DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Вашият Първосвещеник
Ще Ви Обожествя, Защото Съм Божествеността
Елате И Утешете Иисус

21 ноември 1988

Слава на Бога. Благословен да бъде нашият Господ! Господи мой?

Аз съм; почувствай как е Свещеното Ми Сърце;

(Свещеното Сърце на Иисус е най-благото, топло и опрощаващо от всички сърца.)

Как мога да Ти устоя?

(Послание за сбирката ни:)

Аз съм Обич; Аз съм Върховният Извор на Обич, затова не Ми се съпротивлявайте; елате при Мен, спуснете се в Мен, защото съм Океан на Нежност и Мир; черпете всички от Свещеното Ми Сърце, за да изпълните сърцата си; ще ви разхубавя, ще ви усъвършенствам; елате и яжте от Мен и ще живеете вечно,1 защото съм Живият Хляб, Хлябът на Живота!2

любими, не се съмнявайте в Провиденческите Ми Призиви; продължавам да съм сред вас, присъствам и участвам в сбирките ви, чувствайте Моето Присъствие; Аз съм вашият Първосвещеник, който говори в сърцата ви и ви насърчава всички да се доближите до Мен, старая се повече отвсякога да ви привлека при Мен; ах! как копнея да ви взема всички в Обятията Cи и с голяма Нежност да ви прегърна всички! как копнея да се приближите до Мен и да станете задушевни с Мен! Аз съм вашият Първосвещеник, но и вашият Светия, вашият Брат, вашият Другар, вашият Жених, Аз съм вашият Сътворител и всички вие сте Моето семе…

Васула, Аз съм и винаги ще бъда в тези сбирки; речите ти ще произхождат от Мен, от Устата Ми ще излизат словата ти;3 не казах ли, че ще напоя овощната Си градина и ще полея цветната Си градина? ще се разпростря върху всички вас като утринна мъгла, оставяйки върху всички вас Росата Ми на Мир и Обич; затова не Ми се противете, възнамерявам да те разхубавя, сътворение! блажени са тези, които ще се отворят за Мен и ще позволят на Росата Ми на Мир и Обич да проникне в тях; блажени са тези, които са Ми верни и които Ме обичат, защото ще ги привлека още по-близо до Мен и ще ги покрия с Обичта Си;

създадени сте в Мой Образ и сте призовани да живеете в този Образ, Образ, който мнозина от вас са забравили, но Аз, вашият Първосвещеник, ще ви припомня Моята Божественост и Моята Святост; ще ви припомня, че съм Свят;

Иисус?

Аз съм; ще ви припомня на всички, че съм Свят, за да живеете свято; Аз съм Обич и от Безкрайната Си Обич ви давам предупреждения и знамения на различни места навсякъде по света; не казах ли, че Утешителят, Светият Дух, който Отецът ще изпрати в Името Ми, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, каквото ви бях казал?

(Св. Мария:)

цвете, имай Мира Ми; внимавай сега, бъди покорна и няма от какво да се страхуваш; о, Васула, Иисус безмерно те обича; грижи се за теб; ти и Той поделяте Неговия Кръст; Иисус няма никога да те изостави; да, Аз съм, ела, почини си, с теб съм; ние, нас;”

Иисус?

(Продължение на посланието дадено за сбирката.)

Аз съм; Аз съм вашият Господ, Разпънатият; деца на Душата Ми, любими на Сърцето Ми, Обичта дълбоко страда;

разберете как се чувствам; чувствам се изоставен, забравен и предаден от Своите; днес съм на Кръста Ми и по време на Второто Си Страдание; земята е по-суха, отвсякога досега и вие, любими, страдате от последствията; вие сте жертвите; мнозина от вас сте изгладнели, други непрекъснато бивате измамвани от Лукавия, колко ви съжалявам всички! Сърцето Ми кърви, гледайки всичко това от Кръста Ми; Очите Ми се пълнят със Сълзи на Кръв;

давам ви на всички толкова много знамения, но малцина са онези, които ги забелязват; елате при Мен в молитвите си, Присъствам и ви чувам! елате в Обятията на вашия Спасител; дайте Ми прегрешенията си и ще ви пречистя и ще ви излекувам, ще ви обожествя, защото съм Божествеността; ще ви усъвършенствам! елате при Мен такива, каквито сте, не се страхувайте от Мен; Любящ Бог съм, изпълнен с Милост към окаяните, Аз съм Бог изпълнен със Състрадание! молете Ми се, говорете Ми, не се колебайте! очаквам ви с нетърпение…

Обичта Ми към всички вас е толкова Голяма, че Аз, който съм Светият на Светиите, Вечният и Суверен на цялото Ми Творение, се навеждам до вас, за да мога да стигна до вас и да излекувам недъзите ви; винаги се намирам сред вас и до края …

блажени са тези, които разпространяват Посланието Ми на Мир и Обич! блажени се тези, които идват при Мен и Ме утешават; бъдете едно с Мен; останете завинаги в Обичта Ми;

прескъпи деца, Аз съм Святата ви Майка, Аз съм Майката на цялото човечество; любими Мои, Иисус страда вън от всяко човешко описание, намира се сега по време на Второто Си Страдание! чувствайте Сърцата Ни, колко страдат…

днес се води голяма битка; Сатаната ожесточено напада и Св. Михаил се бори срещу него заедно с Божиите ангели; земята усеща трусовете от тази голяма битка; нуждая се от молитвите ви, любими, не спирайте никога да се молите… молете се, любими Мои, бъдете като лъчезарни ангели на светлината в тoзи мрак; молете се за избавлението на душите; молете се, любими Мои вие, за завръщането на душите при Бога; разчитам на всеки един от вас…

разберете, моля ви, как се чувства една майка, гледайки децата й да се направляват към вечния огън и как се чувства, гледайки някои от любимите й да падат в този вечен огън…

размислете върху това и ще Ме разберете по-добре;

ще завърша Посланието Си, благославяйки ви в Името на Отеца, на Сина и на Светия Дух;

елате, и утешете Иисус…

Господи мой?

Аз съм; винаги Ме правиш щастлив, гледайки как се стараеш да Ме възрадваш, изживявайки Тайните, докато се молиш с Розарията; благословено дете, научи и другите да се молят по-бавно със Святата Розария; няма полза да се молите бързо само с устните си; всяка молитва трябва да идва от сърцето; трябва да чувствате това, което казвате, затова не бързайте, когато разглеждате всяка Тайна;

Благодаря Ти, Господи мой.

 


3 Което означава, че Бог ще ми дава правилните думи.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message