7 Тези послания.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message