DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Спасявам Всички Онези, Които Се Уповават На Мен

23 април 1989

(След срещата за молитва и прочитането на Посланията в малката Църква на Свети Морис, малката Църква беше пълна.)

Благословен да е моят Господ
за това, че не ни лиши да се срещнем в Името Му.

Господ е добър, дори с онези, които не го заслужават.
Господи мой, Ти се отзова на молитвите ни,
отзова се на постенето и на жертвите,
които Ти принесоха любимите Ти деца.
Благославям Името Ти. Благославяме Името Ти.
“Добър е моят Господ,
обичта Му е вечна
и верността Му пребъдва от век на век.”1
Нека служим на Господа.

Аз съм Господ, който те обича; ще те храня пред очите на преследвачите ти; бъдете благословени всички вие, които чухте и разпознахте призива на Пастира; бъдете благословени всички вие, които Ми принасяте жертви;

спасявам всички онези, които се уповават на Мен; Обятията Ми са люлката ви, Свещеното Ми Сърце, Убежището ви; Аз съм вашият Бог и вие, Моят народ; радвайте се! радвайте се, любими; не се опитвайте да разберете защо Гласът Ми се носи от този слаб инструмент, вярвайте с простота на сърцето; избягвайте да Ме подлагате на изпитание, бъдете благоразположени в Очите Ми като невинни и чисти деца;

вижте Свещеното Ми Сърце; пред вас съм и ви разкривам на всички Свещеното Си Сърце; почувствайте пламенната Ми Обич към вас; не Ми се противете, не се противете на умоляванията Ми, елате при Мен и Ми позволете да ви спусна в дълбините на Свещеното Си Сърце; позволете Сърцето Ми да стане ваше Убежище; как  да не дойда да ви спася, любими Мои? Аз, който съм Възвишеният Източник на Обичта, бих ли ви изоставил някога?

отчаяният ви вик отекна във всички Небеса, чух молбата ви от земята; не, любими, не се страхувайте; Очите Ми виждат всичко, чувам всичко и наистина ви казвам, ще водя всяка ваша стъпка, която правите и ще я благославям; Аз съм Преданият ви Пазач и Лозето Ми ще бъде напоявано и пазено от Cобствената Ми Ръка; ще бдя над него, за да не се промъкнат натрапници през нощта; всички онези, които желаят да дойдат и да видят Лозето Ми, нека се приближат под светлината на деня, само лисиците идват през нощта; затова станете на разсъмване като благоразумни хора и посетете Лозето Ми; Аз, Господ, съм Пазачът Му и от Безмерната Си Обич и от голямо състрадание идвам да възстановя Лозето Си;

бъдете щастливи и нека чуят Небесата славословията ви! радвайте се и провъзгласявайте Славата на Господа; бъдете малките вестоносци, които разнасят Словото Ми; нека онези, които спят, да се разбудят от звука ви; възвестете Обичта Ми на всички нации, онези, които се бяха отдалечили от Мен, нека се завърнат; няма да им откажа, въпреки че сърцата им са сухи и греховете им аленочервени; ще им покажа Богатствата на Прощаващото Си Сърце; пейте и се веселете, защото ще остана с вас до края;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message