DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Можеш Ли Да Работиш С Обич, За Обичта?

3 март 1987

Аз съм, Иисус;

Прости ми за всичките ми грехове.

прощавам ти; ела, радвам се в теб; помниш ли деня, в който ти показах славата Си?

Да!

желаеш ли да продължиш? да?

(Почувствах неувереност.)

Отецо, мога ли да почакам малко?

нека бъде; ще ти го поискам отново по-късно; бих искал да ти покажа повече от славата Си, за да можеш да опишеш на децата Ми как е Царството Ми;

що се отнася до предишното Ми послание; ще те уведомя, когато усетя, че си готова да го запишеш; Васула, ще Ми позволиш ли да те използвам днес?

По какъв начин, Господи?

използвайки същността на обичта, която изпитваш към Мен; затова, обичай Ме с жар, Васула; желая да спася една много специална душа от падението, тя е една от избраниците Ми; можем все още да я спасим, Васула;

ще поставя две чисти капки от Кръвта Си върху сърцето ти; тези две капки ще бъдат достатъчни да покрият изцяло сърцето ти и да те накарат да почувстваш мъката Ми;

Какво да направя?

можеш ли да работиш с обич, за обич?

Ще се опитам, Господи.

съедини се с Мен; ще възстановим днес душата й; ще я укрепим;

ще те науча как работя, защото това са Небесни дела, всички Свети дела произхождат от Мен; Мъдростта те обучава; никога не го забравяй това, ти си цветето Ми, което оставям да расте в Светлината Ми; ще пречистя почвата ти и ще ти дам това, което ти липсва; ще дойда отново да ти кажа за сърцето на тази Моя специална душа; обичам те; обичай Ме, Васула, защото много неща зависят от тази обич;

(По-късно следобед, ме нападна лукавият, обвинявайки ме. Зная, че не беше Бог, защото се научих, че Той никога няма да ме обвини.)

благославям те, дъще; никога няма да те обвиня за това, което Аз, Яхве, ти дадох;

радвам се в теб; избрах те да разкриеш Лицето Ми; размисли, Васула Моя; чувствай, чувствай тази обич, която изпитвам към теб; скоро ще Ме видиш; да, ще дойда;

Господи, когато ме вземеш, няма да очаквам нищо, след като не съм направила нищо и съм неспособна, за каквото и да е. С една дума “недостойна”. Kолко много обаче желая да бъда до Теб!

Васула, почувствай ръката Ми; ръката Ми се опитва повече отвсякога да те хване и да те държи при Мен; копнея да те подслоня; бих желал да те взема и да те спусна в дълбините на Сърцето Си и да те скрия там само за Мен; изглежда забравяш думите Ми, не те ли обвързах за Мен, за вечни времена? не сме ли съединени с венец на обич, който поставих върху него?1 любима Моя, работим заедно; Аз съм твоят Бог и Водител;

Господи мой, безсилна съм и се нуждая от Теб. Нуждая се да укрепна във всичко, за да мога да Те прославя.

Васула, виж ръцете Ми; постави ръцете си по такъв начин, че краищата на пръстите ти да докосват Моите;

(Видях сякаш светкавица да излиза от краищата на пръстите Му, като електричество.2 Поставих ръцете си и докоснах краищата на пръстите Му. Това стана с различаване и вглъбение.)

чувствай Святостта Ми; Силата Ми прониква през краищата на пръстите ти; такива дела са Hебесни дела; благославям те; опри се на Мен; сега си Ме погълнала; дръж ръцете си в Моите, за да чувстваш топлината Ми;

(По-късно:)

Васула, чуй Ме, сега я спасихме от падение, радвай се! използвам същността на обичта ти; работим заедно, помагайки и лекувайки души; не спирай никога, дъще, да ги лекуваш;

(Отново бях нападната от демоните. Казаха: “Няма ли да изчезнеш оттук?”)

Васула, ела, приближи се до Мен; имай обичта Ми; разбираш ли защо те мразят? изтръгваш от ръцете на лукавия любимите Ми души, връщайки ги при Мен;

Господи, какво става с обичта, която Ти дават другите, и тя ли помага?

да! всяка обич бива използвана, за да възстановява и да лекува души;

(Продължение на посланието на Мир.)

Царството Ми ще се разпространява и непрекъснато ще се увеличава с даваната обич;

наистина ти казвам, че всичките Ми страдания няма да са напразни; с огромна Слава ще възтържествувам над всичкото зло; ще разпаля всяко сърце по този начин, разпръсквайки семената Си на Обич и Мир, обединявайки децата Си; Светлината Ми ще се разпростре върху цялата вселена, тъй като такава е Волята Ми;

почитай Ме, Васула, обичайки Ме; целуни Ръцете Ми;

(Направих го с различаване, както и върху една икона.)

прославяйте Ме винаги; обичам ви всички; елате, любими, по-близо до Мен, защото Обичта Ми към вас е по-голяма, отколкото можете да си представите;

(Почувствах да се излъчва такова щастие от Бога. Бог беше толкова щастлив!)


1 Върху съюза ни.
2 “Сиянието Му беше като светлината, лъчи проблясваха от Дланите Му и там беше скрита Силата Му.” (Ав. 3: 4)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message