DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Богатството Се Състои В Завръщането Ви При Мен

26 февруари 1991

(Днес си мислех дали бих могла да получа послание от Св. Павел или от Св. Петър, исках да проникна в някои тайнства и поисках от Господ отговора Му.)

Господи?

Аз Съм;

чуй, цвете, днес грижата Ми е вашето избавление; защо да търсиш тайнствата Ми, които не желая да ти дам? грижата Ми относно вас е вашата свещеност; това, което искам от вас е вашето покаяние; дъще, проумей кои са Моите интереси, проумей коя е Моята грижа; дори, когато Лазар се оттегли за четири дена в тайнствата Ми и видя и разбра тези тайнства, при завръщането му бях му поискал да мълчи и да запази тези тайни за себе си; не исках да разгласи Богатствата Ми на души, които не биха могли да схванат тяхното значение; богатството се състои в завръщането ви при Мен; богатството се състои да приемете, че сте грешници и да дойдете при Мен смирено, в покаяние и да водите свят живот, следвайки Моите Повели; богатството не се състои в старанието ви да дешифрирате тайнствата Ми, и ако се опитате да го направите, това ще ви отведе единствено в лъкатушни пътища, които не водят никъде; затова, ела при Мен като дете и позволи на Ръката Ми да те обработи и да те обогати с този вид Знание; нека богатството ти да съм Аз; нека Знанието ти да идва при теб посредством Словото Ми; нека интересите ти да са Моите Интереси:

твоето съвършенство;

обичам те, ела; не бъди нетърпелива в молитвата; Обичта е до теб;

Ние, нас, Господи?

цвете, да!

28 февруари 1991

Господи, от епоха в епоха,
Ти беше нашето Убежище.1

Господи?

Аз Съм; опирай се на Мен, любима; почивай в Мен, попий Ме; Аз съм Всичко, от каквото се нуждаеш; - ела, ще се помолим с Розарията;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message