DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Помниш Ли Присъствието Ми?

12 юни 1989

Иисус?

Аз съм;

Иисус, трудно е…

(Имах предвид тази свръхествествена близост, не мога все още да осъзная…)

цвете, вярвай като дете;

О, красиво е!

около Мен са ангелите Ми, дойдох с ангелите Си;

Kрасиво е, Господи!

възрадвай Мe и търси винаги Знанието; нека Заповедите Ми да те изпълват с радост и ще бъдеш блажена; зарадвай Душата Ми, наричайки Ме от време на време “Авва”; о, осветена от Cобствената Ми Ръка, бъди отражението Ми, бъди свята; нека сърцето ти да бъде възглавието Ми; Аз, Господ-Съм-C-Tеб; ще помниш ли Присъствието Ми?

Имай Ме в ума си, за да си наясно със своите действия, мисли и думи, имай Мира Ми.

 

12 юни 1989

Аз съм, Иисус, ела, с Падре Пио съм;

Sono con te, Vassula, ascolta nostro Buono Signore;

(Падре Пио често ме насърчава.)


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message