DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъдете Мое Отражение

10 януари 1989

(Послание за групата.)

Господи!

Аз съм;

единственото, което желая от вас е да се молите в святост; молeте ce безспир, молeте ce от сърцето си; бъдете добри един към друг; бъдете Мое Отражение, Мой Божествен Образ; бъдете като огледала отразяващи Святостта и Чистотата Ми; нека светът да види във вас, че сте Мои, че сте децата на Обичта, защото там, където е Духът на Господа, там има Святост и Обич, там има Светлина, там има блясък; затова обичайте се един другиго, обичайте враговете си! бъдете съвършени! както Отецът ви на Небето е Съвършен!

бъдете благословени всички вие, благословени да са новодошлите; наистина ви казвам това: Аз съм Вратата на Вечния Живот; който вярва в Мен, дори да умре, ще живее; Аз съм Възкресението, вземете Мира Ми, предоставям ви Мира Си, вземете Го и Го разпръснете по света; бъдете Мое потекло, нека всяка душа да разпознае Мен във вас;

(Малко преди Господ да ми поиска да оповестя посланието Му, някой ми подари много красива статуя на Богородицата на Фатима (70 см висока). Зная, че Богородицата дойде навреме, за да ме придружи във всичките ми сбирки.

При една от тези сбирки, вън от Лозана, ми казаха, че няма нужда да нося Богородицата на Фатима, тъй като всичко било уредено. Същата нощ видях в съня си Богородицата на Фатима, като статуя, да ме гледа. Поисках Й да ми даде знамение за това дали правилно съм разбрала, че е дошла да ме придружава при сбирките ми, и веднага щом изрекох тези думи, Богородицата разтвори ръцете Си и ги притисна около мен, оставайки в това положение. Събудих се и същата сутрин Богородицата на Фатима написа: "Моля те, не Ме оставяй тук, вземи Ме със себе си!")

Васула, имай Мира Ми; прочети знаменията, които Господ ти дава, различи ги и ги следвай;

Моля Те, помогни ми да ги отличавам.

помагам ти;

Благодаря Ти, Свята Майко.

(Вчерa, чух за реакцията на един свещеник, който казал за мен: “Далеч от нея, защото е шарлатанка!” От една страна, бях доволна за това отсъждане, защото бях обвинена, че съм измамница точно, както Иисус беше обвинен от Фарисеите като лъжепророк. Това ми напомни посланието, което ми беше дал (7 декември 1988). Колко пъти Иисус ми беше казал, че ще бъда обвинявана, гонена и щателно проучвана. Tова само потвърждаваше словата Му. Щастлива съм, че бивам обвинявана и гонена за Него.)

дете Мое, моли се за тези, които те обвиняват и се произнасят, осъждайки те, моли се да отворят сърцата си; моли се за всички онези души, които не разпознават Милосърдните Знамения на Господа;

стой до Мен; ние, нас?

Дa. Hие, нас.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message