DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Позволи Ми Да Съм Всичко В Твоята Нищожност

26 февруари 1989

Господи?

Аз съм, имай Мира Ми; уча те вече повече от три години, не е ли така?

Да, Господи, така е.

имай тогава доверие, няма да те изоставя сега; връзките Ми са Вечни Връзки, обвързана си за Мен, Аз и ти, ти и Аз завинаги, в съюз на Обич; о, да!1 копней за Мен, намираш се под Моята Благодат; копней за Мен, своя Бог; копней за Мен, своя Отец; нека чувствам, че не принадлежиш на света; зaрадвай Ме, цвете, и се обърни към Мен, търсейки Светлината Ми; жадувай за Мен точно, както едно цвете има нужда от пазач, за да запази красотата си; имай нужда от Мен, имай нужда от Светлината Ми, имай нужда от Изворите Ми; увеличи се, любима, увеличи се във вярата си;

ела, ще прошепна в ухото ти откъса от Писанията, който ще прочетеш на следващата сбирка; опирай се на Мен и ще те подкрепям; помни, едно нищо си, позволи Ми да съм Всичко в твоята нищожност; винаги ще проверявам за елея в светилника ти, няма никога да го оставя да пресъхне; ще запазя пламъка ти запален, няма никога да те изоставя в тъмнината; напътствието Ми ще бъде в Мир, затова искам да не Ме губиш от погледа си;

Господи?

Аз съм;

Мога ли да Те попитам нещо?

чувствай се свободна и питай;

Господи, Ти ме вдигна от мъртъвците, не е ли така?

възкресих те;

Господи и Спасителю,
храниш ме в голямо изобилие,
ден и нощ бдиш над мен
да не би лукавият да ме накара да падна,
вдигаш ме при Теб, когато рискувам да бъда стъпкана от своите преследвачи.
Ти си Моят Пазач, Водител, Учител, Жених, Свят Другар,
Ти си Всегрижовният Бог.
Позволи ми, Господи, да Те попитам следното:
изля върху мен Духа Си,
няма ли да излееш Духа Си и върху моите братя?
Потърси ме измежду мъртъвците и ме вдигна,
няма ли да вдигнеш и останалите мъртъвци?

Васула Моя, ще вдигна мъртъвците; вече съм до тези трупове, тъй като ще видят около себе си нещо, за което никога не се е говорело и ще свидетелстват за нещо, което никога преди не е било чувано; онези, на които никога не е било говорено за Красотата Ми ще видят Мен, Светлината, и онези, които никога не са били чували да се говори за Обичта Ми, ще разберат и ще се завърнат при Мен; те ще бъдат новите съдове на Словото Ми, за да върнат обратно при Мен младежта; да, чужди хора ще изградят наново Църквата Ми; те ще изградят наново древните развалини, ще издигнат това, което се простира сега срутено, ще възстановят всичко онова, което днес е опустошено; не го ли забеляза?

Толкова са малко спрямо обема на опустошените развалини на Църквата Ти, Господи.

ще ги размножа, почакай само и ще видиш; Обичта ще се завърне като Обич; винаги съм с теб; ела сега, почини си в Мен, ние, нас?

Завинаги!


1 Внезапно почувствах носталгия за Небесния си Отец, носталгия да съм с Него, по-близо. Почувствах се като сирак, като вдовица, много е мъчителен този копнеж за Бога.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message