DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Проливай Сълзи, Но Не За Мен

27 юли 1990

(Родос)

Обясни ми, Иисус мой,
как да уважавам и да следвам Закона Ти
и как да спазвам Заповедите Ти.
Води ме в пътя на Твоите Заповеди,
имам пред вид да размислям върху повелите Ти.
Прости грешките и греховете ми.

мир на теб; преди да произнесеш дума, вече съм ти простил;1 ако не беше Безмерното Ми Милосърдие, любима, щеше досега да си почувствала Справедливостта Ми върху теб, тъй като, каквото имаш е злост и окаяност;

ела… не Ме гледай от разстояние… ела при Мен, по-близо, пазя те като зениците на Очите Си; възхвали Ме, любима Моя; възхвали Ме, защото Името Ми е Свято;

(По-късно:)

(Един от монасите, които бях срещнала, заплака, когато му обясних как страда Иисус.)

ела и постави ухото си върху Гръдта Ми, сине Мой, и чуй ударите на Сърцето Ми; всеки удар на Сърцето е зов за една душа, умоление за една усмивка, една мисъл… проливай сълзи не за Мен, сине Мой, а за своите братя, своите сестри, които са мъртви и в разложение; не за Мен, сине Мой, не за Мен… моли се за тях, Отецът Ми да им изпрати Духа Ми на Проумяване; как иначе ще се завърнат при Мен?

Васула, дай им молитвата, която Святата ти Майка ви даде и искам от тях да се молят всекидневно с тази молитва;

ела, Писанията се изпълняват… Аз, Господ, строя олтари от тамян, върху олтарите, които трябваше да съществуват, но бяха изоставени, тъй като нямаше кой да се погрижи за тях или да ги запали;


1 Иисус познава намеренията ми.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message