DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Нека Словото Ми Да Е Светилникът Ви
Намерете Убежище В Сърцата Ни

5 април 1989

Иисусе мой?

Аз съм; ах, колко Ме радват тези моменти, когато идваш при Мен, предоставяйки Ми волята си! остани с Мен и ще пиша на децата Си;

(Иисус ще напише посланието за срещата, която ще се проведе на 21 април 1989.)1

мир на вас, Аз съм Господ; Аз съм Словото и съм сред вас; почувствайте Присъствието Ми, малки Мои деца; Свещеното Ми Сърце се радва, гледайки ви събрани всички в едно;2 целта Ми е да ви помогна да напреднете в Пътя на Святостта; онези, които все още не са навлезнали в Пътя Ми, няма да ги оставя назад, ще се върна и ще ги потърся; ще взема всеки един от вас и ще му покажа Праведния Си Път и Святостта Си; ще ви вдигна и ще ви понеса; като нежен баща ще ви отгледам и ще ви науча повелите Си; ще ви обогатя с Духа Си на Обичта;

Аз, който съм Повелителят на Обичта, ще ви науча да Ме обичате цялостно и да се обичате един друг, както Аз ви обичам, това ще бъде първата ви стъпка към Мен; гледам на всички вас като на малки Мои деца, които почти не знаят как да ходят сами; ще ви дам и двете Си Ръце, и ще сложите малките си ръце в Моите и заедно, заедно вие и Аз, ще направим няколко крачки напред… знаете ли как се радвам вече?3 ще ви направя да напреднете и ще разхубавя душата ви, водейки я към съвършенство, ако пожелаете да се отворите изцяло на Мен;

позволете Ми да ви науча на правилата Си и да ви обясня как да спазвате повелите Ми; ще отворя Вратите на Добродетелите за всички, които желаят да се научат; да, Аз самият, със Cобствената Си Ръка ще сложа в устата ви Плодовете Си; прилепете се за Мен и ще ви спася в тези трудни времена, в които Яростта е пусната на воля; в тези времена, когато мнозина изпадат в смут, неспособни да различат лявата си ръка от дясната;

днес повече отвсякога, лукавият и демоните обикалят във всеки кът на тази земя, целейки да ви измамят, поставяйки клопки, за да паднете; поради тази причина искам от вас да се молите безспир; не позволявайте на противника Ми да ви намери заспали; бъдете нащрек в  тези дни; не му позволявайте да намери у вас празен кът, изпълнете се със Словото Ми, с Обичта Ми, с Мира Ми, с Добродетелите Ми; идвайте често да Ме приемате в малката бяла Хостия, в чистота, за да не се поддавате на изкушението;

молете се безспир; познавам нуждите ви дори повече от вас и много преди да Ми поискате, познавам сърцето ви; при всеки възможен случай се изправяйте пред Мен и се молете, молете се, за да поправите и да обезщетите за липсата на молитви на тази земя; нека молитвите ви да са бронята ви предпазваща ви от всяко зло, което броди около вас, обезоръжете дявола с обич, обичта нека бъде оръжието ви, нека мирът да бъде изписан на челата ви, така че да го видят всички; трябва да превърнете всяка част на тялото си в оръжие, борейки се на Моята страна и тогава грехът няма повече да господства в живота ви;4 Словото Ми нека да бъде Светилникът ви; разпространете Посланието Ми на Мир и Обич във всеки край на земното кълбо, за да стигне до сърцата и да ги промени; нека онези, които все още не Ме познават, да дойдат и да видят каква Пещ на Обич е Свещеното Ми Сърце; елате и почувствайте Свещеното Ми Сърце в Пламъците на Обичта и когато го направите, дори сърцето ви да се е вкаменило и да е сухо от липса на обич, Аз, с Пламъка Си на Обич, ще го разпаля в жив факел;

любими, и благословени на Душата Ми, как страда Сърцето Ми, гледайки някои от вас все още да Ми се съпротивляват… вижте, знаело ли се е някога, че съм неверен? Аз съм Всеверният, който никога не се отрича от вас, нито ви изоставя в бедствени времена; никога не съм ви изоставял; ще ходя по петите ви, както млад мъж ходи по петите на своето момиче, защото съм Верният ви Бог, който ви гледа отгоре с голяма обич; елате при Мен и Ми предоставете страданията си с обич; Аз и вие, вие и Аз, ще си споделяме тези страдания;

дъщери и синове Мои, да се помолим ли заедно, вие и аз, с “Отче наш”? преди да го направим, ce съсредоточете и се молете бавно от сърце, нека тази молитва да стигне до Отеца, pазмисляйте върху това, което казвате, молете се, слушам… и Царството Ми ще дойде и Волята Ми ще бъде на земята, както е на Небето;

ще заменя днешния мрак със светлина; ще заменя злината с обич и тази летаргия с ярък блясък, за да води стъпките ви; няма да ви подведа; ще излекувам раните ви и ще изчистя петната ви с Нежността Си; затова, елате при Мен и Ме обикнете; обичта ви нека угаси Пламъка Ми на Справедливостта, сърдечните ви молитви нека облекчат Раните Ми, молитвите ви нека се издигнат на Небето като тамян, прославяйки Ме и възхвалявайки Ме; поправете за грешките на другите, които идват в нощта да опропастят Лозето Ми, за да не даде Гроздето Си; правете добро и спрете да правите зло; каквото и да правите, правете го за Славата Ми;

елате, любими души, и споделете с Мен Кръста Ми; Кръстът Ми се провиква за Обич, Мир и Единство; заедно ще го носим, вие и Аз, Аз и вие, обединени в Обичта; Аз, вашият Господ Иисус Христос, ви давам на всички благословиите Си; бъдете Един;

(По-късно:)

цвете, давам ти Мира Си, върху теб е Духът Ми; обнови Църквата Ми, както в началото, в старовремието, с Обич помежду ви, до Завръщане; възкресете мъртвите с обич и мир, нека тази земя на призраци да роди нов живот; ах, любима! как копнея за този Мой Славен Ден!

(По-късно, Святата ни Майка дава посланието Си за срещата.)

прославяй Господа, дете Мое, за Мъдростта, която ти дава;

Прославено да е Името на Господа за Милостта Му, за Обичта Му и за това, че споделя с мен Делата Си!

ето Посланието Ми за малките Ми души:

“мир на вас, деца; любими вие, приближете се до Бога с простота; бъдете като деца, тъй като Господ е намиран от онези, които не Го поставят на изпитание; показва се на смирените и на онези, които не проявяват недоверие към Него; разберете, деца Мои, когато Всемогъщието е поставено на изпитание обърква неразумните; не, Мъдростта никога няма да си проправи път в хитра душа;

“затова отворете сърцата си за Господа и Го приемете с простота на сърцето; позволете си да се осланяте на Него, защото по този начин ще се осланяте на Мъдростта; увеличете вярата си в Господа като се молите; да има човек вяра това също е благодат давана от Господа;

“любими Мои, елате в Неопетненото Ми Сърце и ще ви отморя; всички вие, които страдате, всички вие, които скърбите, елате при Мен и Аз, която съм вашата Майка, ще ви утеша, както всяка майка утешава детето си в беда; ще направя дори повече; ще се застъпя за вас пред Отеца и няма никога да ви изоставя; елате и се подслонете в Сърцата Ни; нека този трънен венец, който сега дави Сърцата Ни да загуби бодлите си и да прокара млади филизи, които ще процъфтят; имайте вяра в Бога, доверете Му се;

“благославям ви всички в Името на Отеца и на Сина и на Светия Дух, амин;”

тук е Свети Михаил;

деца Божии, не слушайте и не разговаряйте със Сатаната; когато лъжете, разговаряте с дявола; когато натрупвате в себе си гняв, давате повод на дявола; не позволявайте езикът ви да бъде причина за паденията ви;

молете Ми се и Аз ще се застъпвам за вас; имайте доверие в Бога и в Безмерната Му Милост;

благославям ви всички;


1 Иисус ми поиска да им прочета от Писанията: Еф. 4:17-32 и 5:1-20.
2 Тук Иисус има предвид всички Християни: Римокатолици, Протестанти и Православни.
3 Иисус изглеждаше толкова щастлив!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message