DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Те Изложа Като Знамение За Отхвърляне, Отхвърлянето На Единството

18 януари 1991

(Послание за рождения ми ден.)

мир на теб;

Божественото Ми Сърце ще те насърчи да продължиш без страх и Отецът е великодушен; имай Ми доверие; оповавай се на Мен, малко дете, ще те изпълня с утеха;1 изпитах те, позволи Ми да те оценявам от време на време; Васула, дори когато всичко ти изглежда загубено, не се обезсърчавай; ще изравня пътя ти, но същевременно ще трябва да те изложа като знамение на отхвърляне: отхвърляне на Единството; искреността липсва от тях, затова, как биха могли да поставят край на разногласията помежду си?

Но, Господи, искаш да кажеш, че накрая ще отхвърлят посланията Ти?

не; Посланията Ми ще поемат своя курс без теб, но ти ще бъдеш блъскана отвсякъде; ще позволя на осквернените ръце на твоите преследвачи да те ударят и открито да те малтретират; ще им позволя да ти противоречат… и като гарвани унищожаващи посевите, ще те нападат; в очите им ще изглеждаш победена, защото раните, които ще ти нанесат ще бъдат впечатлителни; тези рани, дете Мое, ще ти бъдат дадени във вътрешността на Дома Ми и от Моите Собствени; ще ти бъдат дадени от кликата на Каин; ще им позволя да ударят едно невинно дете, но радостта им ще се превърне в траур; да, ще изглеждаш като загубила, Васула Моя, но не изглеждах ли и Аз като загубил? изглеждах като неуспял в Мисията Си, в очите на хората изглеждах като възможно най-загубилият; ти си знамение, което им се дава, за да бъдат повдигнати въпроси, които ще бъдат оспорвани; не искам да те обезсърча, Васула, дори когато някои измежду тях се опитат да възпрепятстват разпространението на посланията Ми сред хората, бъди твърда, Васула Моя, бъди твърда като скала;

Господи, ако ме “пречупят”, както ми даваш да разбера, ранявайки душата ми до смърт, как бих могла да остана твърда, дори права?

разкъсана ще бъдеш, но Аз, Господ, ще бъда на твоята страна и силата ти ще бъде Моята Сила, ела, не се страхувай, свидетелствай за Мен;


1 През миналите дни не бях усетила Бог до себе си нито Го бях “видяла”. Имах чувстото, че ме е изоставил и бях меланхолична.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message